Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Lezing: de familie Meijer in Duitsland, Beemster en Purmerend

Voorouderonderzoek over de grenzen heen

Op vrijdag 22 september om 14 uur geeft in het Waterlands Archief de heer Floor Meijer een lezing over het onderzoek dat hij deed naar zijn familiegeschiedenis. 

Veel van dit onderzoek deed hij in de studiezaal van het Waterlands Archief, in een tijd ver voor de komst van internet. De resultaten van het onderzoek bundelde Meijer in het rijk geïllustreerde boek Johan Hendrik Meijer, koopman en kastelein, verschenen in juli 2016.

Johan Hendrik Meijer werd in 1789 geboren in Wellingholzhausen (Westfalen/Pruisen). Rond 1822 verhuisde hij met zijn gezin naar Beemster. Zijn nakomelingen woonden onder andere in Purmerend. Van bittere armoede en schulden tot plotselinge rijkdom door het winnen van de fabelachtige 100.000 gulden in de staatsloterij, deze familie maakte het allemaal door.

Het boek geeft een prachtig beeld van de vele bronnen die voor het onderzoek zijn gebruikt: volkstellingsregisters, notariële akten, krantenartikelen, advertenties, burgerlijke stand, bidprentjes, foto's. Hierdoor is het niet alleen voor familieleden een verrijking, maar kan het als voorbeeld dienen voor ieder die onderzoek wil doen naar zijn of haar voorouders.


Programma:

14.00 uur Inloop met koffie/thee
14.15 uur Start lezing (ca 45 min.)

Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en evtentueel het boek te kopen.

De toegang is gratis.

Plaats: Waterlands Archief, Nieuwenhuijzenzaal
Wielingenstraat 75, Purmerend