Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Archiefmateriaal schenken?

Dat kan, onder voorwaarden

Denkt u er wel eens over om archiefmateriaal of oude foto's aan het  Schuit met oud papier in de Bartelsluis, op weg naar Van Gelder papierfabriek, ca. 1955 (Fotonummer WAT002002033)
Waterlands Archief te schenken? U leest hier meer over de mogelijkheden.

Naast archieven van waterschappen en gemeenten in ons werkgebied
beheert het Waterlands Archief ook archieven en collecties van
bijvoorbeeld kerken, bedrijven, verenigingen en families. Ook
belangrijk om te bewaren, want overheidsarchieven alléén geven een
te gefragmenteerd en eenzijdig beeld van de maatschappij.
Particuliere archieven geven informatie over lokale en regionale
gebeurtenissen op cultureel, economisch, maatschappelijk, politiek
en religieus gebied. In combinatie met de archieven van de lagere
overheden geven zij ons de mogelijkheid om ons een breder beeld
te vormen van het lokale en regionale verleden. 

U kunt overwegen archiefmateriaal te schenken aan het Waterlands Archief. Helaas kunnen wij niet elk archief opnemen. Het moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:
  - het materiaal is uniek;
  - het archief is van belang voor de lokale of regionale cultuurhistorie;
  - het archief is (grotendeels) openbaar en door het publiek te raadplegen;
  - uit het archief kan het handelen van de organisatie, een persoon of familie worden gereconstrueerd;
  - het archief is in grote lijnen toegankelijk (d.w.z. voorzien van een inventaris of plaatsingslijst) en in goede materiële staat (nietjes en paperclips verwijderd, papieren uit ordners, vrij van stof en schimmel, etc.).

Schenking of bewaargeving?
Archief kunt u schenken of in bewaring geven. Bij een schenking wordt het Waterlands Archief eigenaar van de stukken; bij in bewaring geven blijft u de eigenaar. In beide gevallen wordt een overeenkomst opgesteld.  In overleg wordt bepaald voor welke stukken eventueel een openbaarheidsbeperking geldt in verband met de privacybescherming van personen, en voor hoelang. In principe zijn aan schenking en bewaargeving geen kosten verbonden.

Om het archief te laten beoordelen kunt u contact opnemen met mevrouw drs. J. Kramer, medewerker acquisitie en inventarisatie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Boeken, documentatie en beeldmateriaal
Ook schenkingen aan de bibliotheek en de beeldcollectie zijn mogelijk en welkom. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer T. Mooyer, medewerker bijzondere collecties, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.