Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Digitaal geschiedenislokaal

Nieuw educatief bronnenplatform  

Het Waterlands Archief heeft onlangs een speciale Afbeelding van een gedeelte van de website Geschiedenislokaal Waterlandwebsite geopend waar leerlingen en docenten uit basis- en voortgezet onderwijs historische bronnen kunnen bekijken en er iets over lezen.
Het is het Geschiedenislokaal Waterland.

In het Geschiedenislokaal toont het Waterlands Archief bronnen uit de archieven en collecties: foto’s, kaarten, archiefstukken, audiovisueel materiaal, enz. Hiermee wordt de lokale en regionale geschiedenis tot leven gebracht.

De bronnen zijn onderverdeeld in zeven thema’s:
      - Dagelijks leven
      - Geluk! (het thema van Maand van de geschiedenis 2017)
      - Middeleeuwen
      - Religie
      - Polders
      - Steden, dorpen en regenten
      - Tweede Wereldoorlog
      - Watersnood 2016

Docenten kunnen de bronnen gebruiken voor hun lessen; leerlingen kunnen ermee aan de slag voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken, waaronder de profielwerkstukken in de bovenbouw. Het aantrekkelijke van het bronnenmateriaal is dat het niet alleen digitaal bekeken kan worden, maar ook kan worden gedownload of gedeeld. Bijvoorbeeld op Pinterest, Facebook of Twitter.
Ook u kunt er natuurlijk een kijkje nemen!

Aan het Waterlandse lokaal wordt nog hard getimmerd en geschilderd. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantaal thema's en bronnen. Het lokaal zal allengs steeds voller worden.

Meer informatie over het initiatief geschiedenislokaal op www.geschiedenislokaal.nl