Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

25 jaar in dienst

Els Mak viert ambtsjubileum

Het is alweer 25 jaar geleden dat Els Mak bij het Streekarchief Waterland (nu Waterlands Archief) kwam werken. In 1992 was het nog een jonge en kleine dienst, met Oscar Henar aan het hoofd en slechts 4 medewerkers. 

Els begon met het opzetten van de Topografisch-historische Atlas (alle beeld-, film- en geluidsdocumenten van de streek) en werd later, toen het beeldmateriaal gedigitaliseerd werd, ook beheerder van de online beeldbank. Dit naast de reguliere werkzaamheden als archieven inventariseren en studiezaaldiensten draaien. 'In die tijd kon het nog echt druk zijn op studiezaal. Er was nog niets online in te zien, al het genealogisch onderzoek werd nog in kopieboeken en later op microfiche gedaan. Kostbaar en kwetsbaar kaartmateriaal werd uit depot gehaald en hup op tafel gelegd, als er iemand om vroeg. Het was in die jaren niet anders!'

De afgelopen jaren heeft Els zich gericht op het opnieuw inventariseren van het oud archief van de stad Edam (1357-1813), waarvoor haar historische kennis en haar vaardigheden met het lezen van oud schrift goed van pas komen. 'Die inventaris hoop ik voor mijn pensionering nog te kunnen afronden!' lacht Els. Daarnaast is zij druk met de herinrichting van het atlas-depot, en met het transcriberen van middeleeuwse teksten uit het archief van het Ursula klooster, ter ondersteuning van prof. Goudriaan.
Lees meer over het Ursula-project

Bovendien kunt u Els met regelmaat achter de balie in de studiezaal aantreffen, waar zij bezoekers helpt met hun onderzoek.