Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Archiefinspecteurs lichten kwaliteitssysteem toe

26 gemeenten present

Donderdag 19 oktober werd de eerste regio-overstijgende DIV Bij gebrek aan foto, hier een heel andere bijeenkomst, 1976 (Fotonummer RJ000000815)bijeenkomst georganiseerd door de vier archiefinspecteurs van het Gemeentearchief Zaanstad, het Regionaal Archief Alkmaar, het Westfries Archief en het Waterlands Archief. Onderwerp van de bijeenkomst was het kwaliteitssysteem. In totaal werden 26 gemeenten uitgenodigd deel te nemen. 

Conform artikel 16 van de Archiefregeling dient een gemeente ervoor te zorgen dat […] het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. […] Bij veel gemeenten leeft nog de vraag hoe een kwaliteitssysteem kan worden ingezet in de organisatie. Doel van deze middag was dan ook om nieuwe handvatten aan te reiken én om kennis met elkaar te delen. 

De bijeenkomst werd georganiseerd in de theaterzaal van Cultuurhuis Wherelant in Purmerend en begon met een presentatie over de Handreiking KIDO (Kwaliteitssysteem Informatiebeheer decentrale overheden). Vervolgens presenteerde de gemeente Heerhugowaard en de regio Westfriesland hun aanpak met het kwaliteitssysteem. Als laatst werden na de pauze een tiental stellingen over het kwaliteitssysteem bediscussieerd door de aanwezigen in de zaal. 

Al met al was het een succesvolle en inspirerende middag waarbij kennis met elkaar werd gedeeld, veelvuldig vragen werden gesteld en levendige discussies zijn gevoerd. De archiefinspecteurs van de vier archiefdiensten concludeerden dan ook dat dit voor herhaling vatbaar is!