Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Feestelijk einde ISW

Maar regionale samenwerking blijft

Op vrijdagmiddag 21 september j.l. werd stilgestaan bij de beëindiging van het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). Een kleine 50 jaar werkten de gemeenten in de regio Waterland, en later ook Zaanstreek, intensief samen op allerlei gebieden. In de uitvoering vielen met name de Regionale Brandweer, Schoolartsendienst/GGD, Streekarchief, Muziekschool, Schoolbegeleidingsdienst en Woonwagenschap onder de paraplu van die samenwerking. 
Gaandeweg bleef alleen de gezamenlijke archiefdienst, ondertussen omgedoopt tot Waterlands Archief, over als enige ISW-poot. Inmiddels is voor het archief een nieuwe gemeenschappelijke regeling tussen de Waterlandse gemeenten afgesloten, dus het werd tijd om het ISW feestelijk af te sluiten. Dat gebeurde, heel toepasselijk, in de studiezaal van het Waterlands Archief.

In het bijzijn van vele (oud-)bestuurders werd teruggekeken én vooruitgeblikt op gemeentelijke samenwerking in de regio. Want die samenwerking blijft natuurlijk broodnodig! 

Dagvoorzitter Leoni Jansen voelde tal van (oud)bestuurders aan de tand. Theun van Dam, oud-burgemeester van Purmerend en oud-voorzitter ISW (1988-2002) en Harry Brinkman, oud-burgemeester van Beemster (2003-2015) vertelden over hoe de intergemeentelijke samenwerking in Waterland zich in die jaren ontwikkelde.

Bart Nootebos (2000-2009 beleidsadviseur en adjunct secretaris ISW, en tegenwoordig wethouder van gemeente Stede Broec in West-Friesland), en Friso de Zeeuw (1993-1998 Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, 2006-2017 Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft) spraken over de ruimtelijke ordening in Waterland. 

Don Bijl, sinds 2009 burgemeester van gemeente Purmerend en tot voor kort voorzitter van het ISW, Kees van Waaijen, sinds 2006 wethouder van gemeente Wormerland en Rita Noordzij, Wethouder gemeente Zaanstad spraken over de samenwerking tussen Waterland en Zaanstreek. Waar liggen kansen, waar liggen gevoeligheden?

Ten slotte kreeg Leoni Jansen het hele gezelschap aan het zingen in een veelstemmige Afrikaanse canon. Want samen zingen, dat is net als samenwerken: goed luisteren naar elkaar, en elkaar aanvoelen. Ieder brengt het zijne mee, en samen kan dat heel mooi gaan klinken. En dat deed het!

Bekijk de video                                    Klik op de afbeeldingen om in te zoomen