Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Nieuwe inventarissen

Archieven doorzoekbaar gemaakt

De nieuwe inventarissen zijn, tenzij anders vermeld, voorlopig alleen op studiezaal te doorzoeken.

2018

Beemster-Oosthuizen

Toegangsnr. 0824: Doopsgezinde gemeente Beemster Oosthuizen, 1719-2010

Oosthuizen

Toegangsnr. 0090: Dorps- en gemeente bestuur Oosthuizen, 1700-1935 Inventaris staat online
Bijzonderheden: 
- Een deel van dit archief is verloren gegaan bij een brand in het stadhuis in 1891. Veel stukken die wel zijn gered vertonen zwarte randen en geven na al die jaren nog steeds een roetlucht af.

- Tevens zou in dit archief ook het archief van de voormalige gemeente Etersheim zijn opgenomen. Bij de inventarisatie is daar niets van gevonden. Daarom mag worden aangenomen dat het archief van de gemeente Etersheim bij de brand verloren is gegaan.
- Een opmerkelijke vondst was de rapportage uit 1864 van een strandvonderij alleen was het schip gestrand bij de gemeente Vlieland. Hoogst waarschijnlijk was deze rapportage als voorbeeld uitgeleend aan de burgemeester van Oosthuizen. De rapportage is alsnog aan het historisch archief van Vlieland overgedragen, waarin het inderdaad ontbrak.

Toegangsnr. 0446: Gemeente Oosthuizen: Armbestuur Oosthuizen, Etersheim en Hobrede, 1853-1941 Inventaris staat online

Bijzonderheden: Aanvankelijk waren dit drie aparte archieven. Bij de inventarisatie bleek echter dat er één Armbestuur gemeente Oosthuizen was met één reglement en instellingsbesluit. Wel met drie afdelingen die gezamenlijk het bestuur vormden. Daarom zijn de archieven samengevoegd.

Toegangsnr. 0145: Gemeente Oosthuizen: Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB), 1916-1946 Inventaris staat online

Toegangsnr. 0867:  Gemeente Oosthuizen: Luchtbeschermingsdienst, 1940 Plaatsingslijst staat online

Toegangsnr. 0869:  Gemeente Oosthuizen: Commissie Wering Schoolverzuim, 1901-1914 Plaatsingslijst staat online

Toegangsnr. 0870:  Gemeente Oosthuizen: Woningbedrijf, 1950-1970. Plaatsingslijst staat online

 

2017

Beemster

Toegangsnr. 0138: Gemeente Beemster, 1920-1969 Inventaris staat online

Beets, Oudendijk en Schardam

Toegangsnr. 0086: Dorps- en gemeentebesturen Beets, Oudendijk en Schardam, deel-inventarissen van na 1814 zijn vernieuwd De inventarissen staan online

Edam

Toegangsnr. 0656: Gemeente Edam: Distributiedienst en Levensmiddelenbedrijf, 1914-1944 Plaatsingslijst staat online 

Kwadijk

Toegangsnr. 1616: Zeevarende Bos tot Quadijk, 1710-1877 Plaatsingslijst staat online

Monnickendam

Toegangsnr. 1624: Kolfsociëteit te Monnickendam, 1841-1927

Toegangsnr. 1623: Rederijkerskamer Aurora te Monnickendam 1850-1866 

Purmerend

Toegangsnr. 0142: Gemeente Purmerend, door de Gemeente Ilpendam overgedragen archiefstukken m.b.t. het gebied Gors-Zuid, 1974-1980 Inventaris staat online

Toegangsnr. 0320: Destructordistrict Purmerend (Gemeenschappelijke Regeling met ca. 50 Noord-Hollandse en enkele Utrechtse gemeenten), 1931-1976 Inventaris staat online

Toegangsnr. 0537: Hervormde orgelcommissie te Purmerend, 1853-1978 Plaatsingslijst staat online

Toegangsnr. 0120: Gemeente Purmerend - Telefoonbedrijf, 1899-1926 Inventaris staat online

Toegangsnr. 0987: Gemeente Purmerend - Marktwezen, 1814-1975

Toegangsnr. 0118: Gemeente Purmerend - Badhuiscommissie, 1929-1931

Toegangsnr. 0902: Gemeente Purmerend - Electriciteitsbedrijf, 1911-1947

Toegangsnr. 0123: Gemeente Purmerend - Brandraad, 1869-1928

Toegangsnr. 0900: Gemeente Purmerend - Werkloosheidsfonds 1914-1917 en Cie Werkeloosheidsverz. 1917-1921

Toegangsnr. 0904: Gemeente Purmerend - Gemeentewerken, 1875-1929

Toegangsnr. 0121: Gemeente Purmerend - Reinigingsdienst, 1896-1963

Toegangsnr. 0908: Gemeente Purmerend - Vleeskeuringsdienst Purmerend-Wijdewormer, 1922-1950

Toegangsnr. 0120: Gemeente Purmerend - Telefoonbedrijf 1899-1926

Toegangsnr. 0906: Gemeente Purmerend - Commissie der Stedelijke Zangschool 1850-1939

Toegangsnr. 1604: Begraafregisters van de Oude en Nieuwe Begraafplaats te Purmerend, 1861-2007

Toegangsnr. 0540: Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve te Purmerend, 1933-1983

Toegangsnr. 0536: Hervormde Vrouwendienst te Purmerend, 1958 - 1990

Regio Waterland

Toegangsnr. 1595: Regionale Brandweer Waterland, 1974-2002

Toegangsnr. 0361: Comité tot voorbereiding van de stichting van een drinkwaterleiding voor Midden Noord-Holland (van Heemskerk tot Edam), 1912-1915 

Polders en waterschappen

Toegangsnr. 1614: Vereniging van oud-dijkgraven in Noord-Holland, 1986-2015

Toegangsnr. 1037: Polder de Westerkoog, 1292-1981

 

2016

Beemster

Toegangsnr. 1584: Ulo - Mavo Beemster 1946-1993

Toegangsnr. 1599: Raad van Kerken Beemster, 1969-2015 

Broek in Waterland

Toegangsnr. 1600: NCVB Nederlandse Christen Vrouwen Bond - PASSAGE te Broek in Waterland, 1954-2015 

Edam-Volendam

Toegangsnr. (0666) Gemeente Edam-Volendam, 1930-1970: Hinderwetvergunningen 

Marken

Toegangsnr. 1603: Hervormde Kerk Marken - Diaconie 1919-2009

Toegangsnr. 1601: Hervormde Kerk Marken - Kerkenraad 1803-2011

Toegangsnr. 1602: Hervormde Kerk Marken - Kerkvoogdij 1891-2010 

Purmerend

Toegangsnr. 0903: Gemeente Purmerend - Gemeentelijke gasfabriek / gasbedrijf, 1892-1955 Inventaris staat online

Toegangsnr. 1607: Stichting Wijkcentrum Wheermolen, 1971-1999

Zeevang 

Toegangsnr. 1596: Gemeente Zeevang - Bevolkingsregistraties Zeevang en voormalige gemeenten t/m 1994 NIET OPENBAAR

Polders en waterschappen

Toegangsnr. 1609: Stichting Herstel Roosmolen Hercules, 1994-2001 Inventaris staat online

Toegangsnr. 1050: Noorder IJ- en Zeedijk 1843-1858

Toegangsnr. 1577: Noorder IJ- en Zeedijk 1858-1921

Toegangsnr. 1285: (Aangepaste inventaris) Waterschap De Waterlanden te Beemster, 1980-2002 - Vergunningen - ontheffingen op de keur

Toegangsnr. 1192: (Aangepaste inventaris) Waterschap de Waterlanden te Beemster 1981-2002