Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Archief in de schijnwerpers

De Gors-Zuid, van Ilpendam naar Purmerend

Jaren 1970: de gemeente Purmerend Aanleg van de Gors, 1976 (Fotonummer WAT001008503)ging groeien en deed dit (met instemming van de gemeente Ilpendam) o.a. op het grondgebied van Ilpendam. Via een grenswijziging zou grondgebied ín en tegen de Purmer aan, dat vanaf de droogmaking aan Ilpendam had toebehoord, aan Purmerend worden overgedragen. Maar door diverse bezwaarprocedures werd deze overdracht opgehouden.

Ondertussen ging de bouw van de nieuwe Purmerendse wijk gewoon van start. Hierdoor kreeg de gemeente Ilpendam de verantwoording over een nieuwbouwwijk met meer bewoners dan de gemeente Ilpendam zelf had. Voor alle gemeentelijke zaken moesten de bewoners van de Gors-Zuid naar het stadhuis van de gemeente Ilpendam.

Na de grenswijziging in 1980 zijn de “lopende” dossiers aan de gemeente Purmerend overgedragen en als apart archief bewaard door het Waterlands Archief. Dit archief nu is geïnventariseerd:

Archief toegangsnummer 0142: Gemeente Purmerend, door de Gemeente Ilpendam overgedragen archiefstukken m.b.t. het gebied de Gors-Zuid, 1974-1980.
De inventaris staat ook online: klik hier.

Het archief is niet meer geheel compleet doordat bepaalde zaken, zoals bouwvergunningen en andere vergunningen, zijn overgebracht naar het archief van de gemeente Purmerend over deze periode. Daarnaast zijn bij het inventariseren de niet-openbare dossiers afgeschermd.  

Het is maar een klein archief, maar het geeft wel een inkijkje in de geschiedenis van een stadswijk in ontwikkeling: de Gors-Zuid in Purmerend.

Meer over de schuivende gemeentegrenzen:ga naar www.gemeentegeschiedenis.nl en kijk bij Ilpendam of Purmerend.