Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

De canons van Waterland

In navolging van de Canon van Nederland, waarin de hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis worden weergegeven in 50 vensters (verhalen), zijn er verschillende regiocanons ontwikkeld. Zo ook in Waterland!

U kunt op deze website de volgende canons lezen:

De Canon van Waterland is (veel uitgebreider en rijk geillustreerd) ook in boekvorm verschenen. De samenstellers zijn Dick Brinkkemper, Corrie Boschma-Aarnoudse, Jaap Haag, Anthony Heidinga, Vincent Nijenhuis, Addy van Overbeeke, Gerrit Schutte en Jan Sparreboom, terwijl Annelies Aarts, Els Mak en Vibeke Roeper de beeldredactie verzorgden. De Canon van Waterland is een uitgave van HDC Media, en is voor € 12,95 te koop in de boekhandel of te bestellen.

De auteur van deze canon is Diederik Aten, historicus van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze canon is (veel uitgebreider en rijk geillustreerd) onder de titel 'Stormenderland' ook in boekvorm verschenen. Het boekje kost € 12,50 en is te koop in de boekhandel, of te bestellen bij Stichting Uitgeverij Noordholland.