Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Canon Waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ

In Noord-Holland boven het IJ (Noorderkwartier) is een eeuwenlange strijd tegen het water gevoerd.
De sporen van die strijd zijn overal in het landschap terug te vinden: dijken, molens, gemalen,
sloten kanalen en sluizen. De belangrijkste momenten uit deze natte geschiedenis, vanaf het jaar 700
tot aan onze tijd, worden weergegeven in de 30 vensters (pagina's) van deze canon. 

Auteur van deze canon is Diederik Aten, historicus van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Deze canon is, veel uitgebreider en rijk geillustreerd, ook in boekvorm verschenen onder de titel 'Stormenderland'. Het boekje kost € 12,50 en is te koop in de boekhandel, of te bestellen bij Stichting Uitgeverij Noordholland.

                                                                           Een venster verder >