Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

De watersnoodramp van 1916

Kaart van het overstroomde gebied, met bij de rode pijlen
de dijkdoorbraken (Beeldbank: WAT001019894)
Klik op de kaart om te vergroten
Het is bijna 100 jaar geleden dat grote delen van Waterland blank
kwamen te staan. Een aanhoudende noordwesterstorm stuwde het
water van de Zuiderzee zo hoog op dat de zeedijk het op twee
plaatsen begaf en het zeewater vrijelijk naar binnen stroomde.

Deze ramp was de directe aanleiding voor het doorzetten van de
(al bestaande) plannen om de Zuiderzee af te sluiten met een
afsluitdijk; dit gebeurde in 1932. 

In 1916 beschikten al behoorlijk wat mensen over een camera.
Daardoor is de overstromingsramp een van de eerste goed met foto's
gedocumenteerde rampen in Nederland. Er zijn gewoon heel erg veel
foto's gemaakt van het overstroomde land, van beschadigde huizen,
van bewoners temidden van de ravage, van verdronken en gered vee,
op allerlei plaatsen in Waterland.
Veel van deze foto's zijn indertijd als ansichtkaarten gedrukt en
verspreid. Het Waterlands Archief heeft veel van deze afbeeldingen uit
haar collectie gepubliceerd op deze website, onder Afbeeldingen en
kaarten. Zie ook de webtentoonstelling Watersnood 1916.         

Gefotografeerde plekken - toen en nu
Hoe zien de rampplekken van toen er tegenwoordig uit? Zijn ze
nog in het straatbeeld te herkennen? Het Waterlands Archief trok er
met de camera op uit om die plekken op te zoeken en vast te leggen.
Zie hier het resultaat:

Broek in Waterland                  Edam                       Ilpendam

Monnickendam                         Marken                   Purmerend I 
                                                                                         Purmerend II

Zuiderwoude en Uitdam                                          Overige plaatsen