Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Zuiderwoude en Uitdam

Foto's van de watersnoodramp van 1916, toen en nu                                                                          Klik op de afbeeldingen om te vergroten 

De begraafplaats van Zuiderwoude werd met zandzakken omgeven om overstroming te voorkomen (Beeldbank: UPL000000117)  De begraafplaats, achter het Hervormde kerkje, anno 2015Eén van de twee dijkdoorbraken in 1916 was tussen Zuiderwoude en Uitdam. Voor het herstel werd eerst een hulpdijk aangelegd
(Beeldbank: WAT001017777)
  De Zeedijk ter hoogte van de Zuiderwoudergouw in 2015
Het binnentalud is ook zwaar beschadid door de golfslag
(Beeldbank: WAT001017744)
  De herstelde dijk, 2015


Herstelwerkzaamheden aan de dijkdoorbraak tussen
Zuiderwoude en Uitdam (Beeldbank: WAT003002975)
   2015: Niets doet meer denken aan de
verwoestende kracht van het water in 1916


De dijk is hersteld, het water wordt weggepompt naar de Zuiderzee.
Bij Uitdam, 1916 (Beeldbank: WAT003000964) 
   Dezelfde plek anno 2015

Terug naar De watersnoodramp van 1916