Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Digitaal geschiedenislokaal Waterland

Educatief bronnenplatform voor het onderwijs      

Het Digitaal Geschiedenislokaal Waterland is een educatief bronnenplatform, speciaal voor leerlingen en docenten in basis- en voortgezet onderwijs. In het Geschiedenislokaal toont het Waterlands Archief bronnen uit de archieven en collecties: foto’s, kaarten, archiefstukken, audiovisueel materiaal, enz. Hiermee wordt de lokale en regionale geschiedenis tot leven gebracht.

De bronnen zijn onderverdeeld in acht thema’s:
      - J.J.P. Oud en De Stijl (i.v.m. Stijljaar 2017)
      - Dagelijks leven
      - Grenzen
      - Middeleeuwen
      - Polders
      - Steden, dorpen en regenten
      - Tweede Wereldoorlog
      - Watersnood 2016

Ga naar het Digitaal Geschiedenislokaal Waterland

Docenten kunnen de bronnen gebruiken voor hun lessen; leerlingen kunnen ermee aan de slag voor spreekbeurten, presentaties en werkstukken, waaronder de profielwerkstukken in de bovenbouw. Het aantrekkelijke van het bronnenmateriaal is dat het niet alleen digitaal bekeken kan worden, maar ook kan worden gedownload of gedeeld. Bijvoorbeeld op Pinterest, Facebook of Twitter.

Aan het Waterlandse lokaal wordt momenteel hard gewerkt. Er wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantaal thema's en bronnen. In de nabije toekomst zullen ook regionale erfgoedinstellingen gelegenheid krijgen thematische bronnen te presenteren in het Waterlandse lokaal. 

Meer informatie over het initiatief geschiedenislokaal op www.geschiedenislokaal.nl