Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Schatten van Jisp

 

Notarisakte van een getuigenverklaring over rond drijvende walvissen (Notarieel Archief Jisp, 2985, 30 nov. 1697).

Jispers hadden ooit een belangrijk aandeel in de haringvisserij en de walvisvaart. Maar hoe belangrijk ook, in de Jisper archieven zijn deze takken van bedrijf slechts spaarzaam gedocumenteerd. We vinden er niettemin iets over terug in menige notariële akte. Zoals in de bovenstaande, met getuigen verklaringen over het rechtmatig toeëigenen van in de IJszee drijvende walvissen.

Voor meer schatten van Jisp: Graaf verder!