Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Archieven en documentatie

Uw zoekacties: Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noord...
 1393 Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, 1993-2002
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Verantwoording voor de inventarisatie
Afbakening van de periode
Afbakening van het archief
Bewerking
Selectie
Lijst van gebruikte afkortingen
Inventaris
Organisme
Waterstaattaken
13. Toezicht en schouw
15. Milieuhygiëne
17. Beheer en onderhoud van waterstaatswerken
17.1. Waterhuishouding
17.2. Regeling van de waterstand
17.3. Peilbesluiten
17.4. Integraal waterbeheer
17.5. Waterplannen
17.6. Waterbeheersingswerken
18. Wateren en watergangen
20. Waterkeringen
21. Ruilverkaveling
Aanvullingen ontvangen in 2016
Kenmerken
Omvang:
78,00
Depot:
Depot 3e etage
Stelling:
17/1/1
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Waterlands Archief, Purmerend. Toegang 1393 Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier, 1993-2002
VERKORT:
NL-PmWA 1393
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS