Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Nieuwe inventarissen

Archieven doorzoekbaar gemaakt

De nieuwe inventarissen zijn, tenzij anders vermeld, voorlopig alleen op studiezaal te doorzoeken.

2017

Beemster

Toegangsnr. 0138: Gemeente Beemster, 1920-1969 Inventaris staat online

Beets, Oudendijk en Schardam

Toegangsnr. 0086: Dorps- en gemeentebesturen Beets, Oudendijk en Schardam, deel-inventarissen van na 1814 zijn vernieuwd  
De inventarissen staan online

Edam

Toegangsnr. 0656: Gemeente Edam: Distributiedienst en Levensmiddelenbedrijf, 1914-1944 Plaatsingslijst staat online 

Kwadijk

Toegangsnr. 1616: Zeevarende Bos tot Quadijk, 1710-1877 Plaatsingslijst staat online

Monnickendam

Toegangsnr. 1624: Kolfsociëteit te Monnickendam, 1841-1927

Toegangsnr. 1623: Rederijkerskamer Aurora te Monnickendam 1850-1866 

Purmerend

Toegangsnr. 0142: Gemeente Purmerend, door de Gemeente Ilpendam overgedragen archiefstukken m.b.t. het gebied Gors-Zuid, 1974-1980 Inventaris staat online

Toegangsnr. 0320: Destructordistrict Purmerend (Gemeenschappelijke Regeling met ca. 50 Noord-Hollandse en enkele Utrechtse gemeenten), 1931-1976 Inventaris staat online

Toegangsnr. 
0537: Hervormde orgelcommissie te Purmerend, 1853-1978 Plaatsingslijst staat online

Toegangsnr. 0120: Gemeente Purmerend - Telefoonbedrijf, 1899-1926 Inventaris staat online

Toegangsnr. 0987: Gemeente Purmerend - Marktwezen, 1814-1975

Toegangsnr. 0118: Gemeente Purmerend - Badhuiscommissie, 1929-1931

Toegangsnr. 0902: Gemeente Purmerend - Electriciteitsbedrijf, 1911-1947

Toegangsnr. 0123: Gemeente Purmerend - Brandraad, 1869-1928

Toegangsnr. 0900: Gemeente Purmerend - Werkloosheidsfonds 1914-1917 en Cie Werkeloosheidsverz. 1917-1921

Toegangsnr. 0904: Gemeente Purmerend - Gemeentewerken, 1875-1929

Toegangsnr. 0121: Gemeente Purmerend - Reinigingsdienst, 1896-1963

Toegangsnr. 0908: Gemeente Purmerend - Vleeskeuringsdienst Purmerend-Wijdewormer, 1922-1950

Toegangsnr. 0120: Gemeente Purmerend - Telefoonbedrijf 1899-1926

Toegangsnr. 0906: Gemeente Purmerend - Commissie der Stedelijke Zangschool 1850-1939

Toegangsnr. 1604: Begraafregisters van de Oude en Nieuwe Begraafplaats te Purmerend, 1861-2007

Toegangsnr. 0540: Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve te Purmerend, 1933-1983

Toegangsnr. 0536: Hervormde Vrouwendienst te Purmerend, 1958 - 1990

Regio Waterland

Toegangsnr. 1595: Regionale Brandweer Waterland, 1974-2002

Toegangsnr. 0361: Comité tot voorbereiding van de stichting van een drinkwaterleiding voor Midden Noord-Holland (van Heemskerk tot Edam), 1912-1915 

Polders en waterschappen

Toegangsnr. 1614: Vereniging van oud-dijkgraven in Noord-Holland, 1986-2015

Toegangsnr. 1037: Polder de Westerkoog, 1292-1981

 

2016

Beemster

Toegangsnr. 1584: Ulo - Mavo Beemster 1946-1993

Toegangsnr. 1599: Raad van Kerken Beemster, 1969-2015 

Broek in Waterland

Toegangsnr. 1600: NCVB Nederlandse Christen Vrouwen Bond - PASSAGE te Broek in Waterland, 1954-2015 

Edam-Volendam

Toegangsnr. (0666) Gemeente Edam-Volendam, 1930-1970: Hinderwetvergunningen 

Marken

Toegangsnr. 1603: Hervormde Kerk Marken - Diaconie 1919-2009

Toegangsnr. 1601: Hervormde Kerk Marken - Kerkenraad 1803-2011

Toegangsnr. 1602: Hervormde Kerk Marken - Kerkvoogdij 1891-2010 

Purmerend

Toegangsnr. 0903: Gemeente Purmerend - Gemeentelijke gasfabriek / gasbedrijf, 1892-1955 Inventaris staat online

Toegangsnr. 1607: Stichting Wijkcentrum Wheermolen, 1971-1999

Zeevang 

Toegangsnr. 1596: Gemeente Zeevang - Bevolkingsregistraties Zeevang en voormalige gemeenten t/m 1994 NIET OPENBAAR

Polders en waterschappen

Toegangsnr. 1609: Stichting Herstel Roosmolen Hercules, 1994-2001 Inventaris staat online

Toegangsnr. 1050: Noorder IJ- en Zeedijk 1843-1858

Toegangsnr. 1577: Noorder IJ- en Zeedijk 1858-1921

Toegangsnr. 1285: (Aangepaste inventaris) Waterschap De Waterlanden te Beemster, 1980-2002 - Vergunningen - ontheffingen op de keur

Toegangsnr. 1192: (Aangepaste inventaris) Waterschap de Waterlanden te Beemster 1981-2002