Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Doelstelling en taken

De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het stimuleren van de belangstelling voor en het onderzoek naar de cultuurhistorie van de regio Waterland. De daaruit voortvloeiende hoofdtaak is het beschikbaar stellen van een kwalitatief goed beheerde collectie aan een zo breed mogelijk publiek. Daaruit vloeien de volgende kerntaken voort:

Samenwerking

Sinds 2003 werkt het Waterlands Archief structureel samen met de naastgelegen Bibliotheek Waterland om het publieksbereik te vergroten. Zo is gezamenlijk Waterland Toen en Nu (WTN) opgericht, een voor een breed publiek ingericht informatiepunt voor geschiedenis en cultuur. Hier kunt u boeken over de regio lenen, tijdschriften inzien en films en kleine exposities bekijken. Archief en bibliotheek verzorgen samen tevens een educatief aanbod voor scholieren (bij schoolbezoek aan WTN) en organiseren ook evenementen en lezingen, zoals de jaarlijkse Nieuwenhuijzenlezing.