Waterlands Archief - centrum voor regionaal historisch onderzoek

Toezicht en advies

Toezicht
Naast het beheer en toegankelijk maken van gemeentearchieven, is ook het houden van toezicht op de niet-overgebrachte archieven een wettelijke taak die het Waterlands Archief uitvoert. Dit betekent dat er inspecties worden gehouden op het informatie- en archiefbeheer van de zes gemeenten (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland). Namens de archivaris voert de archiefinspecteur het toezicht uit op het informatie- en archiefbeheer van de zes gemeenten.

In de praktijk houdt dit in dat de archiefinspecteur eenmaal per twee jaar bij elke gemeente een KPI (kritische prestatie indicatoren) inspectie uitvoert. Hiermee wordt gemeten in hoeverre een gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten uit de Archiefwet. Het verslag over het archief- en informatiebeheer dat uit de KPI inspectie voortvloeit, wordt aan het college van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Naast de KPI inspecties kunnen ook thema-inspecties plaatsvinden. 

Expertisecentrum digitaal archiveren
De zes gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief adviseren wij over de inrichting van een duurzame informatievoorziening. In de omslag naar digitaal archiveren is er behoefte aan advisering en ondersteuning van archiefvormers. Het Waterlands Archief is hierin proactief en een professionele partij, en wordt daarmee een expertisecentrum op het gebied van digitaal archiveren.