In het werkgebied van het Waterlands Archief hebben door de eeuwen heen veel molens gestaan. Niet alleen poldermolens die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de droogmaking van verschillende meren en die daarna werden gebruikt voor de waterhuishouding van de ontstane polders, maar ook industriemolens in verschillende dorpen en steden.

De meeste molens zijn verdwenen door brand of afbraak, maar gelukkig niet allemaal. In iedere gemeente in het werkgebied van het Waterlands Archief staat nog wel een molen, soms zelfs nog een paar. Verschillende molens openen hun deuren tijdens de landelijke Nationale Molendag, dit jaar op zaterdag 14 en zondag 15 mei, ook in onze omgeving.  Zoek hier op welke molens deelnemen.

In de archieven en collecties van het Waterlands Archief is voor belangstellenden ook het een en ander te vinden over molens. Op de Beeldbank bijvoorbeeld, staan allerlei foto’s van molens,  klik hier om ze te bekijken.

In de digitale kranten  is er online over te lezen en voor wie echt onderzoek wil doen, zijn er verschillende archieven waarin gegevens over molens zijn te vinden. Enkele voorbeelden:

In het archief Dorps- en Gemeentebestuur Wormer 1456 - 1929 (1939) is  een stuk uit 1866 te vinden over baldadigheden van brandweerlieden bij het blussen van een brand in molen De Beer.

Een voorbeeld van een gesloopte molen is te vinden in het archief Stad Edam, ( [1310] 1357 – 1813). Het verzoek uit 1805  van Hendrik Scheerder om zijn molen in Middelie wegens verval te mogen slopen, is namelijk bewaard gebleven.

Als laatste voorbeeld het Polder- en dorpsbestuur Beemster, 1607 – 1934: in dit archief is veel te vinden over molens, waaronder met betrekking tot het onderhoud en reparaties en het bestek voor twee 17e eeuwse schepradmolens. 

Op de homepage gebruikte afbeelding: WAT001002228