De weegbrug aan Jisperweg 144, Westbeemster

Langs de Jisperweg in Westbeemster, vlakbij de kruising met de Volgerweg, werd in 1952 een weegbrug gebouwd om in de Beemster verbouwde suikerbieten te kunnen wegen voordat ze in dekschuiten, die langs de Zuiddijk in het Noord-Hollands Kanaal lagen afgemeerd, naar de suikerfabriek in Halfweg werden gebracht. Tot 2002 werd de brug gebruikt, naast suikerbieten ook voor andere landbouwgewassen. Daarna raakte de brug in verval.

De weegbrug, coll. Waterlands Archief

Buurtbewoners konden het niet aanzien en ondernamen actie. De brug werd gerestaureerd en in 2014 feestelijk heropend. Dankzij Historisch Genootschap Beemster en een groep vrijwilligers kan de weegbrug nu nog altijd gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het wegen van campers, caravans en... paarden?! Wie maar wil kan de dienstdoende vrijwilliger bellen om hulp te krijgen bij het wegen. Zij hebben ook het onderhoud op zich genomen.

Hiermee is een prachtige herinnering aan de suikerbietenteelt behouden gebleven. 

De weegbrug is ook opgenomen in de fietsroute door Beemster die het Waterlands Archief heeft gepubliceerd op  Waterland op de kaart.

In depot bewaren wij de bouwvergunning van dit bijzondere object, volg deze link.

Uit de Binnendijks van 01-01-1953

Ook in de online krantencollectie wordt de weegbrug genoemd. Meer is ongetwijfeld te vinden in de kranten die alleen in de studiezaal te doorzoeken zijn (maak daarvoor wel een afspraak!