Als het toegangsnummer blauw is, werkt het link naar de online archiefinventaris. Anders kunt u het nummer invullen bij de zoekingang op Archieven (bij voorkeur in het veld 'Toegangscode').

2022

Gemeentelijke archieven

Toegangsnr. 0072: Gemeente Landsmeer, 1814 - 1935. Opnieuw geïnventariseerd, verpakt en van
                                             een inleiding voorzien.

2021

Gemeentelijke archieven

Toegangsnr. 0675: Dorps- en gemeentebestuur Marken, 1692 - 1813 (1840). Opnieuw
                                             geïnventariseerd, verpakt en van een inleiding voorzien.
Toegangsnr. 0004: Regulateur op het recht van successie over het kanton Monnickendam,
                                             1806 - 1825
Toegangsnr. 0674: Schutterij, Rustende Schutterij en Nationale Militie in het Kanton
                                             Monnickendam en van de gemeente Monnickendam, 1799 - 1907

Particuliere archieven

Toegangsnr. 0372: Vereniging "Beemster's Welvaart", 1910-2011
Toegangsnr. 0982:  Collectie Jurjen M. Bos, over archeologisch onderzoek en bodemonderzoek in
                                              Waterland
Toegangsnr. 1692:  Scheepswerf Groot in Edam
Toegangsnr. 1693:  Jan en Dirk Compaan "Het oorlogsarchief"
Toegangsnr. 1694:  Documentatie Waterlandziekenhuis in Purmerend, uit de jaren 80 en 90
Toegangsnr. 1695:  De Kwade Zwaan, een protestgroep uit Uitdam
Toegangsnr. 1696:  Familie Terwijn, een katholieke familie uit Wormer

2020

Gemeentelijke archieven

Toegangsnr. 0442: Binnenlandse Strijdkrachten Edam, 1945.
                                             Bevat scans van inventarisnr. 5: Mededelingen en dienstorders, 1945.
Toegangsnr. 0494: Vereniging van ambtenaren en werklieden in dienst der gemeente Edam,
                                             (1923) 1925-1930.
Toegangsnr. 0376: Vereniging Vrijwillige Brandweer Veni, Vidi, Vici te Katwoude, 1932-1991
Toegangsnr. 0070: Dorpsbestuur Landsmeer en Watergang, 1449-1813
Toegangsnr. 0073: Gemeente Landsmeer, 1936-1969
Toegangsnr. 0973: TDKM Technische Dienst Kring Monnickendam, 1936-1973
Toegangsnr. 0124: Stadstekenschool Purmerend, 1867-1962
Toegangsnr. 0101: Gemeente Wormer: Gemeentelijke Gasfabriek, 1912-1930
Toegangsnr. 0099: Aanvulling: rubriek Steuncomité gemobiliseerde en Belgische
                                             vluchtelingen,1914-1919
, inventarisnummer 1011 t/m 1016
Toegangsnr. 1537: Distributiedienst Wormer-Jisp, 1939-1946
Toegangsnr. 1671Landbouwbedrijf, 1917-1920
Toegangsnr.
1672: Armenvoogden van Wormer (en Oostknollendam), 1602-1888
Toegangsnr. 1674Gemeentelijk Sociaal Bureau 1946-1964
Toegangsnr. 1631: Levensmiddelenbedrijf en Centrale Keuken, 1915-1921 
Toegangsnr. 1499Weeshuis en College van Weesvaderen te Wormer, 1746-1964

Waterschapsarchieven

Toegangsnr. 1043: Polder de Broekermeer, 1623-1821 

Particuliere archieven

Toegangsnr. 1664: Accordeonvereniging Accordando te Neck-Wijdewormer, 1951-2010 
Toegangsnr. 0844: Adviescommissie Gewestelijk Arbeidsbureau, bijkantoor te Edam, 1945-1959
Toegangsnr. 0486: Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond ANGOB te Wormer, 1951-1971
Toegangsnr. 1352: ANMB: NVV afd. Purmerend; FNV afd. Waterland, 1946-1990
Toegangsnr. 0885: Anjercomité (Prins Bernardfonds) Purmerend, 1975-1980
Toegangsnr. 0558: Anti Revolutionaire Kiesvereniging Nederland en Oranje te Broek in Waterland,
                                             1925-1967
Toegangsnr. 0939: Anti-Tol Comité te Wormer, 1936-1942
Toegangsnr. 0513: Bad- en Zwemvereniging Oosthuizen en omstreken te Oosthuizen-Schardam,
                                             1930-1972
Toegangsnr. 0511: Begrafenisfonds Eendracht maakt Macht te Monnickendam, 1826-1927
Toegangsnr. 0393: Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, afdeling Broek in Waterland, 1956-1969
Toegangsnr. 0392: Bureau Roerende Goederen van Vijanden en Landverraders te Monnickendam,
                                             1938-1947
Toegangsnr. 0928: Burgerlijk Armbestuur te Wormer, 1879-1947
Toegangsnr. 0529: Buurtverenging Het Westen te Monnickendam, 1973-1975
Toegangsnr. 0910: Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vakantiekolonies, afdeling
                                             Warder, 1931-1952
Toegangsnr. 1269: Christelijke Jongelings Vereniging Abed Nego te Purmerend, 1873-1892
Toegangsnr. 1665: Christelijke Oranje Vereniging COV te Marken, (1937) 1965-2012
Toegangsnr. 0730: Christen Democratische Unie CDU, afdeling Wormer te Wormer, 1931-1941
Toegangsnr. 1679: Collectie Juliana Woestenburg te Broek in Waterland, 1874-1880
Toegangsnr. 0519: Collectie Wouter Sluis te Beemster, 1868-1982
Toegangsnr. 0732: Comité 600 jaar Monnickendam, 1952-1956
Toegangsnr. 0375: Comité 650 jaar Katwoude, 1969-1971
Toegangsnr. 1633: Comité Clubhuis voor Jongemannen te Marken, 1938-1939
Toegangsnr. 0440: Comité herdenking 600 jaar stadsrechten te Edam, 1955-1958
Toegangsnr. 0860: Comité Ouden van Dagen te Katwoude en Monnickendam, 1932-1954
Toegangsnr. 0354: Comité Ouden van Dagen / Plaatselijk comité Ritten voor Bejaarden te
                                              Purmerend, 1929-1982
Toegangsnr. 0201: Comité Purmer Eeuwfeesten, 1921-1924
Toegangsnr. 0940: Comité ter herdenking 25 jarig regeringsjubileum van H.M. Koningin
                                              Wilhelmina 1923 te Wormer
Toegangsnr. 0469: Commissie Choleralijders in Edam en Volendam, te Edam, 1832-1835
Toegangsnr. 0477: Commissie huldeblijk koningin-regentes Emma en prinses-koningin
                                             Wilhelmina te Landsmeer, 1886-1900
Toegangsnr. 0202: Commissie Purmer, 1916-1925
Toegangsnr. 0834: Commissie van de gezondheidszorg en gezinsverpleging in de Zeevang, Beets en Oudendijk, te Beets, 1956-1971
Toegangsnr. 1680: Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Noden te Purmerend, 1937-1975 
Toegangsnr. 0421: Commissie van Spijsuitdeling te Purmerend, 1855-1860
Toegangsnr. 0435: Coöperatieve Aankoopvereniging annex malerij Samen Vooruit te Wormer, 1934-1956
Toegangsnr. 0465: Coöperatieve Landbouwwerktuigenvereniging Waterland te Broek in Waterland, 1951-1963
Toegangsnr. 0457: Coöperatieve Vereniging Electra te Edam, 1917-1924 
Toegangsnr. 0411: Coöperatieve Vereniging van Melkproductenfabrieken De Combinatie te Beemster, 1947-1964
Toegangsnr. 0400: Coöperatieve Zuivelfabriek Bamestra te Beemster, 1898-1940
Toegangsnr. 0401: Coöperatieve Zuivelfabriek De Purmer te Edam, 1929-1941
Toegangsnr. 0410: Coöperatieve Zuivelfabriek De Tijd te Beemster, 1929-1970
Toegangsnr. 0399: Coöperatieve Zuivelfabriek Edam te Edam, 1920-1935
Toegangsnr. 1472: Coöperatieve Zuivelfabriek Neerlandia te Stompetoren gemeente Schermer, 1939-1970
Toegangsnr. 0412: Coöperatieve Zuivelfabriek Ons Belang te Middelie, 1921-1942 
Toegangsnr. 0402: Coöperatieve Zuivelfabriek Warder, 1953-1961 
Toegangsnr. 1381: Dragersvereniging De Vriendschap te Edam, 1866-1991
Toegangsnr. 0454: Dragersvereniging Eendracht te Edam, 1907-1974
Toegangsnr. 0302: Drukproeven van bestekken en voorwaarden van (bouw)werken van Waterschappen, Gemeenten, Particulieren, 1846-1920
Toegangsnr. 1413: Edam 650 jaar stadsrechten, buurtvereniging “De Snertbroekers” Grote Kerkstraat te Edam, 2004-2007 
Toegangsnr. 0455: Familiearchief Van Wallendal te Edam, 1606-1970 (alleen inleiding)
Toegangsnr. 0847: Film en Diaclub te Edam, 1967-1982 
Toegangsnr. 0407: Firma A. Schnieders (G. en A. Meinen) te Purmerend, 1908-1928 
Toegangsnr. 0523: Firma Gebr. Deitmers Manufacturen en Confectie te Purmerend, 1890-1920 
Toegangsnr. 1141: Floralia Vereniging Noordbeemster te Beemster, 1936-1960 
Toegangsnr. 0496: Fröbelschool te Edam, 1881-1959 
Toegangsnr. 0418: Gezelschap Het Hoogste doel van deze kring is nut en vriendschap onderling te Edam, 1822-1849 
Toegangsnr. 0842: Gezinsverpleging vd Vereniging Hervormde Kerkenraden in classis Edam te Edam, 1908-1948 
Toegangsnr. 0952: Groenteteeltkring, consulentschap voor de Tuinbouw te Hoorn, 1957-1973 
Toegangsnr. 0398: Gymnastiekvereniging Friedrich Ludwig Jahn te Edam, 1880-1969 
Toegangsnr. 0344: Herdenkingscomité 325 jaar droogmaking van de Beemster, 1936-1938 
Toegangsnr. 0537: Hervormde Orgelcommissie te Purmerend, 1942-1987 
Toegangsnr. 0536: Hervormde Vrouwendienst te Purmerend, 1958-1996
Toegangsnr. 0879: Hervormde Zondagsschool te Purmerend, 1861-1988
Toegangsnr. 0941: Hollandse Maatschappij van Landbouw, afd. Knollendam-Markenbinnen te Wormer, 1876-1980 
Toegangsnr. 0515: Hotel van der Meij / Het Vergulde Paardshoofd, Koemarkt 22 Purmerend, 1949-1963 
Toegangsnr. 0507: Huiszittenhuis te Monnickendam, 1824-1871 
Toegangsnr. 0827: Hulpgenootschap van de uit en inwendige zending der Christelijke Kerk te Beemster, 1858-1903 
Toegangsnr. 0881: Hulpgenootschap van de uit- en inwendige zending, Gustaaf Adolf Vereniging, Evangelische Mij te Purmerend, 1854-1924
Toegangsnr. 0471: IJsclub Edam te Edam, 1883-1911 
Toegangsnr. 0449: Inkuilcombinatie te Wijdewormer, 1955-1962 
Toegangsnr. 0448: Jan Nieuwenhuizen Nutskleuterschool te Monnickendam, 1956-1978 
Toegangsnr. 0357: Johanna Bewaar-, Naai en Breischool te Purmerend, (1866) 1911-1952 
Toegangsnr. 0817: Joodse Gemeente in Monnickendam en Purmerend, 1916-1919 
Toegangsnr. 1507: Kaasfabriek Nooit Gedacht te Oostknollendam, 1912-1948 
Toegangsnr. 1470: Kaasfabriek Wilhelmina te Beemster, 1907-1931 
Toegangsnr. 0522: Kamer van Koophandel en Fabrieken te Purmerend, 1880-1922 
Toegangsnr. 0890: Karel Klaver, Kleermaker te Purmerend, 1938-1958 
Toegangsnr. 0605: Kerkkoor van de Hervormde Gemeente Monnickendam, 1955-1960 
Toegangsnr. 0888: Kiesvereniging CHU - CCP Combinatie Christelijke Partijen - CDA-verband Purmerend, 1957-1982
Toegangsnr. 0416: Kiesvereniging Vooruit van de Liberale Unie te Edam, 1918-1931
Toegangsnr. 0500: Knapenvereniging De Jonge Timotheus te Wormer, 1936-1942 
Toegangsnr. 1624: Kolfsociëteit te Monnickendam, 1839-1927 
Toegangsnr. 0891: Koopcontracten onroerend goederen in de Overweerse Polder te Purmerend, 1887-1911 
Toegangsnr. 0877: Kring Waterland van de Nederlandse Bond van Jongelingen te Purmerend, 1925-1967 
Toegangsnr. 0862: Kruisvereniging Landsmeer te Landsmeer, 1970-1987
Toegangsnr. 1246: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Broek in Waterland, 1821-1986 
Toegangsnr. 0342: Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement Jisp-Wormer, te Jisp, 1879-1930 
Toegangsnr. 1422: Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement Monnickendam, 1793-1989 
Toegangsnr. 0445: Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, departement Oosthuizen, 1875-1955 
Toegangsnr. 0368: Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid te Purmerend, 1828-1976
Toegangsnr. 0360: Maatschappij van Nijverheid, departement Purmerend, 1861-1915 
Toegangsnr. 0127: Manuscript en bronmateriaal over de geschiedenis van het St. Liduinaziekenhuis te Purmerend, 1912-1984 
Toegangsnr. 0843: Manuscript boek Joodse Gemeente te Edam 1779-1886, en tentoonstelling in Edams Museum in 1989 
Toegangsnr. 0820: Mobilisatiekruis - Herinneringskruis J. Bootsman, 1924 
Toegangsnr. 1098: Muziekgezelschap Apollo - Stichting Waterlandse Orkestvereniging Apollo te Edam, 1861-1972 
Toegangsnr. 0516: Muziekvereniging Amicitia te Landsmeer, 1984-1985 
Toegangsnr. 0438: Nationaal Crisis Comité afdeling Edam, 1931-1936 
Toegangsnr. 0364: Nationaal Crisis Comité afdeling Purmerend, 1932-1938
Toegangsnr. 1600: NCVB Nederlandse Christen Vrouwen Bond - PASSAGE te Broek in Waterland, 1954-2015 
Toegangsnr. 1676: Nederlands Bijbelgenootschap en Nederlands Zendelingengenootschap te Purmerend, 1834-1893 
Toegangsnr. 1382: Nederlands Bijbelgenootschap, afdeling Edam, 1915-1995 
Toegangsnr. 0439: Nederlands Volksherstel te Edam, 1945-1948 
Toegangsnr. 0414: Nederlands Ziekenhuisverpleegfonds Nezifo te Broek in Waterland, 1935-1945
Toegangsnr. 0849: Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) werkgroep Waterland te Edam, 1966-1974 
Toegangsnr. 0822: Nicolaas Wals te Monnickendam, 1920-1947
Toegangsnr. 0358: NIWIN-comité Purmerend, een organisatie voor het welzijn van de militairen in Indië, te Purmerend, 1947-1950 
Toegangsnr. 0367: Noord-Hollandse Vereniging het Witte Kruis, afdeling Purmerend te Purmerend, 1892-1960 
Toegangsnr. 0345: Noord-Hollandse Vereniging het Witte Kruis, afdeling Wijdewormer te Wijdewormer, 1897-1959 
Toegangsnr. 0561: NV Houthandel voorheen Brantjes & Co te Purmerend, 1918-1929 
Toegangsnr. 0119: NV Maatschappij tot exploitatie van de Purmerender Bad- en Zweminrichting te Purmerend, 1924-1934 
Toegangsnr. 0731: Onderling Veefonds te Middelie, 1869-1986
Toegangsnr. 1502: Onderlinge Begrafenis Vereniging Laatste Eer te Monnickendam, 1926-1969 
Toegangsnr. 0861: Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij te Kwadijk en Middelie, 1923-1967 
Toegangsnr. 0427: Onderlinge Veeverzekering (Veefonds) Starnmeer e.o. te Spijkerboor, gemeente Jisp, 1908-1982 
Toegangsnr. 0828: Onderlinge Vereniging tegen brandschade te Beemster, 1818-1962 (1972) 
Toegangsnr. 1501: Onderwijsraad Waterland - Vereniging Katholieke Schoolraad Waterland te Purmerend, 1966-1984 
Toegangsnr. 0334: Openluchtzwembad-Natuurbad de Breek te Landsmeer, 1951-1990 
Toegangsnr. 1147: Oranjevereniging Beemster te Beemster, 1945-1962 
Toegangsnr. 0501: Oudercommissie van de Openbare Lagere School 1 aan het Oosteinde te Wormer, 1921-1940 
Toegangsnr. 0893: Ouderraad der Openbare Scholen te Purmerend, 1953-1967 (1970)
Toegangsnr. 1504: Partij van de Arbeid, afdeling Ilpendam, 1953-2006 
Toegangsnr. 0426: Pijprokersvereniging De Gesellighe Dampkring te Purmerend, 1928-1961 
Toegangsnr. 0350: Postduivenvereniging BEP en De Luchtpost te Purmerend, 1949-1979 
Toegangsnr. 0562: Postkantoor Purmerend, 1869 
Toegangsnr. 1500: Protestants Interkerkelijke Stichting voor Bejaardenverzorging te Marken, 1965-1993 
Toegangsnr. 0348: Purmerender Gemeenschap te Purmerend, 1948-1969  
Toegangsnr. 0480: Rederij Haringbuizen te Monnickendam, 1815-1820 
Toegangsnr. 1623: Rederijkerskamer Aurora te Monnickendam, 1850-1866 
Toegangsnr. 0453: Rederijkerskamer Utilitas te Edam, 1854-1869 
Toegangsnr. 0483: Rederijkerskamer - Toneelvereniging Eendracht Maakt Macht te Middelie, 1945-1962 
Toegangsnr. 0355: R.K. Gemengd Zangkoor Sint Nicolaas te Purmerend, 1880-1952 
Toegangsnr. 0727: R.K. Land- en Tuinbouwbond LTB, Afdeling Ilpendam, 1947-1985 
Toegangsnr. 0728: R.K. Land- en Tuinbouwbond LTB, afdeling Monnickendam, 1920-1991 
Toegangsnr. 0560: R.K. Land- en Tuinbouwbond LTB, Tuindersvakgroep, afdeling Purmerend, 1933-1985 
Toegangsnr. 0818: R.K. Sint Josephschool te Monnickendam, 1949-1977 
Toegangsnr. 0850: RKSV (Rooms Katholieke Sport Vereniging) Volendam te Edam-Volendam, 1952-1965  
Toegangsnr. 0463: Rode Kruis, Subcomité Beemster te Beemster, 1915-1922 
Toegangsnr. 0559: Rouwkoetsmaatschappij - Rouwkoetsonderneming te Beemster, 1876-1931 
Toegangsnr. 1191: Rundveefokvereniging Purmer, 1912-1928 
Toegangsnr. 0405: Schilderspatroonsvereniging Onderlinge Samenwerking te Beemster e.o., 1903-1921 
Toegangsnr. 0837: Schoolmelkcomité Broek in Waterland, 1960-1982 
Toegangsnr. 1112: Sint Liduina Stichting en Sint Liduina Ziekenhuis te Purmerend, 1909-1990 
Toegangsnr. 0352: Sociëteit Amicitia te Purmerend, 1852-1945
Toegangsnr. 0451: Sociëteit Concorde te Edam, 1891-1927 
Toegangsnr. 0447: Sociëteit De Eensgezindheid te Edam, 1854-1921
Toegangsnr. 0353: Sociëteit Eensgezindheid te Purmerend, 1862-1901 
Toegangsnr. 0478: Speeltuinvereniging Eendracht en Speeltuinvereniging Kindervreugd te Purmerend, 1930-1959
Toegangsnr. 0503: Speeltuinvereniging Wormer te Wormer, 1928-1978 
Toegangsnr. 0821: Spinfabriek Monnickendam te Monnickendam, 1895-1936 
Toegangsnr. 1148: Sportvereniging Beemster SVB te Beemster, 1933-1936 
Toegangsnr. 0518: Stichting Algemeen Jeugdtehuis te Purmerend 
Toegangsnr. 0887: Stichting Bim Bam te Purmerend, 1965-1986 
Toegangsnr. 0382: Stichting BOP Belangengroep Oud Purmerend te Purmerend, 1979-1983 
Toegangsnr. 0413: Stichting Exploitatie Dorpshuis - Kampeerterrein te Broek in Waterland, (1935) 1953-1962 
Toegangsnr. 1264: Stichting Gemeenschappelijke Bibliotheek te Broek in Waterland, 1976-1995 
Toegangsnr. 1678: Stichting Gezamenlijke Kerkbouw (Taborkerk) te Purmerend, 1968-1994 
Toegangsnr. 0514: Stichting Gezinsverzorging Landsmeer te Landsmeer, 1956-1970
Toegangsnr. 0823: Stichting “Hulpbetoon” voor woningen voor arbeiders of kleine ambtenaren Hulpbetoon te Monnickendam, 1920-1922 
Toegangsnr. 0535: Stichting Interkerkelijk Jeugdwerk te Purmerend, 1977-1991 
Toegangsnr. 0499: Stichting Jisper Gemeenschap te Jisp, 1946-1955 
Toegangsnr. 1380: Stichting Lokale Omroep Purmerend, 1985-1988 
Toegangsnr. 0913: Stichting Natuurbad (zwembad) Wijdewormer, 1958-1959 
Toegangsnr. 0351: Stichting PM 500, Purmerend 500 jaar Markt 1484-1985, 1982-1985
Toegangsnr. 0894: Stichting Purmerender Muziekschool te Purmerend, 1959-1978
Toegangsnr. 0863: Stichting voor Maatschappelijk Werk in de gemeenten Landsmeer en Oostzaan, 1950-1960 
Toegangsnr. 1099: Stichting Woonvoorzieningen Lichamelijk Gehandicapten Noord-Holland Midden, Purmerend, 1988-2005   
Toegangsnr. 0854: Stichting Zaanstreek-Waterland te Broek in Waterland, 1966-1973 
Toegangsnr. 0363: Subcommissie Purmerend van de Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1834 
Toegangsnr. 0310: Toneelvereniging Purmersteijn te Purmerend, 1900-1999 
Toegangsnr. 0443: Veefonds Oosthuizen en omstreken te Oosthuizen, 1886-1975 
Toegangsnr. 0431: Vereniging Onderlinge Verzekering voor Slachtbank bestemd hoornvee te Edam, 1917-1950 
Toegangsnr. 0943: Vereniging Ons Huis te Wormer, 1949-1975 
Toegangsnr. 0406: Vereniging Open Huis te Purmerend, 1972-1974 
Toegangsnr. 0204: Vereniging Purmer Belang, 1916-1946 
Toegangsnr. 1142: Vereniging tot bevordering van het Vakonderwijs in West-Friesland afdeling Beemster, 1908-1946 
Toegangsnr. 0531: Vereniging tot Exploitatie van een Bad- en Zweminrichting te Monnickendam, 1929-1946 
Toegangsnr. 0460: Vereniging tot ondersteuning van de plaatselijke belangen in de Beemster, 1937-1951 
Toegangsnr. 0340: Vereniging tot Stichting en Instandhouding van scholen op Christelijke Grondslag te Katwoude, 1929-1932 
Toegangsnr. 0506: Vereniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam, 1844-1921 
Toegangsnr. 1658: Vereniging van de H. Elisabeth te Purmerend, 1873-1944 
Toegangsnr. 1641: Vereniging van oud-leerlingen van de Landbouwhuishoudschool te Purmerend, 1935-1938 
Toegangsnr. 0428: Vereniging van Volkshuisvesting Kwadijks Belang te Kwadijk, 1911-1942
Toegangsnr. 0838: Vereniging van Volksonderwijs te Broek in Waterland, 1928-1972 
Toegangsnr. 0508: Vereniging Volksonderwijs te Monnickendam 1877-1892 
Toegangsnr. 0450: Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Wijdewormer en omstreken, 1954-1986 
Toegangsnr. 0436: Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs - School met de Bijbel - De Hoeksteen te Landsmeer, 1932-1982 
Toegangsnr. 0476: Vereniging voor Gezinsverzorging Waterland-West, later Waterland-Zuid, 1972-1981 
Toegangsnr. 0349: Vereniging voor Kindervoeding en Kleding te Purmerend 1931-1977 
Toegangsnr. 0498: Vereniging voor Moederlijke Weldadigheid te Monnickendam, 1838-1965
Toegangsnr. 1423: Vereniging voor uitkering bij ziekte en ongevallen De Voorzorg te Monnickendam, 1939-1990 
Toegangsnr. 0346: Vereniging Ziekenhuisverpleging te Wijdewormer, 1927-1941 
Toegangsnr. 0404: Volksonderwijs, afdeling Purmerend, 1947-1950 
Toegangsnr. 0408: (Vrijwillige) Brandweer te Ilpendam, 1930-1977 
Toegangsnr. 0474: Vrijwillige Brandweer Eensgezindheid te Broek in Waterland, 1929-1985 
Toegangsnr. 1505: Vrijzinnig Kerkkoor De Sleutel te Oostknollendam, 1938-1945 
Toegangsnr. 0520: Vrouwenclub Beemster te Beemster, 1930-1970 
Toegangsnr. 0433: VVV Monnickendam te Monnickendam, 1936-1979 
Toegangsnr. 0456: VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Edams Belang te Edam, 1924-1927 
Toegangsnr. 0951: Waterlandse Tram van de Noord-Hollandse Tramwegmaatschappij, 1916-1933 
Toegangsnr. 0203: Watersnoodcomité de Purmer, 1916
Toegangsnr. 0359: Watersnoodcomité Waterland, afdeling Purmerend, 1916 
Toegangsnr. 0530: Watersnoodcommissie Monnickendam, 1916 
Toegangsnr. 0556: Werkmansvereniging Vooruit te Purmerend, 1869-1969 
Toegangsnr. 0397: Winterhulp Nederland te Monnickendam 1942-1944 
Toegangsnr. 0493: Zeepziederij van der Ley te Edam, 1653-1739  (Alleen Isad inleiding)
Toegangsnr. 0071: Zeevarende Beurs te Landsmeer, 1680-1799 
Toegangsnr. 0434: Ziekenfonds Eendracht maakt Macht te Beemster 1848-1964 
Toegangsnr. 0466: Zuivelfabriek De Volharding te Beemster, 1927-1935