In de studiezaal online onderzoek doen naar kadastrale gegevens

Het Waterlands Archief heeft een abonnement op de Kadaster Archiefviewer. Als u onderzoek doet naar de geschiedenis van een huis of een perceel, kan de Archiefviewer voor u een nuttig instrument zijn. De Archiefviewer is voor archiefbezoekers gratis beschikbaar op onze studiezaal.

Wat is er in de Kadaster Archiefviewer te vinden? 

De Archiefviewer geeft u toegang tot scans van allerlei kadastrale archiefstukken. Daarmee kunt u de geschiedenis van een bepaald perceel volgen vanaf 1832, het begin van het kadaster, tot in ieder geval de jaren tachtig van de vorige eeuw. Wat kunt u zoal vinden? Uiteraard gegevens over de opvolgende eigenaren van een bepaald perceel. Verder vindt u kaartmateriaal: bij iedere wijziging van een perceel werd er een zogenaamde ‘hulpkaart’ gemaakt. U ziet de precieze ligging van het perceel, met de plattegrond van eventueel daarop aanwezige gebouwen. Vaak zijn ook ‘veldwerk’-kaartjes aanwezig, met daarop precieze meetgegevens. De Archiefviewer geeft toegang tot informatie van geheel Nederland, dus u kunt ook onderzoek doen naar de geschiedenis van percelen buiten het werkgebied van het Waterlands Archief. Gelukkig is kennis van de huidige kadastrale perceelnummers niet nodig. Een zoektocht kan gestart worden via het huidige adres. 

Niet alle kadastrale informatie is aanwezig in de Archiefviewer. Het belangrijkste dat ontbreekt zijn de overzichtskaarten van (delen van) de gemeenten uit het begin van de negentiende eeuw, met daarbij op volgorde van de perceelnummers, de registers van eigenaren. In kadastraal jargon spreekt men van de ‘minuutkaarten’ met de bijbehorende 'oorspronkelijke aanwijzende tafels', ofwel OAT’s. Dit materiaal is te raadplegen via de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed.

Hoe krijg ik toegang tot de Kadaster Archiefviewer? 

De Archiefviewer is gratis te raadplegen in de studiezaal van het Waterlands Archief aan de Wielingenstraat 75 te Purmerend.  Op alle studiezaalcomputers is het programma geïnstalleerd. De Archiefviewer is bedoeld voor historisch onderzoek. Als u op zoek bent naar de actuele perceelsgeschiedenis (vanaf ca. 1980) moet u bij het  Kadaster  zelf zijn.