Onder grote belangstelling is zondagmiddag 10 juli het boek De Purmer is mijn gebied, 1622-2022  gepresenteerd: het boek over 400 jaar Purmer. De presentatie vond plaats tijdens de reünie/familiedag rond het vierde eeuwfeest van de Purmer.

De burgemeesters Sievers en Bijl  en voorzitter Schouten 

Het eerste exemplaar van het boek werd door Danny Schouten, voorzitter van de Stichting Purmer 400 Jaar, uitgereikt aan burgemeester Lieke Sievers van gemeente Edam-Volendam. Mevrouw Sievers overhandigde vervolgens een exemplaar aan burgemeester Don Bijl van gemeente Purmerend. Een derde exemplaar zal gaan naar burgemeester Marian van der Weele van gemeente Waterland; zij was verhinderd om het boek persoonlijk in ontvangst te nemen.

De feitelijke presentatie werd voorafgegaan door een korte inleiding door Jack Otsen, één van de redactieleden en auteurs van het boek. Hij vertelde hoe het boek tot stand kwam en prees de samenwerking met de Stichting Purmer 400 Jaar en de grote groep auteurs. Verschillende auteurs schreven hun artikel namens een (regionale) erfgoedinstelling. Otsen benoemde ook zijn mederedactieleden Mathilde Kors en Margreet Lenstra van het Waterlands Archief vanwege hun inzet.

Woorden van dank waren er ten slotte voor uitgever Maria Buren van Uitgeverij Noord-Holland en Rolf Kliffen, de vormgever van het boek en de sponsoren die de uitgave mede mogelijk hebben gemaakt. Wie belangstelling heeft voor het 240 pagina’s tellende en rijk geïllustreerde boek, kan terecht op de website van de uitgever en uiteraard in de boekhandel.