Merle Lammers in actie tijdens de lezing

Op woensdagavond 12 oktober gaf militair historicus Merle Lammers een geweldige lezing bij het Waterlands Archief over (nep)nieuws en gruwelpropaganda in het Rampjaar 1672. Een actueel thema, omdat fake news vandaag de dag opnieuw een belangrijke rol voor zich opeist.

Lammers toonde in haar lezing aan dat er op uiteenlopende wijzen in het Rampjaar werd bericht over de gebeurtenissen van toen. In 1672 werd Nederland aangevallen door Frankrijk en zijn bondgenoten en er verschenen toen bijvoorbeeld pamfletten waarin de gebroeders De Witt de schuld kregen van de staat waarin ons land toen verkeerde.

Lammers liet aan een geïnteresseerd publiek een aantal van deze originele zeventiende-eeuwse stukken zien, die kunnen worden beschouwd als voorlopers van de sociale media. Behalve in pamfletten, werd er ook in prenten, kranten, boeken en brieven in die tijd uitgebreid bericht over de rampspoed die Nederland in het Rampjaar trof.

Rondleiding in depot

Met de lezing van Merle Lammers sloten wij mooi aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis, dat dit jaar ‘Wat een ramp!’ is. Deze lezing was alweer de derde in de lezingencyclus die het Waterlands Archief dit jaar samen met het Westfries Archief organiseert.

Na afloop van de lezing was er ook een rondleiding in de archiefdepots. Deze werd gegeven door onze collega Loek Zoon en had als thema de gevolgen van het Rampjaar voor de Waterlandse steden en dorpen. Aan de hand van uiteenlopende originele stukken wist hij op enthousiaste wijze zijn publiek te overtuigen dat de rampzalige gebeurtenissen in 1672 ook in onze regio voelbaar waren.

Wij kijken terug op een geslaagde avond.  

Foto’s: Natascha van der Harst