Vrijwilliger Arie Kossen heeft onlangs het archief van de Polder Oostzaan (1939) 1941-1981 geïnventariseerd. Dit polderarchief was al jaren geleden bij het Waterlands Archief ondergebracht, maar was nog niet goed ontsloten. Dankzij het deskundige werk van de gepensioneerd medewerker van het hoogheemraadschap is deze lastige klus nu geklaard, zie voor de inventaris:

Toegang 1035.

De documenten in het archief komen voort uit de belangrijkste taak van het polderbestuur: zorgen dat in het gebied de voeten droog bleven. Het polderbestuur hield zich bezig met het beheer en onderhoud van de dijken, sluizen, waterwerken, drie watermolens, krabbenhoofden en steigers. Maar ook met het onderhoud aan de ophaalbruggen in het gebied en onderhoud van de binnenlandse meren. 
De polderbestuurders zorgden er ook voor dat de waterwegen niet te ondiep werden en dat de vaarweg via de Hanepadsluis bruikbaar bleef. Zij beheerden het gemaal en realiseerden in 1966 een nieuw gebouw voor het gemaal met een diesel- en elektromotor. Tot slot hield het bestuur jaarlijks in de maanden oktober of november een schouw over de watergangen. 

Onderzoek in dit interessante waterschapsarchief is met behulp van de nieuwe inventaris een stuk makkelijker geworden.