xxx
Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

Hier kunt u zoeken in de online catalogus van onze bibliotheek. Het materiaal zelf kunt u bekijken in onze studiezaal.

De catalogus bevat ook tijdschrijfttitels. Een overzicht kunt u oproepen door bij 'alle velden' TS in te geven. Bij Uitgebreid zoeken kunt u zoeken op het jaar van uitgave in de velden periode Van en Tot.

beacon
3 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Boek
NK1/3/2 Deductie, rakende het oude gebruyk, ontrent de augmentatie van het lid der heeren edelen ende ridderschappe, aan de Staten van den lande van Utrecht, bij de vroedschap der stad Utrecht, in den jare 1667. overgeleverd. Als mede het concept, bij de heeren van de ridderschap, ter vergaderinge van de Staten ingediend, nopende het maken van een ordre op de augmentatie van 't lid der heeren edelen. Mitsgaders het reglement bij haar ed: mog: dien-aangaande eenparig gearresteerd. Eyndelyk, eenige zaken daar ontrent, soo voor als na de laatste stadhouderlijke regeringe, ende voornamentlyk in den jare 1706. in de provincie van Utrecht voorgevallen;
Titel:
Deductie, rakende het oude gebruyk, ontrent de augmentatie van het lid der heeren edelen ende ridderschappe, aan de Staten van den lande van Utrecht, bij de vroedschap der stad Utrecht, in den jare 1667. overgeleverd. Als mede het concept, bij de heeren van de ridderschap, ter vergaderinge van de Staten ingediend, nopende het maken van een ordre op de augmentatie van 't lid der heeren edelen. Mitsgaders het reglement bij haar ed: mog: dien-aangaande eenparig gearresteerd. Eyndelyk, eenige zaken daar ontrent, soo voor als na de laatste stadhouderlijke regeringe, ende voornamentlyk in den jare 1706. in de provincie van Utrecht voorgevallen
Collectie:
Noorderkwartier
Plaats van uitgave:
[S.l.]
Jaar van uitgave:
[1706]
Uitgever:
[s.n.]
Hoogte in cm:
19
Paginering:
1 deel (verschillende pagineringen)
Illustraties:
Nee
Annotatie:
Deze band bevat tevens: Extract uit de resolutien van de Edel Mogende Heeren Staten 's Lands van Utrecht. - p.3-46, May 1667; Bijlagen: Seven resolutien van de Heeren van de ridderschap, midsgaders den brief vanden Heer van Woudenberg, alle gevoegd geweest zijnde, bij de voorgaande Remonstrantie, door vier Heeren edelen, aan de Heeren staten overgegeven ... ; Project van het secureren van de stad van Rotterdam, tegen de hooge vloeden door sluysen en waterkeeringen. - Rotterdam : Pieter van Waasberge, 1718; Conventie over het toemaacken en verswaaren van den dyck tussen Wageningen ende de Grebbe : ende het maacken van een waterlosinge door den Slaperdyk, na Amersfoort in de Eem en Zuyder-zee. - Utrecht : Jacobus van Paddenburg, 1714; Copie van een nadere Remonstrantie aen de Edele Groot-Moog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt : van de heer Adriaen Paets, mitsgaders van een missive van den zelven Heer aen den ambassadeur d'Avaux, en zijn Excell. antwoordt op de zelve missive, 1684; Missive tot antwoort op den brief aen de Staten van Zeeland geschreven aen syne hoogheyt, door de magistraet van der Goes, 25 February 1684; Octroyen ende ordonnantien, beroerende de dijckagien ende Landen van de Zype, soo vanden jare vijfthien-hondert een-en-tsestigh [1561], ende een-en-tseventigh [1571], den ingelanden van de Zype verleent by den Coninck van Spangien ... - t' Alckmaer : Pieter de Wees, 1674; Beroerende de herdijckinge vande Zype, den ingelanden vande Zype geaccordeert by den Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt in September vyfthien hondert ses-en-tnegentigh [1596]; Wettige verdedigingen op de fameuse en lasterlijke voor-reden van Pieter Burman van zijne oratie van den 8 February 1720. - Maartens-Brug : Hendrik Schouten, 1720; Kort verhael van al het gepasseerde in de tegenwoordige conventie, soo in het Hooger als Lagerhuys, zedert den 12 tot den 22 February 1689 ... alsmede eenige gebeden die men tegenwoordigh in de Engelse Kerck gebruyckt
Aanvraagnummer:
NK1/3/2
 
 
 
 
 
Boek
NK1/2/15 Manuel de droit français, contenant ...; Auteur(s):J.B.J. Pailliet;
Titel:
Manuel de droit français, contenant ...
Editie:
6
Collectie:
Noorderkwartier
Auteur:
J.B.J. Pailliet
Plaats van uitgave:
Paris
Jaar van uitgave:
1824
Uitgever:
Desoer
Hoogte in cm:
27
Paginering:
LVI, 1074
Illustraties:
Nee
Annotatie:
Oorspr. uitg.: 1812
Aanvraagnummer:
NK1/2/15
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Boek
E/5/30 De Fransche buitenlandsche politiek sedert 1919; Auteur(s):Posthumus Meyes, W.C.;
Titel:
De Fransche buitenlandsche politiek sedert 1919
Auteur:
Posthumus Meyes, W.C.
Plaats van uitgave:
Haarlem
Jaar van uitgave:
1933
Uitgever:
Tjeenk Willink
Hoogte in cm:
24
Paginering:
55
Aanvraagnummer:
E/5/30
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten