xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

Filter: afwateringx
beacon
38 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020263 Kaart met de verschillende diepte van de Zandvaart tussen de Egmondermeer, de Houtvaart, boerderijen van de Etgroet, Baafjespolderdijkje, en de Westerweg tussen Egmond en Heiloo
Datering:
1671
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Heijmenbergh, J.
Techniek:
manuscript, thematisch ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Egmondermeer
Heiloo
Egmond
Notabene:
met uitgebreide legenda
@ann met uitgebreide legenda. Niet helemaal vaststaand of dit uit de collectie van US komt
Formaat binnen:
26 x 80 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00955 Kaart met watermolen de Grotedorst in de Zijpe met aangegeven de route van het opgemalen water uit de polder R.
Datering:
1620
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Uitwaterende Sluizen
Titel:
MOLEN VANDE POLDER IN DE WANDELINGH GENAAMT GROTENDORST.
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 94)
@ann lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 94)
Adres:
Zijpe - Eenigenburgerweg
Formaat binnen:
42,3 x 33 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
Kaart van de Kil en een gedeelte van de Wijkermeer met de Nieuwendam, en de Hoogendijk aan de kant van Assendelft, met een uitleg over de opmetingen tussen de verschillende punten van de kaart
Datering:
1614?
Datum vervaardiging:
1614?
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Nanningsz., Adriaen
Titel:
CAERTE van de Kil geleghen buyten den NieuwenDam streckende van de Nieuwendam af tot in Wijckermeer. ...
Techniek:
pentekening
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Wijkermeer
Assendelft
Notabene:
Schaal van 110 roeden = 4 cm. Oosten boven. Ondertekend Nanningsz met de voornaam Aerian. Is deze kaart een schets voor de kaart onder volgnummer US358?
Het volgnummer US519 verwijst niet naar de Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986
Formaat buiten:
34,5 x 42 cm
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00943 Situatiekaart met de opmeting van binnenwater 't Braakje' tussen Monnickendam en Zuiderwoude.
Datering:
1631
Datum vervaardiging:
maart
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Backer, Jan Jansz.
Titel:
KAERTE VANDE DE BRAECK TUSSCHEN MONICKEDAM ENDE ZUIJDERWOUT IS GROOT BEVONDEN 9909 ROEDEN RIJNLANTSE MAECKEN WATERLANTSE MAET 8850 ROEDEN.
Techniek:
tekening, potlood en pen in bruine inkt
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Voor plannen tot inpoldering? lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.9)
Adres:
Zuiderwoude
Formaat binnen:
32,5 x 43 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00942 Situatiekaart met wegen en waterwegen van een gedeelte van Waterland en met meetgegevens van het gebied tussen de Leek en de Overleker Gouw bij Monnickendam, Ilpendam, de Purmer, Zuiderwoude en Broek in Waterland.
Datering:
1631
Datum vervaardiging:
22-03-1631
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Backer, Jan Jansz.
Titel:
EEN ROUW ONTWORP VAN EEN GEDEELTE VAN WATERLANT, GELEGHEN TUSSCHEN MONICKE- DAM, ZUIJDERWOUT, BROECK ENDE 'T WINT VAN ILPENDAM, DE PRINCEPAELSTE WATEREN ENDE WEGHEN HIER IN GESTELT OP DEN 22en MAERT ANNO 1631
Techniek:
tekening, potlood, pen in bruine inkt
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Zie lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.8).
Adres:
Waterland
Formaat binnen:
82 x 63,5 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00946 Situatie schets betreffende de afwatering naar Nauerna vanaf de Starnmeer en de
Zaan via Knollendam en de Twisk (later de nauernase vaart) naar het IJ.
Datering:
voor 1635
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
anoniem
Titel:
CAERTE VANDE UYTWATERINGE NA NAUWERNA GENAMT DE TWISCH. (verso).
Techniek:
pentekening in inkt
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands
Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.82)
@ann lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.82)
Adres:
Krommenie
Wijkermeer
Formaat binnen:
51 x 37 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00945 Thematische kaart met situatie betreffende de afwatering door duikers en sluizen
in de dijken in het gebied van Assendelft en dat van Krommenie en Westzaan en
omgeving.
Datering:
1614
Schaal:
1:20.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Nanningsz., Adriaen
Techniek:
tekening, pen en penseel thematisch gekleurd op perkament
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Kaart gemaakt vanwege de wateroverlast veroorzaakt door Assendelft. 'Het groene velt in deese caerte is den banne van Assendelf ende het geele velt is Wessanen en Crommenie met het geene dat onder haer sorteert..'enz. lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.35)
Adres:
Krommenie
Wijkermeer
Assendelft
Formaat binnen:
59 x 48 cm
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00944 Kaart van de uitwatering door de sluizen in de Nieuwendam bij de Assendelver Dijk en de Groene Dijk naar de Wijkermeer.
Datering:
1643
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirk Gerritsz.
Techniek:
tekening, pen en penseel in kleur, op linnen
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Krommenie
Wijkermeer
Notabene:
Kaart toont de afwatering via twee sluizen in de Nieuwendam via de Krommenie
naar de Wijkermeer. lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in
Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 32)
@ann Kaart toont de afwatering via twee sluizen in de Nieuwendam via de Krommenie naar de Wijkermeer. lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 32)
Formaat binnen:
73 x 51 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019978 Kaartboek met thematische kaarten betreffende de Beemster en kaarten van andere polders, 15 stuks ; kaart 7, inzake beheer van waterstaatswerken met namen van de verantwoordelijke opzichters.
Datering:
1650
Schaal:
1:53.000
Datum vervaardiging:
1720, ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
anoniem
Titel:
BEEM:STERLANTS CAERTE / Nr.7 DE STEENEN-SLUIJSEN OF PIJPEN ENDE BRUGGEN INDE BEEMSTER.
Techniek:
kopergravure, ingekleurd
Notabene:
Met register. kaarten fraai ingekleurd.
Adres:
Beemster
Formaat binnen:
23 x 25,5 cm
Formaat buiten:
28 x42 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
KA3_00027 Overzichtskaart met reconstructie van Noord-Holland anno 1288 met oorspronkelijke plaatsnamen en toenmalige bedijking
Datering:
1288
Schaal:
[ca. 1:85.000]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Cartografie:
Vries, mr. G. de
Graveur:
Eckstein, Carel Alfons
Titel:
HOLLANDS NOORDERKWARTIER IN 1288
Techniek:
lithografie, gedeeltelijk ingekleurd
Adres:
Noord-Holland
Notabene:
Uit de collectie C. Moll. Hoort bij G. de Vries Az., De Kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288, Amsterdam, 1865, in Letterkundige Verhandelingen van de Koninklijke Academie, dl 3
Formaat binnen:
80 x 60 cm
Formaat buiten:
88 x 65 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019894 Overzichtskaart van het getroffen gebied tijdens de watersnood in 1916.
Het getroffen gebied staat in groen aangegeven.
Datering:
1916
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Visser, M.P.
Drukker:
-
Uitgever:
De Heer, Jan ; sigarenhandel
Titel:
KAART VAN HET OVERSTROOMINGSGEBIED.
Techniek:
drukwerk
Notabene:
Het getroffen gebied staat in groen aangegeven.
Adres:
Waterland
Formaat binnen:
55 x 45 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019891 Kaart van Waterland met de toestand van de zeewering van het Noorderkwartier.
Datering:
ca. 1530
Schaal:
ca. 1:75.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
onbekend
Titel:
WAETERLAND
Techniek:
kleurendruk reproduktie van manuscript op papier
Notabene:
Met de Zuiderzee, Spaarndammerdijk en Zeeburgerdijk en de nog niet drooggemaakte Achtermeer bij Alkmaar. verblijfplaats: Algemeen Rijksarchief, collectie Hingman nr. VTH 2461
Adres:
Waterland
Formaat binnen:
36,5 x 45 cm
Formaat buiten:
43,5 x 57 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020214 Gedeelte van de Waterstaatskaart van Nederland met het heemraadschap Wormer, Jisp en Neck.
Datering:
1951
Schaal:
1:50 000
Datum vervaardiging:
1949
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Drukker:
-
Vervaardiger:
Topografische dienst
Uitgever:
Rijkswaterstaat
Titel:
ALKMAAR-WEST 19
Techniek:
kleurendruk
Notabene:
met legenda.
Adres:
Nederland
Formaat binnen:
50 x 40 cm
Formaat buiten:
55 x 68 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019900 Topografische waterkaart voor het watertoerisme met opgave van de afmetingen van de sluizen en bruggen in de Zaanstreek.
Datering:
1956
Schaal:
1:50.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Bureau voor Watertoerisme
Uitgever:
ANWB
Techniek:
drukwerk in kleur
Titel:
WATERKAART AMSTERDAM-ALKMAAR.
Adres:
Waterland
Zaanstreek
Notabene:
met legenda
Formaat binnen:
65 x 95 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020154 Ontwerpplattegrond tot inpoldering van de veenderij De Nes in de Purmer
Datering:
1905
Schaal:
1:2500
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem
Titel:
PLAN VOOR ONTGINNING EN DROOGLEGGING VAN DE VEENDERIJ DE NES,
GELEGEN ONDER DE GEMEENTE ILPENDAM.
Techniek:
lichtdruk
Notabene:
met legenda
Adres:
Purmer
Ilpendam - de Nes
Formaat binnen:
67 x 75 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020276 Kaart van het Wijkermeer, het IJ en omgeving met een nieuw aangelegd wateraanvoerend kanaal voor water naar de Schermerboezem.
Datering:
1880
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
s.n.
Titel:
KAART VAN HET WIJKER MEER EN EEN GEDEELTE VAN HET WESTELIJK IJ, WAAROP IS VOORGESTELD EEN ONTWERP TER VOORZIENING VAN SCHERMEERBOEZEM IN NOORDHOLLAND, VAN ZOETWATER UIT RIJNLAND DOOR MIDDEL DER STOOMSCHEPRADWATER MACHINE...ETC.
Adres:
Zaanstreek
Kennemerland
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020264 Kaart met de dijken langs Het IJ, de stad Amsterdam, Diemen, Diemermeer, Buitenveldse polder, Sloten, Buiksloot, Durgerdam, Nieuwendam en Schellingwoude en de ingepolderde Buikslotermeer.
Datering:
1663
Datum vervaardiging:
voor
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Swieten, Johan van
Techniek:
manuscript, thematisch ingekleurd
Notabene:
thema niet duidelijk. copie naar oudere kaart.
Adres:
Amsterdam
Waterland
Formaat binnen:
28,5 x 45 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020291 Topografische overzichtskaart betreffende de waterhuishouding in Noord-Holland.
Datering:
1970
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Titel:
MAXIMALE WATERBEHOEFTE VOOR AANVULLING EXCLUSIEF VERDAMPING IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN GEDURENDE EEN PERIODE VAN 5 TOT 10 DAGEN,....ETC..
Techniek:
drukwerk, thematisch gekleurd
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
68 x 41 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020037 Pre-kadastrale kaart met een gedeelte van de Waterlandsedijk en percelen in en bij de Volewijk.
Datering:
1700
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
s.n.
Techniek:
manuscript, pen in bruine inkt en penseel in kleur
Notabene:
gemaakt i.v.m. de afwatering?
Adres:
Landsmeer
Formaat binnen:
33 x 43 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020040 kaart van de banne Landsmeer met aangegeven de civiele werken die onder het hoogheemraadschap Waterland vallen.
Datering:
1881
Schaal:
1:12.500
Datum vervaardiging:
29 oktober
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
F.J.Krieger
Uitgever:
Provinciale Waterstaat
Titel:
KAART VAN DE BANNE LANDSMEER WAAROP MET ROOD DE WERKEN ZIJN AANGEDUID TOT AFSCHEIDING DIER BANNE VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP WATERLAND.
Techniek:
tekening, pen in inkt en penseel in kleur op sterk verzuurd papier
Notabene:
met namen van waterwegen.
Adres:
Landsmeer
Formaat binnen:
52 x 78 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019971 Kaart met weergave van verdwenen watermolens in een gedeelte van de Beemster, Starmeer, Schermeer, en de Heerhugowaard vanaf 1850.
Datering:
1980
Datum vervaardiging:
januari
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Egmond, Jan van
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Notabene:
met jaartallen van gesloopte of verbrande molens.
Adres:
Beemster
Formaat binnen:
50 x 65 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019948 Waterstaatkundige kaart van de polder de Beemster met de hoogte van de ringdijk en de diepte van de sloten.
Datering:
1694
Schaal:
1:39.000
Datum vervaardiging:
1697
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
s.n.
Titel:
BEEMSTER LANDTS KAARTE, AENWIJSENDE DE HOOGTE VANDE RINGDYCK GEPEIJLT INDE IAREN 1694 EN 1696, ALS MEDE DE DIEPTE VANDE TOCHT & WECH SLOOTEN...
Techniek:
kopergravure op perkament
Notabene:
27 exemplaren waarvan 4 perkamenten. 2 exemplaren zijn eigendom van het streekarchief. overige exemplaren in archief.
@ann 28 exemplaren waarvan 4 perkamenten. 2 exemplaren zijn eigendom van het streekarchief. overige exemplaren in archief.
Adres:
Beemster
Formaat binnen:
28,5 x 26
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019947 Waterstaatkundige kaart van de polder de Beemster met de hoogte van de ringdijk en de diepte van de sloten.
Datering:
1694
Schaal:
1:39.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
s.n.
Titel:
BEEMSTER LANDTS KAARTE, AENWIJSENDE DE HOOGTE VANDE RINGDYCK GEPEIJLT INDE IAREN 1694 EN 1696, ALS MEDE DE DIEPTE VANDE TOCHT & WECH SLOOTEN...
Techniek:
kopergravure
Notabene:
27 exemplaren waarvan 4 perkamenten. 2 exemplaren zijn eigendom van het Streekarchief. Overige exemplaren uit archief Waterschap de Waterlanden.
28 exemplaren waarvan 4 perkamenten. 2 exemplaren zijn eigendom van het Streekarchief. Overige exemplaren uit archief Waterschap de Waterlanden.
Adres:
Beemster
Formaat binnen:
28,5 x 26 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019958 Waterstaatskaart met aangegeven waterpeilingen in een gedeelte van de ringvaart van de Beemster met percelen en molens.
Datering:
1880
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
s.n.
Titel:
SITUATIE KAARTJE VAN DE BEEMSTER TUSSCHEN SPIJKERBOOR ENDE RIJP MET AANDUIDING VAN DE PLAATSEN ALWAAR NEVENS GAANDE PEILINGEN IN DE RINGVAART ZIJN GESCHIEDT, MET ROODELIJNEN AANGETEEKEND.
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Adres:
Beemster
Formaat binnen:
22 x 40 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019956 Waterstaatskaart van de Beemster met weergave van poldernamen, gemalen, pompen, duikers, bruggen, enz.
Datering:
1908
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Drukker:
-
Vervaardiger:
Dorland, C.
Titel:
ROODE CIJFERS BUITEN-ZWARTE BINNENVISCHWATER
Techniek:
lithografie, ingekleurd
Notabene:
In inkt titel bijgeschreven
Adres:
Beemster
Formaat binnen:
28,5 x 36 cm.
 
 
 
Pagina: 1
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten