xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

beacon
63 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP003000002_0007 Hoek Achter de Kerk en Zuidersteeg. Bouw van het WEC (Willem Eggertcentrum)
Datering:
1977
Datum vervaardiging:
1977
Uiterlijke vorm:
Dia's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0001 Gemeentelijk monument. Datering: 1894. Het voormalige kaaspakhuis werd in 1894 gebouwd in opdracht van Willem Frederik Beetz, kaashandelaar uit Purmerend. Onder het venster rechts op de begane grond is een hardstenen eerste steen ingemetseld met daarop de volgende tekst: ‘DE EERSTE STEEN GELEGD/ DOOR/ EEFJE BEETZ/ OUD 15 JAAR/ 9 APRIL 1894. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. Het is een goed voorbeeld van een grotendeels gaaf bewaard gebleven klein kaaspakhuis uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Ook heeft het pand stedenbouwkundige waarde door de beeldbepalende en opvallende ligging op een hoek en in de zichtas van de Zuidersteeg (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend). .
Datum vervaardiging:
1970
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 6
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP003000002_0005 Achter de Kerk is een klein straatje aan de zuidzijde van de huidige Nicolaaskerk op de Kaasmarkt en loopt achter deze kerk om naar de Breedstraat. Het deel van deze straat aan de zuidkant van de kerk was als kerkhof in gebruik geweest vanaf de tijd dat er een kerk of kapel heeft gestaan tot 1664. De ingang van dit kerkhof was een poort die aan de gevellijn van de Hoogstraat stond. In 1664 werd na een stadsuitbreiding een nieuwe begraafplaats aangelegd op het einde van de huidige Nieuwstraat. Het oude kerkhof werd vlak gemaakt en geplaveid en vanaf toen Oudkerkhof genoemd. Uiteraard werd dit straatje ook weer gebruikt voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Nadat in 1850 de driebeukige hallenkerk die op deze plaats stond, wegens bouwvalligheid werd afgebroken, is een nieuwe, veel kleinere koepelkerk gebouwd. Hierdoor werd de Kaasmarkt veel groter en het straatje Oudkerkhof werd kleiner, waarna het de naam Achter de Kerk kreeg logementen (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)
Datum vervaardiging:
1990
Uiterlijke vorm:
Dia's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP003000002_0004 Gemeentelijk monument. Datering: 19e eeuw Bouwstijl: niet bekend Architect en aannemer: niet bekend Oorspronkelijke functie: Twee woningen (armenhuisjes) en een winkelhuis. Dit monument bestaat uit twee woningen (armenhuisjes) en een winkelhuis uit de 19e eeuw. In de gevel zijn sporen te zien van de watersnoodramp uit 1916. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. Het is een goed voorbeeld van twee grotendeels gaaf bewaard gebleven armenhuisjes uit het derde kwart van de 19e eeuw, met een in dezelfde stijl aangebouwd winkelpand uit de tweede helft van de 19e eeuw (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend). Eigenaar is de Nederlands Hervormde Kerk die de woningen als armenhuisjes heeft laten bouwen. Thans in gebruik als Wereldwinkel.
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
1990
Uiterlijke vorm:
Dia's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0021 Gemeentelijk monument. Datering: 19e eeuw Bouwstijl: niet bekend Architect en aannemer: niet bekend. Oorspronkelijke functie: Twee woningen (armenhuisjes) en een winkelhuis. . In de gevel zijn sporen te zien van de watersnoodramp uit 1916. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. Het is een goed voorbeeld van twee grotendeels gaaf bewaard gebleven armenhuisjes uit het derde kwart van de 19e eeuw, met een in dezelfde stijl aangebouwd winkelpand uit de tweede helft van de 19e eeuw (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend). Eigenaar is de Nederlands Hervormde Kerk die de woningen als armenhuisjes heeft laten bouwen. Thans in gebruik als Wereldwinkel.
Datum vervaardiging:
1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0019 Gemeentelijk monument. Datering:1895. Dit oorspronkelijke winkel-woonhuis met loodgieterswerkplaats dateert uit 1895. Het is ontworpen en gebouwd door de Purmerendse architect J.V. Lankelma, in opdracht van loodgieter Anthonie Peek. Met grote letters staat in het fries het beroep van de voormalige eigenaar: links ‘LEIDEKKER, centraal ‘LOODGIETER ZINKWERKER’, rechts: ‘POMPMAKER’. Het gebouw is veelvuldig verbouwd. In 1932 was er eengrote verbouwing voor C.J. Meijer. Het gezin Meijer woonde boven hun bedrijf, een autobeklederij. Achter de Kerk 2 werd erbij gekocht voor opslag. In 1973 werd het pand uitgebreid en in 1979 werd de winkel verbouwd tot koffiehuis, zoals op de rechtervleugel staat aangegeven. Later werd het ‘muziekcafé De ’hooghe ghast.’ Het interieur is op enkele details na niet meer oorspronkelijk. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt . Het is een goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven neoclassicistisch woonhuis/werkplaats uit het einde van de 19e eeuw, van de bekende Purmerendse architect L.V. Lankelma. De nog aanwezige interieurelementen zijn van bijzondere waarde. Door de markante gevel en de beeldbepalende ligging aan de zuidkant van de Rooms Katholieke Nicolaaskerk heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend).
Datering:
1980
Datum vervaardiging:
1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0018 Gemeentelijk monument. Datering:1895. Dit oorspronkelijke winkel-woonhuis met loodgieterswerkplaats dateert uit 1895. Het is ontworpen en gebouwd door de Purmerendse architect J.V. Lankelma, in opdracht van loodgieter Anthonie Peek. Met grote letters staat in het fries het beroep van de voormalige eigenaar: links ‘LEIDEKKER, centraal ‘LOODGIETER ZINKWERKER’, rechts: ‘POMPMAKER’. Het gebouw is veelvuldig verbouwd. In 1932 was er eengrote verbouwing voor C.J. Meijer. Het gezin Meijer woonde boven hun bedrijf, een autobeklederij. Achter de Kerk 2 werd erbij gekocht voor opslag. In 1973 werd het pand uitgebreid en in 1979 werd de winkel verbouwd tot koffiehuis, zoals op de rechtervleugel staat aangegeven. Later werd het ‘muziekcafé De ’hooghe ghast.’ Het interieur is op enkele details na niet meer oorspronkelijk. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt . Het is een goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven neoclassicistisch woonhuis/werkplaats uit het einde van de 19e eeuw, van de bekende Purmerendse architect L.V. Lankelma. De nog aanwezige interieurelementen zijn van bijzondere waarde. Door de markante gevel en de beeldbepalende ligging aan de zuidkant van de Rooms Katholieke Nicolaaskerk heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend).
Datering:
1980
Datum vervaardiging:
1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0015 Achter de Kerk is een klein straatje aan de zuidzijde van de huidige Nicolaaskerk op de Kaasmarkt en loopt achter deze kerk om naar de Breedstraat. Het deel van deze straat aan de zuidkant van de kerk was als kerkhof in gebruik geweest vanaf de tijd dat er een kerk of kapel heeft gestaan tot 1664. De ingang van dit kerkhof was een poort die aan de gevellijn van de Hoogstraat stond. In 1664 werd na een stadsuitbreiding een nieuwe begraafplaats aangelegd op het einde van de huidige Nieuwstraat. Het oude kerkhof werd vlak gemaakt en geplaveid en vanaf toen Oudkerkhof genoemd. Uiteraard werd dit straatje ook weer gebruikt voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Nadat in 1850 de driebeukige hallenkerk die op deze plaats stond, wegens bouwvalligheid werd afgebroken, is een nieuwe, veel kleinere koepelkerk gebouwd. Hierdoor werd de Kaasmarkt veel groter en het straatje Oudkerkhof werd kleiner, waarna het de naam Achter de Kerk kreeg logementen (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”) In het midden links café d'Hooghe Gast
Datering:
1985
Datum vervaardiging:
1985
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0013 Achter de Kerk is een klein straatje aan de zuidzijde van de huidige Nicolaaskerk op de Kaasmarkt en loopt achter deze kerk om naar de Breedstraat. Het deel van deze straat aan de zuidkant van de kerk was als kerkhof in gebruik geweest vanaf de tijd dat er een kerk of kapel heeft gestaan tot 1664. De ingang van dit kerkhof was een poort die aan de gevellijn van de Hoogstraat stond. In 1664 werd na een stadsuitbreiding een nieuwe begraafplaats aangelegd op het einde van de huidige Nieuwstraat. Het oude kerkhof werd vlak gemaakt en geplaveid en vanaf toen Oudkerkhof genoemd. Uiteraard werd dit straatje ook weer gebruikt voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Nadat in 1850 de driebeukige hallenkerk die op deze plaats stond, wegens bouwvalligheid werd afgebroken, is een nieuwe, veel kleinere koepelkerk gebouwd. Hierdoor werd de Kaasmarkt veel groter en het straatje Oudkerkhof werd kleiner, waarna het de naam Achter de Kerk kreeg logementen (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)
Datering:
1985
Datum vervaardiging:
1985
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0012 Gemeentelijk monument. Achter de Kerk 1,Datering:1895. Dit oorspronkelijke winkel-woonhuis met loodgieterswerkplaats dateert uit 1895. Het is ontworpen en gebouwd door de Purmerendse architect J.V. Lankelma, in opdracht van loodgieter Anthonie Peek. Met grote letters staat in het fries het beroep van de voormalige eigenaar: links ‘LEIDEKKER, centraal ‘LOODGIETER ZINKWERKER’, rechts: ‘POMPMAKER’. Het gebouw is veelvuldig verbouwd. In 1932 was er eengrote verbouwing voor C.J. Meijer. Het gezin Meijer woonde boven hun bedrijf, een autobeklederij. Achter de Kerk 2 werd erbij gekocht voor opslag. In 1973 werd het pand uitgebreid en in 1979 werd de winkel verbouwd tot koffiehuis, zoals op de rechtervleugel staat aangegeven. Later werd het ‘muziekcafé De ’hooghe ghast.’ Het interieur is op enkele details na niet meer oorspronkelijk. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt . Het is een goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven neoclassicistisch woonhuis/werkplaats uit het einde van de 19e eeuw, van de bekende Purmerendse architect L.V. Lankelma. De nog aanwezige interieurelementen zijn van bijzondere waarde. Door de markante gevel en de beeldbepalende ligging aan de zuidkant van de Rooms Katholieke Nicolaaskerk heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend).
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0011 Achter de kerk 3. Datering: 19e eeuw Bouwstijl: niet bekend Architect en aannemer: niet bekend. Oorspronkelijke functie: Twee woningen (armenhuisjes) en een winkelhuis. Gemeentelijk monument. In de gevel zijn sporen te zien van de watersnoodramp uit 1916. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. Het is een goed voorbeeld van twee grotendeels gaaf bewaard gebleven armenhuisjes uit het derde kwart van de 19e eeuw, met een in dezelfde stijl aangebouwd winkelpand uit de tweede helft van de 19e eeuw (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend). Eigenaar is de Nederlands Hervormde Kerk die de woningen als armenhuisjes heeft laten bouwen. Thans in gebruik als Wereldwinkel.
Datum vervaardiging:
1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 3 en 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0010 Lujo kaas- en notenwinkel, voorheen Knaven de kapper
Datering:
1980
Datum vervaardiging:
1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP003000002_0015 Als gevolg van een zware noordwester storm brak in januari 1916 de Waterlandse Zeedijk tussen Monnickendam en Uitdam op verschillende plaatsen door. Het gevolg was dat de hele regio Waterland overstroomde. Op meerdere plaatsen kwam bij vloed één tot anderhalve meter water te staan. In de stad Purmerend kwam alles ten zuiden van de Neckerdijk, Padjedijk, Kaasmarkt, Breedstraat, Dubbele Buurt, Koemarkt, Purmersteenweg en Purmerweg blank te staan. Het heeft enkele maanden geduurd voordat de dijkschade was hersteld. Op de achtergrond de slijterij van Steevers.
Datering:
1916
Datum vervaardiging:
1916
Uiterlijke vorm:
Dia's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0009 Achter de Kerk is een klein straatje aan de zuidzijde van de huidige Nicolaaskerk op de Kaasmarkt en loopt achter deze kerk om naar de Breedstraat. Het deel van deze straat aan de zuidkant van de kerk was als kerkhof in gebruik geweest vanaf de tijd dat er een kerk of kapel heeft gestaan tot 1664. De ingang van dit kerkhof was een poort die aan de gevellijn van de Hoogstraat stond. In 1664 werd na een stadsuitbreiding een nieuwe begraafplaats aangelegd op het einde van de huidige Nieuwstraat. Het oude kerkhof werd vlak gemaakt en geplaveid en vanaf toen Oudkerkhof genoemd. Uiteraard werd dit straatje ook weer gebruikt voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Nadat in 1850 de driebeukige hallenkerk die op deze plaats stond, wegens bouwvalligheid werd afgebroken, is een nieuwe, veel kleinere koepelkerk gebouwd. Hierdoor werd de Kaasmarkt veel groter en het straatje Oudkerkhof werd kleiner, waarna het de naam Achter de Kerk kreeg logementen (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)

Achter de Kerk gezien vanaf de Schoolsteeg met op de hoek de Wereldwinkel
Datering:
1985
Datum vervaardiging:
1985
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0008 Nooduitgang van cultureel centrum de Koepelkerk vanaf de verdieping.
Datering:
1985
Datum vervaardiging:
1985
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
Purmerend - Kaasmarkt
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0006 Gemeentelijk monument. Datering:1895. Dit oorspronkelijke winkel-woonhuis met loodgieterswerkplaats dateert uit 1895. Het is ontworpen en gebouwd door de Purmerendse architect J.V. Lankelma, in opdracht van loodgieter Anthonie Peek. Met grote letters staat in het fries het beroep van de voormalige eigenaar: links ‘LEIDEKKER, centraal ‘LOODGIETER ZINKWERKER’, rechts: ‘POMPMAKER’. Het gebouw is veelvuldig verbouwd. In 1932 was er eengrote verbouwing voor C.J. Meijer. Het gezin Meijer woonde boven hun bedrijf, een autobeklederij. Achter de Kerk 2 werd erbij gekocht voor opslag. In 1973 werd het pand uitgebreid en in 1979 werd de winkel verbouwd tot koffiehuis, zoals op de rechtervleugel staat aangegeven. Later werd het ‘muziekcafé De ’hooghe ghast.’ Het interieur is op enkele details na niet meer oorspronkelijk. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt . Het is een goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven neoclassicistisch woonhuis/werkplaats uit het einde van de 19e eeuw, van de bekende Purmerendse architect L.V. Lankelma. De nog aanwezige interieurelementen zijn van bijzondere waarde. Door de markante gevel en de beeldbepalende ligging aan de zuidkant van de Rooms Katholieke Nicolaaskerk heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend).
Datering:
1985
Datum vervaardiging:
1985
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP003000002_0011 Wijnhandel W. Steevers, voor 1925 van H. Lau, op de hoek van de Zuidersteeg en Schoolsteeg. Gesloopt bij de bouw van het Willem Eggert Winkelcentrum
Datering:
1960
Datum vervaardiging:
1960
Uiterlijke vorm:
Dia's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP003000002_0010 Gemeentelijk monument. Datering: 1894. Het voormalige kaaspakhuis werd in 1894 gebouwd in opdracht van Willem Frederik Beetz, kaashandelaar uit Purmerend. Onder het venster rechts op de begane grond is een hardstenen eerste steen ingemetseld met daarop de volgende tekst: ‘DE EERSTE STEEN GELEGD/ DOOR/ EEFJE BEETZ/ OUD 15 JAAR/ 9 APRIL 1894. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. Het is een goed voorbeeld van een grotendeels gaaf bewaard gebleven klein kaaspakhuis uit het laatste kwart van de 19e eeuw. Ook heeft het pand stedenbouwkundige waarde door de beeldbepalende en opvallende ligging op een hoek en in de zichtas van de Zuidersteeg (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend).
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
1990
Uiterlijke vorm:
Dia's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 6
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0003 Gemeentelijk monument. Datering: 19e eeuw Bouwstijl: niet bekend Architect en aannemer: niet bekend Oorspronkelijke functie: Twee woningen (armenhuisjes) en een winkelhuis.Dit monument bestaat uit twee woningen (armenhuisjes) en een winkelhuis uit de 19e eeuw. In de gevel zijn sporen te zien van de watersnoodramp uit 1916. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt. Het is een goed voorbeeld van twee grotendeels gaaf bewaard gebleven armenhuisjes uit het derde kwart van de 19e eeuw, met een in dezelfde stijl aangebouwd winkelpand uit de tweede helft van de 19e eeuw (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend). Eigenaar is de Nederlands Hervormde Kerk die de woningen als armenhuisjes heeft laten bouwen. Thans in gebruik als Wereldwinkel.
Datum vervaardiging:
1970
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 3 en 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0005 Als gevolg van een zware noordwester storm brak in januari 1916 de Waterlandse Zeedijk tussen Monnickendam en Uitdam op verschillende plaatsen door. Het gevolg was dat de hele regio Waterland overstroomde. Op meerdere plaatsen kwam bij vloed één tot anderhalve meter water te staan. In de stad Purmerend kwam alles ten zuiden van de Neckerdijk, Padjedijk, Kaasmarkt, Breedstraat, Dubbele Buurt, Koemarkt, Purmersteenweg en Purmerweg blank te staan. Het heeft enkele maanden geduurd voordat de dijkschade was hersteld.
Datering:
1916
Datum vervaardiging:
1916
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP003000002_0001 Achter de Kerk is een klein straatje aan de zuidzijde van de huidige Nicolaaskerk op de Kaasmarkt en loopt achter deze kerk om naar de Breedstraat. Het deel van deze straat aan de zuidkant van de kerk was als kerkhof in gebruik geweest vanaf de tijd dat er een kerk of kapel heeft gestaan tot 1664. De ingang van dit kerkhof was een poort die aan de gevellijn van de Hoogstraat stond. In 1664 werd na een stadsuitbreiding een nieuwe begraafplaats aangelegd op het einde van de huidige Nieuwstraat. Het oude kerkhof werd vlak gemaakt en geplaveid en vanaf toen Oudkerkhof genoemd. Uiteraard werd dit straatje ook weer gebruikt voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Nadat in 1850 de driebeukige hallenkerk die op deze plaats stond, wegens bouwvalligheid werd afgebroken, is een nieuwe, veel kleinere koepelkerk gebouwd. Hierdoor werd de Kaasmarkt veel groter en het straatje Oudkerkhof werd kleiner, waarna het de naam Achter de Kerk kreeg logementen (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)
Datum vervaardiging:
1977
Uiterlijke vorm:
Dia's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0002 Achter de Kerk is een klein straatje aan de zuidzijde van de huidige Nicolaaskerk op de Kaasmarkt en loopt achter deze kerk om naar de Breedstraat. Het deel van deze straat aan de zuidkant van de kerk was als kerkhof in gebruik geweest vanaf de tijd dat er een kerk of kapel heeft gestaan tot 1664. De ingang van dit kerkhof was een poort die aan de gevellijn van de Hoogstraat stond. In 1664 werd na een stadsuitbreiding een nieuwe begraafplaats aangelegd op het einde van de huidige Nieuwstraat. Het oude kerkhof werd vlak gemaakt en geplaveid en vanaf toen Oudkerkhof genoemd. Uiteraard werd dit straatje ook weer gebruikt voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Nadat in 1850 de driebeukige hallenkerk die op deze plaats stond, wegens bouwvalligheid werd afgebroken, is een nieuwe, veel kleinere koepelkerk gebouwd. Hierdoor werd de Kaasmarkt veel groter en het straatje Oudkerkhof werd kleiner, waarna het de naam Achter de Kerk kreeg logementen (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)
Datum vervaardiging:
1970
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0016 Gemeentelijk monument. Datering:1895. Dit oorspronkelijke winkel-woonhuis met loodgieterswerkplaats dateert uit 1895. Het is ontworpen en gebouwd door de Purmerendse architect J.V. Lankelma, in opdracht van loodgieter Anthonie Peek. Met grote letters staat in het fries het beroep van de voormalige eigenaar: links ‘LEIDEKKER, centraal ‘LOODGIETER ZINKWERKER’, rechts: ‘POMPMAKER’. Het gebouw is veelvuldig verbouwd. In 1932 was er eengrote verbouwing voor C.J. Meijer. Het gezin Meijer woonde boven hun bedrijf, een autobeklederij. Achter de Kerk 2 werd erbij gekocht voor opslag. In 1973 werd het pand uitgebreid en in 1979 werd de winkel verbouwd tot koffiehuis, zoals op de rechtervleugel staat aangegeven. Later werd het ‘muziekcafé De ’hooghe ghast.’ Het interieur is op enkele details na niet meer oorspronkelijk. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt . Het is een goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven neoclassicistisch woonhuis/werkplaats uit het einde van de 19e eeuw, van de bekende Purmerendse architect L.V. Lankelma. De nog aanwezige interieurelementen zijn van bijzondere waarde. Door de markante gevel en de beeldbepalende ligging aan de zuidkant van de Rooms Katholieke Nicolaaskerk heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend).
Datering:
1985
Datum vervaardiging:
1985
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0014 Gemeentelijk monument. Datering:1895. Dit oorspronkelijke winkel-woonhuis met loodgieterswerkplaats dateert uit 1895. Het is ontworpen en gebouwd door de Purmerendse architect J.V. Lankelma, in opdracht van loodgieter Anthonie Peek. Met grote letters staat in het fries het beroep van de voormalige eigenaar: links ‘LEIDEKKER, centraal ‘LOODGIETER ZINKWERKER’, rechts: ‘POMPMAKER’. Het gebouw is veelvuldig verbouwd. In 1932 was er eengrote verbouwing voor C.J. Meijer. Het gezin Meijer woonde boven hun bedrijf, een autobeklederij. Achter de Kerk 2 werd erbij gekocht voor opslag. In 1973 werd het pand uitgebreid en in 1979 werd de winkel verbouwd tot koffiehuis, zoals op de rechtervleugel staat aangegeven. Later werd het ‘muziekcafé De ’hooghe ghast.’ Het interieur is op enkele details na niet meer oorspronkelijk. Het pand is van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt . Het is een goed voorbeeld van een gaaf bewaard gebleven neoclassicistisch woonhuis/werkplaats uit het einde van de 19e eeuw, van de bekende Purmerendse architect L.V. Lankelma. De nog aanwezige interieurelementen zijn van bijzondere waarde. Door de markante gevel en de beeldbepalende ligging aan de zuidkant van de Rooms Katholieke Nicolaaskerk heeft het pand ook stedenbouwkundige waarde (Ontleend aan de website www.Erfgoed Purmerend).
Datering:
1985
Datum vervaardiging:
1985
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP002000094_0004 Achter de Kerk is een klein straatje aan de zuidzijde van de huidige Nicolaaskerk op de Kaasmarkt en loopt achter deze kerk om naar de Breedstraat. Het deel van deze straat aan de zuidkant van de kerk was als kerkhof in gebruik geweest vanaf de tijd dat er een kerk of kapel heeft gestaan tot 1664. De ingang van dit kerkhof was een poort die aan de gevellijn van de Hoogstraat stond. In 1664 werd na een stadsuitbreiding een nieuwe begraafplaats aangelegd op het einde van de huidige Nieuwstraat. Het oude kerkhof werd vlak gemaakt en geplaveid en vanaf toen Oudkerkhof genoemd. Uiteraard werd dit straatje ook weer gebruikt voor de wekelijkse dinsdagmarkt. Nadat in 1850 de driebeukige hallenkerk die op deze plaats stond, wegens bouwvalligheid werd afgebroken, is een nieuwe, veel kleinere koepelkerk gebouwd. Hierdoor werd de Kaasmarkt veel groter en het straatje Oudkerkhof werd kleiner, waarna het de naam Achter de Kerk kreeg logementen (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)

Het pakhuis met de open deur werd indertijd door de rijkspolitie als garage gebruikt.
Datum vervaardiging:
1970
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
Pagina: 1
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten