xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

beacon
644 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00343 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen in 16 bladen. Blad 16: Beverwijk, Haarlem
Datering:
1825
Schaal:
[ca. 1:30.000]
Datum vervaardiging:
1825
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Veelwaard, D. en zoon
Klijn, C.W.M.
Titel:
NIEUWE KAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WESTFRIESLAND
Techniek:
kopergravure
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Schaalstok: 1500 Rhynlandsche roeden = 18.7 cm of 6000 Nederlandsche ellen = 19.6 cm. Oosten boven
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
ca.42 x 55 cm
Formaat buiten:
ca. 53 x 75 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
TT2_00001 Situatietekening van de kleine sluis te Zaandam ten behoeve van de onderhandelingen tussen het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen en Wormer, Jisp en Oostzaan
Datering:
1629
Datum vervaardiging:
1629
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Techniek:
tekening, pen in inkt
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Inventaris Archief van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, nr. 1566: Stukken betreffende de onderhandelingen tussen Uitwaterende Sluizen en de regenten van Wormer, Jisp en Oostzaan inzake de verbreding van de Kleine Sluis, met tekeningen
Adres:
Zaandam
Formaat binnen:
29 x 106 cm.
Formaat buiten:
35 x 115 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00414 Overzichtskaart van de polders die op de Schermerboezem afwateren, met de
geprojecteerde stoomgemalen bij Nauerna, Monnickendam, Schardam en de Kooi
Datering:
ca. 1890
Schaal:
[ca. 1:150.000]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Titel:
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Kaart der landen die hun water geheel of gedeeltelijk op Schermerboezem uitslaan met aanduiding der geprojecteerde stoomgemalen tot afvoer van het boezemwater
Techniek:
lithografie
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Het volgnr. US500 verwijst niet naar de Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986
Adres:
Noorderkwartier
Formaat binnen:
47 x 33,5 cm.
Formaat buiten:
51 x 40 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00344 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen. Blad 9: Wieringen, Wieringerwaard
Datering:
1825
Schaal:
[ca. 1:30.000]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Veelwaard, D. en zoon
Klijn, C.W.M.
Titel:
NIEUWE KAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WESTFRIESLAND
Techniek:
kopergravure
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Noord-Holland
Notabene:
Schaalstok: 1500 Rhynlandsche roeden = 18.7 cm of 6000 Nederlandsche ellen = 19.6 cm. Oosten boven. Cartouche met de namen van de landmeter en de graveur
Formaat binnen:
ca.42 x 55 cm
Formaat buiten:
ca. 53 x 75 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
US-00013 Plattegrond en profiel van de Grote Sluis in Zaandam
Datering:
1880
Schaal:
1:100
Datum vervaardiging:
1880
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Titel:
Groote schutsluis in den Hoogendam te Zaandam, dienende tot uitwatering van den Schermerboezem, ...
Techniek:
Pentekening, gekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
De sluis is eigendom van en in onderhoud bij het Hoogheemraadschap van de Hondsbossche te Petten
Hoort bij brief van de Ingenieur van den Waterstaat d.d. 30-31 december 1880.
Het volgnr. US503 verwijst niet naar de Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986
Adres:
Zaandam
Formaat binnen:
33 x 64 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00978_19 Kaartboek van de oostzijde van de Zaan van Johannes van Heijmenbergh. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Oostzaan over de breedte van de Zaan. Blad 16bis, perceel 198 kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1684
Schaal:
[ca. 1:425]
Datum vervaardiging:
1670
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Groot, Olfert Jansz de
Heijmenbergh, Johannes van
Titel:
Door ordre vande Edele Heeren Dijckgraeff ende Hooge Heemraden vande Uijtwaterende Sluijsen in Kennemerlant en Westvrieslant ter eender ende de Heeren Gecommiteerdens van de H.en Burgem.rn van Oostzanen ende Oostzaerdam ter ander zijde ...
Techniek:
pentekening op papier
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Zaandam
Notabene:
Ingevoegd na blad 18, ten opzichte waarvan enige verschillen. Cf. ontwerpschets 33_KA00539 (verso). Inv. US, kaarten, nr 5. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 71)
Formaat binnen:
ca. 49 X 38
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00307 Overzichtskaart van het Noorderdijksdistrict van Drechterland met daarin in
kleur o.a. aangegeven de grenzen van de polders en de oppervlakte daarvan,
de wegen en de zeedijken.
Datering:
1885
Schaal:
ca. 1:26.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Drukker:
Reimeringer, Gebs.
Vervaardiger:
Stoutjesdijk, A.
Swagerman, K.
Techniek:
lithografie ; gekleurd
Titel:
Situatiekaart van het Noorderdijksdistrict in het Ambacht van Westfriesland
genaamd Drechterland
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oud reg.no. A-008a. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 368
Adres:
Drechterland
Formaat binnen:
48,5 x 76 cm
Formaat buiten:
58 x 87 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00155 Aanzicht en doorsneden van de vloeddeur van het buitensluishoofd voor de
sluisbouw te Zaandam
Datering:
1902
Schaal:
1:10
Datum vervaardiging:
21 november
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Vervaardiger:
Sluisbouw 1901-1903
Titel:
Vloeddeur buitensluishoofd
Techniek:
pentekening op transparant
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaandam
Notabene:
Oude nrs.: A 574; Reg.no. 958. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr 217
Formaat binnen:
80 x 91 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00487 Overzichtskaart van het beheersgebied van Uitwaterende Sluizen in 4 bladen. Wapen van de Uitwaterende Sluizen en familiewapens van de dijkgraaf Joan van Egmont van der Nyenburch en de hoogheemraden Auwel Prins, Frederick Ramp, Pieter Vryburgh, Joan Roocker en rentmeester-secretaris Willem Baert
Datering:
1680
Schaal:
[ca.1:60.000]
Datum vervaardiging:
1680
Uiterlijke vorm:
Kaarten
landmeter:
Dou, Jan Jansz.
graveur (letters):
Deur, Abraham Jansz.
graveur (kaartbeeld):
Decker, Coenraet
Uitgever:
Karelsz., Jan
Techniek:
Kopergravure, ingekleurd
Titel:
'T HOOGH-HEEMRAETSCHAP VANDE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE WEST-FRIESLANT
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
1e druk. Wormsbecher noemt alleen een exemplaar, waarschijnlijk proefdruk, in de collectie Bodel Nijenhuis. (Zie H. Wormsbecher, De kaart van het Hoogheemraadschap...etc. KNAG, 1965.). Oosten boven. Schaalstok: Sestien hondert Rhijnlandse roeden maeckende omtrent een Ure gaens. 4 bladen aaneen geplakt. Elk bad 42.5 x 56 cm.
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
87,5 x 113.5 cm
Formaat buiten:
89.5 x 114.5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00089 Tekeningen van deuren en harren voor een niewe uitwateringssluis voor de
Raaksmaatsboezem, door de waterstaatsingenieur J.W. Welcker goedgekeurd
Datering:
1885
Schaal:
1:2
1:5
1:10
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Titel:
Uitwateringssluis benoorden Aartswoud. Détail deuren
Techniek:
tekening, pen in inkt
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
A-242. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr 55
Adres:
Aartswoud
Formaat buiten:
74 x 89 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00325 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen in 16 bladen. Blad 16: Beverwijk, Haarlem
Datering:
1680
Schaal:
[ca. 1:30.000]
Datum vervaardiging:
1745
Uiterlijke vorm:
Kaarten
landmeter:
Dou, Jan Jansz.
graveur (letters):
Deur, Abraham Jansz.
graveur (kaartbeeld):
Decker, Coenraet
Uitgever:
Tirion, Isaak
Techniek:
kopergravure
Titel:
'T HOOGH-HEEMRAETSCHAP VANDE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE WEST-VRIESLANT.
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oud archief US, 308, no 16. Oorspronkelijke druk 1680. Oosten boven. Schaalstok: Sestien hondert Rhynlandse roeden, maeckende omtrent een Ure gaens. Totale formaat van de 16 bladen ca. 174 x 232 cm. Watermerk J.Kool & Comp, met afbeelding van een olifant; deze druk dateert dus van 1774 op zijn vroegst
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
ca. 42.5 x 56 cm.
Formaat buiten:
ca. 57 x 69 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA01829 Kaartboek van de westzijde van de Zaan van Jan Janszoon Backer. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Westzaan over de breedte van de Zaan. Blad 29, perceel 193 t/m 208kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1635
Schaal:
[ca 1:565]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Does, Dirck Taemsz van der
Backer, Jan Jansz.
Techniek:
manuscript op perkament, ingekleurd
Titel:
Caert Boeck vande Langte ende Breete der Erven Werven ende Landen, leggende aende West Sijde vande Zanen, inden Banne van Westzanen ...
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Zaandijk
Notabene:
Voor volledige titel zie 33_KA00556. Noorden rechts. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 64)
Formaat binnen:
ca 45 x 33 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA01848 Kaartboek van de westzijde van de Zaan van Jan Janszoon Backer. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Westzaan over de breedte van de Zaan. Blad 48, perceel 360 t/m 370kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1635
Schaal:
[ca 1:565]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Does, Dirck Taemsz van der
Backer, Jan Jansz.
Techniek:
manuscript op perkament, ingekleurd
Titel:
Caert Boeck vande Langte ende Breete der Erven Werven ende Landen, leggende aende West Sijde vande Zanen, inden Banne van Westzanen ...
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Wormerveer
Notabene:
Voor volledige titel zie 33_KA00556. Noorden rechts. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 64)
Formaat binnen:
ca 45 x 33 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00123 Situatieschets en profiel van de Noorder- en Zuidersluis te Schardam
Datering:
1916
Schaal:
1:100, ca
Datum vervaardiging:
02-1916
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Architect:
Niftrik, J.E. van
Titel:
Situatie der sluizen te Schardam
Techniek:
pentekening, ingekleurd op transparant
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Schardam
Notabene:
Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr 124
Formaat binnen:
67 x 82 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00189 Palenplan en doorsneden van de oostelijke muur van de duikersluis te Zaandam
Datering:
1903
Schaal:
1:20
Datum vervaardiging:
20 juli
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Titel:
Te maken fondatie voor den oostelijken langsmuur v/d duikersluis
Techniek:
pentekening op transparant, gedeeltelijk ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
De foto geeft slechts de rechterhelft van de tekening weer. De naam van de maker en de datum in potlood. Ook in potlood een vraagteken bij de plaats van de duikersluis. Oude nrs..:A641; Reg.no. 836. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr 142
Adres:
Zaandam
Formaat binnen:
46 x 188 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00286 Overzichtskaart van de Schermerboezem, met aanduiding van de hoofdseingever, de noodseingevers en van de overbrengers
Schaal:
1:100.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Titel:
Peilbemaling op Schermerboezem. Seinkaart
Techniek:
pentekening
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oud reg.no. B2-247. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 307. Zie ook 33_KA00294. Zie ook US307-2
Adres:
Schermerboezem
Formaat binnen:
70 x 51 cm
Formaat buiten:
77 x 56 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00409 Topografische kaart van Nederland, blad 262, Alkmaar
Datering:
1912
Schaal:
1:25.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Uitgever:
Topografische Inrichting
Titel:
Alkmaar
Techniek:
kleurenlithografie
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Alkmaar
Broek op Langendijk
Notabene:
Oorspronkelijke verkenning in 1877, herzien in 1895 en 1912. Oud reg.nr A065. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 351
Formaat binnen:
25 x 40 cm
Formaat buiten:
32 x 46 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00056 Plattegrond en doorsnede van de Grafelijkheidssluis te Monnickendam met
berekening van de benodigde blauwsteen
Datering:
1820
Schaal:
[ca 1:48]
Datum vervaardiging:
december
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Titel:
Plattegrond en Opstal van de Spuisluis te Monnikendam alleen geschetst ter
berekening van de benoodigde blauw Steen
Techniek:
pentekening, ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oude nrs.: Reg. no. 839. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr 85
Adres:
Monnickendam
Formaat binnen:
63 x 86 cm
Formaat buiten:
67 x 89 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00365 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen in 16 bladen. Blad 10: Schagen, Spanbroek
Datering:
1856
Schaal:
[ca.1:30.000]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Veelwaard, A. en D.
Leeuw, P. de
Veelwaard, D. en zoon
Klijn, C.W.M.
Uitgever:
Brugman, J.F.
Techniek:
kopergravure
Titel:
NIEUWE KAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WESTFRIESLAND.
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oude inv.US 314, no. 10. Schaalstok: 1500 Rhynlandsche roeden = 18.7 cm of 6000 Nederlandsche ellen = 19.6 cm. Oosten boven. Eerste uitgave 1825
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
ca. 42 x 55 cm
Formaat buiten:
ca. 50 x 70 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA01808 Kaartboek van de westzijde van de Zaan van Jan Janszoon Backer. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Westzaan over de breedte van de Zaan. Blad 8, perceel 69 t/m 79kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1635
Schaal:
[ca 1:565]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Does, Dirck Taemsz van der
Backer, Jan Jansz.
Techniek:
manuscript op perkament, ingekleurd
Titel:
Caert Boeck vande Langte ende Breete der Erven Werven ende Landen, leggende aende West Sijde vande Zanen, inden Banne van Westzanen ...
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Zaandam
Notabene:
Voor volledige titel zie 33_KA00556. Noorden rechts. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 64)
Formaat binnen:
ca 45 x 33 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00957 Proceskaart met drie situatieschetsen van percelen langs de Zaan waarvan de erven in korte tijd waren aangeplempt.
Datering:
1640
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirk Gerritsz.
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan, De
Zaan
Notabene:
lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.63)
Formaat binnen:
26,5 x 77 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00028 Doorsnede en buitenaanzicht van de nieuwe schutsluis te Edam
Datering:
1828
Schaal:
[ca. 1:58]
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Vervaardiger:
Leeuw, D. de
Titel:
Profil der Buiten Sluis van buiten te zien
Techniek:
tekening, pen in inkt, ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Edam
Notabene:
US A-868. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr 66. Aan datum 1829 toegevoegd
Formaat binnen:
60 x 96 cm
Formaat buiten:
63,5 x 100 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00435 Tekening van twee dwarsprofielen en gedeeltelijke plattegronden, resp. A en
B, van een kademuur
Datering:
1879
Schaal:
1:20
1:50
Datum vervaardiging:
20 februari
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Rups, A.H.D.
Techniek:
pentekening, gedeeltelijk ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Edam
Notabene:
Behoort bij het bestek, ingezonden op 20 februari 1879. De inventaris van Henar en Bank geeft als locatie de Buitenhaven. Oud inv.no. B.3.44. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 377
Formaat binnen:
38 x 63 cm.
Formaat buiten:
40 x 65 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00250 Plattegrond en doorsnede van een gemaal.
Te Nauerna?
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Techniek:
blauwdruk
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Tekening no. P. 827. Oud nr.: Reg.no. 562. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986, nr 274
Adres:
Nauerna
Nauerna (?)
Formaat binnen:
51 x 50 cm
Formaat buiten:
53 x 52 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_TT00220 Knieijzer voor de binnenebdeuren voor de sluisbouw te Zaandam
Datering:
1902
Schaal:
1:2
Datum vervaardiging:
20 november
Uiterlijke vorm:
Technische tekeningen
Vervaardiger:
Sluisbouw 1901-1903
Titel:
Knieijzers v/d ebdeuren binnen
Techniek:
pentekening, zwart en rood
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaandam
Notabene:
Oude nrs.: A 593; Reg.no. 975. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr 233
Formaat binnen:
81 x 51 cm
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten