xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

Filter: Kaartenx
beacon
1.736 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00343 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen in 16 bladen. Blad 16: Beverwijk, Haarlem
Datering:
1825
Schaal:
[ca. 1:30.000]
Datum vervaardiging:
1825
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Veelwaard, D. en zoon
Klijn, C.W.M.
Titel:
NIEUWE KAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WESTFRIESLAND
Techniek:
kopergravure
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Schaalstok: 1500 Rhynlandsche roeden = 18.7 cm of 6000 Nederlandsche ellen = 19.6 cm. Oosten boven
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
ca.42 x 55 cm
Formaat buiten:
ca. 53 x 75 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
TT2_00001 Situatietekening van de kleine sluis te Zaandam ten behoeve van de onderhandelingen tussen het Hoogheemraadschap der Uitwaterende Sluizen en Wormer, Jisp en Oostzaan
Datering:
1629
Datum vervaardiging:
1629
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Techniek:
tekening, pen in inkt
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Inventaris Archief van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, nr. 1566: Stukken betreffende de onderhandelingen tussen Uitwaterende Sluizen en de regenten van Wormer, Jisp en Oostzaan inzake de verbreding van de Kleine Sluis, met tekeningen
Adres:
Zaandam
Formaat binnen:
29 x 106 cm.
Formaat buiten:
35 x 115 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00414 Overzichtskaart van de polders die op de Schermerboezem afwateren, met de
geprojecteerde stoomgemalen bij Nauerna, Monnickendam, Schardam en de Kooi
Datering:
ca. 1890
Schaal:
[ca. 1:150.000]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Titel:
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Kaart der landen die hun water geheel of gedeeltelijk op Schermerboezem uitslaan met aanduiding der geprojecteerde stoomgemalen tot afvoer van het boezemwater
Techniek:
lithografie
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Het volgnr. US500 verwijst niet naar de Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986
Adres:
Noorderkwartier
Formaat binnen:
47 x 33,5 cm.
Formaat buiten:
51 x 40 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00344 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen. Blad 9: Wieringen, Wieringerwaard
Datering:
1825
Schaal:
[ca. 1:30.000]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Veelwaard, D. en zoon
Klijn, C.W.M.
Titel:
NIEUWE KAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WESTFRIESLAND
Techniek:
kopergravure
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Noord-Holland
Notabene:
Schaalstok: 1500 Rhynlandsche roeden = 18.7 cm of 6000 Nederlandsche ellen = 19.6 cm. Oosten boven. Cartouche met de namen van de landmeter en de graveur
Formaat binnen:
ca.42 x 55 cm
Formaat buiten:
ca. 53 x 75 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020240 Gedeelte van een Portolaankaart of zeekaart van de Atlantische Oceaan met de westkust van Noord-Afrika en de oostkust van Zuid-Amerika met een stuk van Brazilie en de namen van de kustplaatsen.
Datering:
1600
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
anoniem
Titel:
[rechts] MAROCKO / MANDING(IA) / COSTA DE MANIQUA. [links]
(AEQ)UINOCTIALIS / (TR)OPICUS CANCRI.
Techniek:
manuscript in bruine inkt met rood en groen op perkament
Notabene:
Vermoedelijk C. Doedsz. of een ander uit de Noordhollandse cartografenschool uit Edam of Enkhuizen (Zie Lucas Jansz. Waghenaer, blz.47-72 Z/1/37). Zeekaart geeft deel van kust weer vanaf grote hoogte met klippen, riffen en zandbanken).
Adres:
Afrika
Zuid-Amerika
Formaat binnen:
44 x 39 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020226 Kaart met de Zaan, de Kalverpolder en een gedeelte van de Enge Wormer en de Wijde Wormer om aan te geven een route voor de schuitvaart van Purmerend op Amsterdam.
Datering:
1637
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Backer, J. Janss.
Titel:
KAERTE THOONEN 'T VERSCHIL DER SCHUYTVAERT VAN PURMERENT OP AMSTERDAM (DOOR SAERDAM) DE NOORTKANT VAN DE GROOTE WORMER LANGS TOT SOO VORT .....etc.
Techniek:
manuscript, ingekleurd op perkament
Notabene:
met uitgebreide routebeschrijving. Gemaakt vanwege het belang van het dorp Wormer van de vaart op Amsterdam voor zijn beschuitindustrie.
Adres:
Wormer
Formaat binnen:
70 x 80 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00978_19 Kaartboek van de oostzijde van de Zaan van Johannes van Heijmenbergh. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Oostzaan over de breedte van de Zaan. Blad 16bis, perceel 198 kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1684
Schaal:
[ca. 1:425]
Datum vervaardiging:
1670
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Groot, Olfert Jansz de
Heijmenbergh, Johannes van
Titel:
Door ordre vande Edele Heeren Dijckgraeff ende Hooge Heemraden vande Uijtwaterende Sluijsen in Kennemerlant en Westvrieslant ter eender ende de Heeren Gecommiteerdens van de H.en Burgem.rn van Oostzanen ende Oostzaerdam ter ander zijde ...
Techniek:
pentekening op papier
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Zaandam
Notabene:
Ingevoegd na blad 18, ten opzichte waarvan enige verschillen. Cf. ontwerpschets 33_KA00539 (verso). Inv. US, kaarten, nr 5. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 71)
Formaat binnen:
ca. 49 X 38
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00307 Overzichtskaart van het Noorderdijksdistrict van Drechterland met daarin in
kleur o.a. aangegeven de grenzen van de polders en de oppervlakte daarvan,
de wegen en de zeedijken.
Datering:
1885
Schaal:
ca. 1:26.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Drukker:
Reimeringer, Gebs.
Vervaardiger:
Stoutjesdijk, A.
Swagerman, K.
Techniek:
lithografie ; gekleurd
Titel:
Situatiekaart van het Noorderdijksdistrict in het Ambacht van Westfriesland
genaamd Drechterland
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oud reg.no. A-008a. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 368
Adres:
Drechterland
Formaat binnen:
48,5 x 76 cm
Formaat buiten:
58 x 87 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00487 Overzichtskaart van het beheersgebied van Uitwaterende Sluizen in 4 bladen. Wapen van de Uitwaterende Sluizen en familiewapens van de dijkgraaf Joan van Egmont van der Nyenburch en de hoogheemraden Auwel Prins, Frederick Ramp, Pieter Vryburgh, Joan Roocker en rentmeester-secretaris Willem Baert
Datering:
1680
Schaal:
[ca.1:60.000]
Datum vervaardiging:
1680
Uiterlijke vorm:
Kaarten
landmeter:
Dou, Jan Jansz.
graveur (letters):
Deur, Abraham Jansz.
graveur (kaartbeeld):
Decker, Coenraet
Uitgever:
Karelsz., Jan
Techniek:
Kopergravure, ingekleurd
Titel:
'T HOOGH-HEEMRAETSCHAP VANDE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE WEST-FRIESLANT
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
1e druk. Wormsbecher noemt alleen een exemplaar, waarschijnlijk proefdruk, in de collectie Bodel Nijenhuis. (Zie H. Wormsbecher, De kaart van het Hoogheemraadschap...etc. KNAG, 1965.). Oosten boven. Schaalstok: Sestien hondert Rhijnlandse roeden maeckende omtrent een Ure gaens. 4 bladen aaneen geplakt. Elk bad 42.5 x 56 cm.
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
87,5 x 113.5 cm
Formaat buiten:
89.5 x 114.5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00325 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen in 16 bladen. Blad 16: Beverwijk, Haarlem
Datering:
1680
Schaal:
[ca. 1:30.000]
Datum vervaardiging:
1745
Uiterlijke vorm:
Kaarten
landmeter:
Dou, Jan Jansz.
graveur (letters):
Deur, Abraham Jansz.
graveur (kaartbeeld):
Decker, Coenraet
Uitgever:
Tirion, Isaak
Techniek:
kopergravure
Titel:
'T HOOGH-HEEMRAETSCHAP VANDE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE WEST-VRIESLANT.
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oud archief US, 308, no 16. Oorspronkelijke druk 1680. Oosten boven. Schaalstok: Sestien hondert Rhynlandse roeden, maeckende omtrent een Ure gaens. Totale formaat van de 16 bladen ca. 174 x 232 cm. Watermerk J.Kool & Comp, met afbeelding van een olifant; deze druk dateert dus van 1774 op zijn vroegst
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
ca. 42.5 x 56 cm.
Formaat buiten:
ca. 57 x 69 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA01829 Kaartboek van de westzijde van de Zaan van Jan Janszoon Backer. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Westzaan over de breedte van de Zaan. Blad 29, perceel 193 t/m 208kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1635
Schaal:
[ca 1:565]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Does, Dirck Taemsz van der
Backer, Jan Jansz.
Techniek:
manuscript op perkament, ingekleurd
Titel:
Caert Boeck vande Langte ende Breete der Erven Werven ende Landen, leggende aende West Sijde vande Zanen, inden Banne van Westzanen ...
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Zaandijk
Notabene:
Voor volledige titel zie 33_KA00556. Noorden rechts. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 64)
Formaat binnen:
ca 45 x 33 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA01848 Kaartboek van de westzijde van de Zaan van Jan Janszoon Backer. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Westzaan over de breedte van de Zaan. Blad 48, perceel 360 t/m 370kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1635
Schaal:
[ca 1:565]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Does, Dirck Taemsz van der
Backer, Jan Jansz.
Techniek:
manuscript op perkament, ingekleurd
Titel:
Caert Boeck vande Langte ende Breete der Erven Werven ende Landen, leggende aende West Sijde vande Zanen, inden Banne van Westzanen ...
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Wormerveer
Notabene:
Voor volledige titel zie 33_KA00556. Noorden rechts. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 64)
Formaat binnen:
ca 45 x 33 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00286 Overzichtskaart van de Schermerboezem, met aanduiding van de hoofdseingever, de noodseingevers en van de overbrengers
Schaal:
1:100.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Titel:
Peilbemaling op Schermerboezem. Seinkaart
Techniek:
pentekening
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oud reg.no. B2-247. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 / Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 307. Zie ook 33_KA00294. Zie ook US307-2
Adres:
Schermerboezem
Formaat binnen:
70 x 51 cm
Formaat buiten:
77 x 56 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00409 Topografische kaart van Nederland, blad 262, Alkmaar
Datering:
1912
Schaal:
1:25.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Uitgever:
Topografische Inrichting
Titel:
Alkmaar
Techniek:
kleurenlithografie
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Alkmaar
Broek op Langendijk
Notabene:
Oorspronkelijke verkenning in 1877, herzien in 1895 en 1912. Oud reg.nr A065. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 351
Formaat binnen:
25 x 40 cm
Formaat buiten:
32 x 46 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00365 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen in 16 bladen. Blad 10: Schagen, Spanbroek
Datering:
1856
Schaal:
[ca.1:30.000]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Veelwaard, A. en D.
Leeuw, P. de
Veelwaard, D. en zoon
Klijn, C.W.M.
Uitgever:
Brugman, J.F.
Techniek:
kopergravure
Titel:
NIEUWE KAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WESTFRIESLAND.
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oude inv.US 314, no. 10. Schaalstok: 1500 Rhynlandsche roeden = 18.7 cm of 6000 Nederlandsche ellen = 19.6 cm. Oosten boven. Eerste uitgave 1825
Adres:
Noord-Holland
Formaat binnen:
ca. 42 x 55 cm
Formaat buiten:
ca. 50 x 70 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA01808 Kaartboek van de westzijde van de Zaan van Jan Janszoon Backer. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Westzaan over de breedte van de Zaan. Blad 8, perceel 69 t/m 79kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1635
Schaal:
[ca 1:565]
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Does, Dirck Taemsz van der
Backer, Jan Jansz.
Techniek:
manuscript op perkament, ingekleurd
Titel:
Caert Boeck vande Langte ende Breete der Erven Werven ende Landen, leggende aende West Sijde vande Zanen, inden Banne van Westzanen ...
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Zaandam
Notabene:
Voor volledige titel zie 33_KA00556. Noorden rechts. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 64)
Formaat binnen:
ca 45 x 33 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00957 Proceskaart met drie situatieschetsen van percelen langs de Zaan waarvan de erven in korte tijd waren aangeplempt.
Datering:
1640
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirk Gerritsz.
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan, De
Zaan
Notabene:
lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.63)
Formaat binnen:
26,5 x 77 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00435 Tekening van twee dwarsprofielen en gedeeltelijke plattegronden, resp. A en
B, van een kademuur
Datering:
1879
Schaal:
1:20
1:50
Datum vervaardiging:
20 februari
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Rups, A.H.D.
Techniek:
pentekening, gedeeltelijk ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Edam
Notabene:
Behoort bij het bestek, ingezonden op 20 februari 1879. De inventaris van Henar en Bank geeft als locatie de Buitenhaven. Oud inv.no. B.3.44. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 377
Formaat binnen:
38 x 63 cm.
Formaat buiten:
40 x 65 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00385 Topografische kaart van Nederland, blad 313, Marken
Datering:
1906
Schaal:
1:25.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Uitgever:
Topografische Inrichting
Titel:
Marken
Techniek:
kleurenlithografie
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Edam
Katwoude
Monnickendam
Marken
Notabene:
Zie ook 33_KA00386. Oorspronkelijke verkenning in 1892, herzien in 1906.
Afgesneden aan de linkerkant. Oud reg.nr A073. Inventaris archief HH
Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank.
Edam, 1986 , nr. 392
@ann Zie ook US392-2. Oorspronkelijke verkenning in 1892, herzien in 1906. Afgesneden aan de linkerkant. Oud reg.nr A073. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 392
Formaat binnen:
25 x 40 cm
Formaat buiten:
32 x 41 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00341 Topografische kaart van het beheersgebied van de Uitwaterende Sluizen in 16 bladen. Blad 14: Zijpepolder, Schoorl
Datering:
1825
Schaal:
[ca. 1:30.000]
Datum vervaardiging:
1825
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Graveur:
Veelwaard, D. en zoon
landmeter:
Klijn, C.W.M.
Titel:
NIEUWE KAART VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP DER UITWATERENDE SLUIZEN IN KENNEMERLAND EN WESTFRIESLAND
Techniek:
kopergravure
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Noord-Holland
Notabene:
Oude inv. US 312, no. 14. Schaalstok: 1500 Rhynlandsche roeden = 18.7 cm of 6000 Nederlandsche ellen = 19.6 cm. Oosten boven
Formaat binnen:
ca.42 x 55 cm
Formaat buiten:
ca. 53 x 75 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020263 Kaart met de verschillende diepte van de Zandvaart tussen de Egmondermeer, de Houtvaart, boerderijen van de Etgroet, Baafjespolderdijkje, en de Westerweg tussen Egmond en Heiloo
Datering:
1671
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Heijmenbergh, J.
Techniek:
manuscript, thematisch ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Egmondermeer
Heiloo
Egmond
Notabene:
met uitgebreide legenda
@ann met uitgebreide legenda. Niet helemaal vaststaand of dit uit de collectie van US komt
Formaat binnen:
26 x 80 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00977_18 Kaartboek van de oostzijde van de Zaan van Johannes van Heijmenbergh. Gemaakt ter vaststelling van de grootte der percelen langs de rivier t.b.v. het conflict tussen Uitwaterende Sluizen en Oostzaan over de breedte van de Zaan. Blad 16, perceel 198 kaarten gemaakt voor een ombelemmerde waterafvoer door De Zaan vanwege de droogmakerijen
Datering:
1684
Schaal:
[ca. 1:425]
Datum vervaardiging:
1670
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Groot, Olfert Jansz de
Heijmenbergh, Johannes van
Titel:
Door ordre vande Edele Heeren Dijckgraeff ende Hooge Heemraden vande Uijtwaterende Sluijsen in Kennemerlant en Westvrieslant ter eender ende de Heeren Gecommiteerdens van de H.en Burgem.rn van Oostzanen ende Oostzaerdam ter ander zijde ...
Techniek:
manuscript op perkament, ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan
Zaandam
Notabene:
Op tegenoverliggende pagina de namen van de eigenaren der percelen (inkt op papier). Inv. US, kaarten, nr 5. Lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr. 71)
Formaat binnen:
ca. 54 X 32
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00306 Overzichtskaart van het Zuiderdijksdistrict van Drechterland met daarin in
kleur o.a. aangegeven de grenzen van de polders en de oppervlakte daarvan,
de wegen en de zeedijken.
Datering:
1885
Schaal:
ca. 1:26.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Drukker:
Reimeringer, Gebs.
Vervaardiger:
Swagerman, K.
Techniek:
lithografie ; gekleurd
Titel:
Situatiekaart van het Zuiderdijksdistrict in het Ambacht van Westfriesland
genaamd Drechterland
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Oud reg.no. A-008b. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 367
Adres:
Drechterland
Formaat binnen:
48,5 x 76 cm
Formaat buiten:
58 x 87 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00285 Tekening van de diepteprofielen in 1832 in de uitwatering door Edam van
het Oorgat tot de zee, en de situatie van die plaatsen. Met enkele
kadastrale gegevens
Datering:
1834
Schaal:
1:2.500
1:200
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Leeuw, D. de
Titel:
No. 2. Situatie kaart der Uitwatering door de Stad Edam in Zee
Techniek:
pentekening, gedeeltelijk ingekleurd
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Edam
Notabene:
Oud inv.no. A720. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 313. Voor no.1 zie 33_KA00401
Formaat binnen:
51 x 70 cm
Formaat buiten:
60 x 71 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
33_KA00408 Topografische kaart van Nederland, blad 193, Anna Paulowna
Datering:
1916
Schaal:
1:25.000
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Uitgever:
Topografische Inrichting
Titel:
Anna Paulowna
Techniek:
kleurenlithografie
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Anna Paulowna
Notabene:
Oorspronkelijke verkenning in 1877, herzien in 1916. Oud reg.nr A061. Inventaris archief HH Uitwaterende Sluizen, 1544 - 1950 /Henar en Bank. Edam, 1986 , nr. 356
Formaat binnen:
25 x 40 cm
Formaat buiten:
32 x 46 cm
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten