xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

beacon
7 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP001000009_007 De Breedstraat, vroeger ook wel Breestraet genoemd, loopt vanaf de Kaasmarkt naar de Dubbele Buurt en werd voor het eerst met keien bestraat in 1829. De Breedstraat maakte net als de Neckerdijk, Padjedijk, Dubbele Buurt en Koemarkt (Op den Dijck, zie Koemarkt) deel uit van de middeleeuwse Waterlandse Omringdijk, die tussen 1170 en 1300 is aangelegd. (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)
Links P. Mirckx (winkel in huishoudelijke waren)
Datering:
1910
Datum vervaardiging:
1910
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Fotograaf:
Coppens, J.H.P.
Uitgever:
Rozekrans, R.
Titel:
Breedstraat Purmerend
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Breedstraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP001000022_013 De Hoogstraat gaat van de Nieuwstraat naar de Kaasmarkt en maakte vroeger deel uit van de noord – zuid route. Vanaf de Gouw ging men over het water van het Zuydeynt, na de demping Nieuwstraat genaamd, en kwam zo in de Hoogstraat. Op oude kaarten wordt Hooghstraat geschreven. Vanaf de Purmerlandergouw (de Gouw) gaat men “omhoog” naar het Marcktvelt (Kaasmarkt), die zo’n meter hoger ligt. Vandaar de naam. Voor 1950 bestond de helft van de Hoogstraat uit woningen. Van 1950 tot 1975 zijn alle woningen omgebouwd tot winkels en veel achterliggende tuinen zijn gebruikt om de winkelruimten te vergroten In het eerste huis aan de westkant (van de Hoogstraat), nummer 42, was van 1863 tot 1974 de hoef- en grofsmederij Dekkers gevestigd. In dit huis bevind zich een balkenskelet dat dateert uit de vroege zestiende eeuw. In de tweede helft van de 17de eeuw werd dit pand bewoond door Dr. Bernard Nieuwentijt, een medicus, een wis-en natuurkundige en een filosoof. Een zeer begaafd man die tevens meerdere keren burgemeester van Purmerend was (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”) .
Datum vervaardiging:
0mstreeks 1920
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Fotograaf:
Coppens, J.H.P.
Uitgever:
Rozekrans, R.
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Hoogstraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP001000016_004 De in 1929 volledig gedempte Singel met links de Slotterstraat verderop overgaand in het Singeltje en rechts de Slotterburgwal.
Datering:
voor 1929
Datum vervaardiging:
voor 1929
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Fotograaf:
Coppens, J.H.P.
Uitgever:
Rozekrans, R.
Titel:
Singel Purmerend
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Singel
Purmerend - Slotterburgwal
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP001000005_002 De Bierkade ligt aan de noordzijde van de Gedempte Where, direct vanaf de Beemsterringvaart tot het Venediën. Nabij die ringvaart ligt een doorgang via de Houttuinen naar het daarachter liggende Whereplantsoen. De Bierkade is kort na de drooglegging van de Beemster ontstaan door aanplemping van de overzijde van de Where in 1614. De kade werd toegankelijk via een wipbrug en later de zogenoemde Bierstekersbrug over de Where, ook wel bekend als de Draaibrug. In de zeventiende en achttiende eeuw was een tekort aan betrouwbaar drinkwater, waardoor men veelal zijn toevlucht in bier zocht, dat weliswaar zwak alcoholisch was. Omdat in Haarlem redelijk drinkwater voorhanden was, werd daar bier gebrouwen, dat in vaten per schip naar Purmerend vervoerd werd. Op de Bierkade waren vijf percelen in handen van Haarlemmer brouwers, waar het bier werd aangevoerd en in de stad en de regio gedistribueerd. In 1720 stonden aan de kade vijf wippen om de vaten bier te lossen. Bierkade7, 8, 9, 10 en 11 zijn rijksmonumenten en nummer 1 een gemeentemonument. (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)

Op de voorgrond de brug van de Oude Vismarkt naar de Wagenbeurs over het water van de Slotterburgwal
Datering:
1920
Datum vervaardiging:
1920
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Fotograaf:
Coppens, J.H.P.
Uitgever:
Rozekrans, R.
Titel:
Bierkade Purmerend

Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Bierkade
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP001000086_002 Onder oud-Purmerenders meer bekend als de Varkensmarkt. In de 15de eeuw was deze straat de oostelijke stadsgracht. Begin 16de eeuw is aan de oostkant van deze gracht een klooster ontstaan met de naam Wateringen, dat na de reformatie in 1638 tot een weeshuis werd ingericht. Vandaar kreeg de gracht de naam Weeshuijsburgwal. Het tweede deel van deze gracht dat liep tot aan de Nieuwstraat, toen de Zuijdeijnder Gracht en heette de “Vijfhuijsen” en dat zullen mogelijk ook de laatste vijf huizen aan de oostzijde geweest zijn. Aan de westzijde van deze gracht was geen bebouwing, want dit waren de tuintjes achter de huizen op de Bultstraat. In 1862 is het eerste deel van de Weeshuysburgwal gedempt en werd de naam van deze nieuwe straat naar de stichter van onze stad genoemd “Willem Eggertstraat”. Zeven jaar later volgde het tweede deel, dus de Vijfhuysen tot aan de Nieuwstraat. Er ontstond een mooie brede straat waarop markt kon worden gehouden. Langs de Willem Eggertstraat waren ook weer vele dinsdaghuizen gevestigd, café’s / koffiehuizen, die rondom elke markt niet ontbraken. Enkele namen zijn “De Dordmunder Quelle” en “Prins Hendrik”. Later is op deze plaats een Hervormd verenigingsgebouw geplaatst met de naam “De Ark”. Rond 1965 ontstonden er plannen om achter de Strada in de Zuidersteeg een uitbreiding van dit winkelcentrum te realiseren. Dit pakte in de loop der jaren drastisch uit en het hele gebied omgrensd door de Zuidersteeg, Schoolsteeg, Weeshuissteeg, Koestraat en Nieuwstraat werd een prooi van de vernieuwingsdrift. Uitgezonderd bleef het Weeshuis, dat gespaard bleef omdat het een monument was. Zo verdween de Willem Eggertstraat tussen de Weeshuissteeg en de Nieuwstraat (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”).
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Fotograaf:
Coppens, J.H.P.
Uitgever:
Rozenkrans, R.
Titel:
Willem Eggertstraat Purmerend
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Willem Eggertstraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP001000021_025 Rond 1911 ontstond op de bocht van de stadsgracht, eveneens een bocht in de bebouwing langs de Herengracht. Dit deel werd ook weleens de korte Herengracht genoemd. Dit sloot aan via een brug die in 1907 gebouwd is op de Nieuwstraat en de Koestraat. Door de komst van het postkantoor werd deze brug de Postbrug genoemd.
Aan de korte Herengracht is nummer 19 en 20 weer een ontwerp van Jan Plas en nummer 23 is een ontwerp van de eveneens in Purmerend geboren architect J.J.P. Oud. Even verder, nummer 26 – 27 op de hoek met de Emmakade is in 1911 het door een rijksbouwmeester ontworpen postkantoor gebouwd. Aan de Emmakade prijkt nog het wapen van de toenmalige Rijksdienst voor Posterijen en Telegrafie. Hier zijn de nummers 19,20,21,22,23,24 en 26-27 weer gemeentemonumenten. (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”) Een winterse Herengracht.
Datum vervaardiging:
1908
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Uitgever:
Coppens, J.H.P.
Titel:
Heerengracht
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Herengracht
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
VHP001000009_010 De Breedstraat, vroeger ook wel Breestraet genoemd, loopt vanaf de Kaasmarkt naar de Dubbele Buurt en werd voor het eerst met keien bestraat in 1829. De Breedstraat maakte net als de Neckerdijk, Padjedijk, Dubbele Buurt en Koemarkt (Op den Dijck, zie Koemarkt) deel uit van de middeleeuwse Waterlandse Omringdijk, die tussen 1170 en 1300 is aangelegd. (Bron: Jan Dekkers: “Van Kaatjessteeg tot Padjedijk, herkomst van de Purmerendse straatnamen”)

Links mevr. Belt
Datering:
1902
Datum vervaardiging:
1902
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Fotograaf:
Coppens, J.H.P.
Uitgever:
Rozekrans
Titel:
Breedstraat Purmerend
Deelcollectie:
Vereniging Historisch Purmerend
Adres:
Purmerend - Breedstraat
 
 
 
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten