xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

Filter: molenx
beacon
83 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003008 "De halve molen van Etersheim", Etersheimer Braakweg nummer 5.
De Etersheimerbraak is ontstaan door een dijkdoorbraak waarbij met groot geweld de oude veenlaag is weggeslagen, en er zo´n driehonderd jaar een binnenmeertje is geweest van 48 ha. Toen de Hollanders in de gouden eeuw beschikten over alle kennis die er in de wereld was op dat moment, en geld in overvloed, begonnen stoute plannen. In Oosthuizen woonde een welgestelde heer van het beroemde geslacht van Brederode die in 1632, 375 jaar geleden, ten midden van de grote inpolderingen, visrecht bezat over een klein meertje in zijn gebied, heerlickheid de Sevanck. De vis was op, en hij wist dat op de bodem van het meertje kostbare landbouwgrond lag; zeeklei in plaats van dat drassige veen. Door een betrekkelijk eenvoudige ingreep, het plaatsen van een of meerdere windmolens, het leggen van een dijk, en het aanstellen van een molenaar, kon hij de zeeklei voor zich winnen. Het waterpeil in de Etersheimerbraakpolder is zo'n vier en een halve meter onder N.A.P.
Molen van de Etersheimerbraakpolder (in de volksmond Brekermolen)
De Brekermolen heeft mogelijk niet altijd op deze plek gestaan, er zijn helaas nog geen documenten uit de tijd gevonden. Zeker is, dat de molen in 1882 Door blikseminslag volledig is afgebrand. Nadat de molen in snel tempo herbouwd is, slaat in 1886 het noodlot weer toe. Brokstukken van de molen liggen honderd meter verderop in het land, en van de vrouw van de molenaar ontbreekt ieder spoor. Gezegd wordt, dat haar geest nog steeds ronddoolt door de molen. Na herbouw bleef de molen tot 1920 in gebruik, daarna wordt besloten het polderpeil met een elektrisch gemaal bij te houden. De molen werd vervolgens van zijn wieken ontdaan en in 1930 tot op de kapzolder afgezaagd. Eind 1998 startten de initiatieven om de molen te restaureren. In 1999 werd een stichting gevormd die tot doel had de watermolen terug te brengen in een zo origineel mogelijke staat en daarbij een bezoekerscentrum te
Datering:
ca 1980
Datum vervaardiging:
ca 1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Oosthuizen - Etersheimer braakweg 5
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002313 Molen ?
Datering:
circa 1920
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002634 De Walvisch oliemolen, gesloopt in 1905 ???
Molen en schuur "De Walvisch" adres Bruiloftsloot te Jisp.
Gebouwd in 1611, diende als oliemolen. Het wordt onterecht in de boeken aangemerkt als eerste oliemolen in de Zaanstreek.
In 1908 wordt de molen gesloopt. De schuur dient tot 1952 als pakhuis.
Datering:
ca 1900
Datum vervaardiging:
ca 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Spaander, D.
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002633 Molen en schuur "De Walvisch" adres Bruiloftsloot te Jisp.
Gebouwd in 1611, diende als oliemolen. Het wordt onterecht in de boeken aangemerkt als eerste oliemolen in de Zaanstreek.
In 1908 wordt de molen gesloopt. De schuur dient tot 1952 als pakhuis.
Datering:
ca 1900
Datum vervaardiging:
ca 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Bark, C.
Titel:
gave C. BARK Gz. / Jisp Molen `de Walvisch`
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002632 Molen en schuur "De Walvisch" adres Bruiloftsloot te Jisp
Gebouwd in 1611, diende als oliemolen. Het wordt onterecht in de boeken aangemerkt als eerste oliemolen in de Zaanstreek.
In 1908 wordt de molen gesloopt. De schuur dient tot 1952 als pakhuis.
Datering:
ca 1900
Datum vervaardiging:
ca 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Forte
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002362 aanzicht op de stoomrijstpellerij "de Unie" omstreeks 1880 met de oliemolen "de Hoop"
Datering:
ca 1880
Datum vervaardiging:
ca 1880
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Forte
Titel:
De stoomrijstpellerij "de Unie" omstreeks 1880 met de oliemolen "de Hoop"
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zaan
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002429 Links achter: aanzicht op molen de Hoop (bijgenaamd het Kuyke)
Deze stellingmolen dateert uit 1680 en diende sinds 1727 als oliemolen.
In 1872 richtte Wessanen en Laan pal ten westen van de Hoop een rijstpellerij "de Unie"op (links van de molen op de foto). Deze nam de molen de wind behoorlijk uit de zeilen.
Het wordt nog erger als in 1877 ten oosten van de molen rijstpellerij "Hollandia" wordt opgericht. De biotoop van de molen wordt hierdoor ernstig aangetast en de molen wordt in 1899 gesloopt. Op de plaats van de molen wordt het gelijknamige pakhuis gebouwd.
Datering:
ca. 1895
Datum vervaardiging:
ca. 1895
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zaan
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003009 "De halve molen van Etersheim", Etersheimer Braakweg nummer 5.
De Etersheimerbraak is ontstaan door een dijkdoorbraak waarbij met groot geweld de oude veenlaag is weggeslagen, en er zo´n driehonderd jaar een binnenmeertje is geweest van 48 ha. Toen de Hollanders in de gouden eeuw beschikten over alle kennis die er in de wereld was op dat moment, en geld in overvloed, begonnen stoute plannen. In Oosthuizen woonde een welgestelde heer van het beroemde geslacht van Brederode die in 1632, 375 jaar geleden, ten midden van de grote inpolderingen, visrecht bezat over een klein meertje in zijn gebied, heerlickheid de Sevanck. De vis was op, en hij wist dat op de bodem van het meertje kostbare landbouwgrond lag; zeeklei in plaats van dat drassige veen. Door een betrekkelijk eenvoudige ingreep, het plaatsen van een of meerdere windmolens, het leggen van een dijk, en het aanstellen van een molenaar, kon hij de zeeklei voor zich winnen. Het waterpeil in de Etersheimerbraakpolder is zo'n vier en een halve meter onder N.A.P.
Molen van de Etersheimerbraakpolder (in de volksmond Brekermolen)
De Brekermolen heeft mogelijk niet altijd op deze plek gestaan, er zijn helaas nog geen documenten uit de tijd gevonden. Zeker is, dat de molen in 1882 Door blikseminslag volledig is afgebrand. Nadat de molen in snel tempo herbouwd is, slaat in 1886 het noodlot weer toe. Brokstukken van de molen liggen honderd meter verderop in het land, en van de vrouw van de molenaar ontbreekt ieder spoor. Gezegd wordt, dat haar geest nog steeds ronddoolt door de molen. Na herbouw bleef de molen tot 1920 in gebruik, daarna wordt besloten het polderpeil met een elektrisch gemaal bij te houden. De molen werd vervolgens van zijn wieken ontdaan en in 1930 tot op de kapzolder afgezaagd. Eind 1998 startten de initiatieven om de molen te restaureren. In 1999 werd een stichting gevormd die tot doel had de watermolen terug te brengen in een zo origineel mogelijke staat en daarbij een bezoekerscentrum te
Datering:
ca. 1981
Datum vervaardiging:
ca. 1981
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Jongens, J.G.
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Oosthuizen - Etersheimer braakweg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002635 Reproductie van een tekening van Oliemolen de Ketel
Gebouwd in 1619 als oliemolen, ligging a/d Ketelsloot te Jisp.
Molen is gesloopt in 1846, de schuur heeft tot 1900 als opslag dienst gedaan.
Datering:
ca 1950
Datum vervaardiging:
ca 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Forte
Titel:
Oliemolen "De Ketel" Jisp 1700
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002207 Scheepswerf de Zwarte Ruiter met links molen de Witte Duif en uiterst links molen De Spatter
Datering:
1900
Datum vervaardiging:
ca. 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Forte
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002434 Versierde Zaanbrug t.g.v. het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma. Op de achtergrond de oliemolen De Spatter Rechts naast de Spatter de rijst/gort pellerij Mercurius van Gebroeders Laan.
Datering:
1899
Datum vervaardiging:
18 ap 1899
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormerveer - Zaan
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002361 Aanzicht op molen de Hoop (bijgenaamd het Kuyke)
Deze stellingmolen dateert uit 1680 en diende sinds 1727 als oliemolen.
In 1872 richtte Wessanen en Laan pal ten westen van de Hoop een rijstpellerij "de Unie"op (links van de molen op de foto). Deze nam de molen de wind behoorlijk uit de zeilen.
Het wordt nog erger als in 1877 ten oosten van de molen rijstpellerij "Hollandia" wordt opgericht. De biotoop van de molen wordt hierdoor ernstig aangetast en de molen wordt in 1899 gesloopt. Op de plaats van de molen wordt het gelijknamige pakhuis gebouwd.
Datering:
ca 1875
Datum vervaardiging:
ca 1875
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zaan
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002390 Aanzicht op molen de Hoop (bijgenaamd het Kuyke)
Deze stellingmolen dateert uit 1680 en diende sinds 1727 als oliemolen.
In 1872 richtte Wessanen en Laan pal ten westen van de Hoop een rijstpellerij "de Unie"op (links van de molen op de foto). Deze nam de molen de wind behoorlijk uit de zeilen.
Het wordt nog erger als in 1877 ten oosten van de molen rijstpellerij "Hollandia" wordt opgericht. De biotoop van de molen wordt hierdoor ernstig aangetast en de molen wordt in 1899 gesloopt. Op de plaats van de molen wordt het gelijknamige pakhuis gebouwd.
Datering:
ca 1898
Datum vervaardiging:
ca 1898
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002167 Gortfabriek Mercurius met molen de Spatter tijdens de sloop.
Op de voorgrond binnenvaartschip de Dageraad uit Rotterdam
Datering:
ca. 1901
Datum vervaardiging:
circa 1901
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zaan
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002795 Vermoedelijke foto van:
De Neckermolen, gebouwd omstreeks 1631 als poldermolen. Het is een achtkantige molen van het type grondzeiler. De molen bemaalt samen met een elektrisch gemaal het waterschap Wormer,Jisp en Neck.
Datering:
ca 1950
Datum vervaardiging:
ca 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp - Kanaaldijk 51
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002794 Foto: de Neckermolen is gebouwd omstreeks 1631 als poldermolen. Het is een achtkantige molen van het type grondzeiler. De molen bemaalt samen met een elektrisch gemaal het waterschap Wormer,Jisp en Neck.
Datering:
ca. 1980
Datum vervaardiging:
ca. 1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp - Kanaaldijk 51
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002214 Stellingmolen de Jonge Wolf gebouwd in 1650 en gesloopt in 1911, diende als oliemolen.
Datering:
ca. 1900
Datum vervaardiging:
circa 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002213 stellingmolen De Jonge Wolf gebouwd in 1650 en gesloopt in 1911, diende als oliemolen.
Datering:
ca. 1900
Datum vervaardiging:
circa 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002208 Molen Het Fortuin
De molen is gebouwd in 1694 en gesloopt in 1907. Het betreft een door de wind aangedreven stellingmolen.
De molen deed dienst als oliemolen.
Datering:
ca. 1910
Datum vervaardiging:
circa 1910
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002196 Oliemolen ‘’De Jong Wolf’’ gebouwd in 1650, gesloopt in 1911.
Aandrijving; windmolen, type; stellingmolen.
Datering:
ca. 1880
Datum vervaardiging:
circa 1880
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002433 Versierde Zaanbrug t.g.v. het bezoek van koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma. Op de achtergrond de oliemolen De Spatter Rechts naast de Spatter de rijst/gort pellerij Mercurius van Gebroeders Laan.
Datering:
1899
Datum vervaardiging:
18 april 1899
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Forte
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zaan
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002165 Bouw van de gortfabriek van de gebroeders Laan, De Mercurius
met links de molen de Spatter, gesloopt in 1901
Datering:
ca. 1892
Datum vervaardiging:
circa 1892
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002211 Met zeer grote waarschijnlijkheid molen "de Jonge Wolf" en gortpellerij Mercurius.
Stellingmolen de Jonge Wolf gebouwd in 1650 en gesloopt in 1911, diende als oliemolen.
Datering:
1900
Datum vervaardiging:
ca. 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Veerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002811 Foto: watermolen "de Schaalsmeermolen’’ ook wel "de Dondermolen’’ genaamd, achtkantige bovenkruier te Oost-Knollendam aan de oostkant van de polder de Schaalsmeer.
Molen is gebouwd in 1631 als poldermolen en gesloopt in 1916.
Type grondzeiler, aangedreven door de wind.
De personen achter het hek zijn het echtpaar Frikkee.
(Achtergrondinformatie: Molendatabase)
Datering:
ca. 1910
Datum vervaardiging:
ca. 1910
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Frikkee
Uitgever:
Forte
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Spijkerboor
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002363 Aanzicht op stoomrijstpellerij de Unie met rechts daarvan oliemolen de Hoop.
Datering:
ca 1875
Datum vervaardiging:
ca 1875
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Forte
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zaan
 
 
 
Pagina: 1
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten