xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

beacon
52 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001021003 Het raadhuis van Oosthuizen met passanten en koets.
Het hervormde kerkje te Volendam.
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Vervaardiger:
Pronk, Cornelis
Uitgever:
Tirion, Isaak
Titel:
't dorp Oosthuizen / Volendam.
Notabene:
Raadhuis Oosthuizen met gevelsteen anno 1726. Kerkje Volendam gebouwd
1658
Adres:
Oosthuizen
Volendam
Formaat binnen:
15,5 x 10,3 cm
Formaat buiten:
27 x 22 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
NOC-2021-200-0001 Reconstructietekening / artist impression van de gebouwen behorende bij het Ursula-klooster. In 2009 werden bij werkzaamheden op en in de omgeving van de Koemarkt resten van de gebouwen gevonden; het kloosterterrein was groter dan de huidige Koemarkt.
Datering:
ca. 1570
Datum vervaardiging:
12-05-2017
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Arp, Johan
Techniek:
gemengde techniek, gewassen
Adres:
Purmerend - Koemarkt
Notabene:
De tekening werd gemaakt t.b.v. het boek: Vrouwen en vroomheid : de boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572) / V. Nijenhuis, K. Goudriaan ... [et al.] - Hilversum : Verloren, 2017. - P. 175.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-210 NH-kerk met kosterswoning Monnickendam. De kerktoren staat in de steigers.
Illustratie bij artikel ''Ook Monnickendam vanaf de kret" van E.J.M.Kolfschoten op pagina 97 in ''De Speelwagen'' van 1948
Datering:
1948
Datum vervaardiging:
1948
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Titel:
NH-kerk met kosterswoning Monnickendam
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Monnickendam - Zarken
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10801-005 Dirigent dirigeert koor en solisten in de Grote Kerk van Edam
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Edam
Notabene:
Opschrift m.o. in potlood: "Edam"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT006000559 Volendam - Hervormde Kerk
Stolphoevekerkje in 1658 gebouwd door Adriaen Jansz. Nieng, molenmaker te Hoorn. De kerk was door de Staten van Holland en Westfriesland geschonken aan de hervormden van Volendam.
De eerste preek in het gebouw werd gehouden door ds Petrus Verschaick uit Edam, die in 1656 in deze gemeente was beroepen. Edam kende in die dagen 3 dominees : ds Nicolaas van Galen, ds Joannes Beckuris en ds Petrus Verschaick. Zij preekten om beurten één keer per veertien dagen in Volendam. Volendam bleef dus afhankelijk van Edam. Was er door omstandigheden geen predikant beschikbaar, dan kon in Volendam geen dienst worden gehouden. Opvallend is wel, dat de Ned.Herv.Gemeente Volendam, in tegenstelling tot Edam niet bij de Generale Synode is aangesloten en derhalve een zelfstandig beheer over de kerk voert. Anders dan in Edam kent men in Volendam dan ook geen 'hoofdelijke omslag', maar heeft men sinds enkele jaren een zgn.'vrijwillige bijdrage', die tot nu toe voldoende is gebleken om het gebouw in stand te houden.
Datering:
1728
Datum vervaardiging:
1728
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Pronk, Cornelis
Uitgever:
Tirion, Isaak
Titel:
Volendam
Deelcollectie:
Fotoclub Volendams Verleden
Notabene:
Gebouwd in 1685
Adres:
Volendam - Zuideinde
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT006000563 De Nederl.Hervormde Kerk onderaan het Zuideinde

Uit een Interview met Oud-kerkbestuurder dhr.Bernard Visser
(NNC : woensd. 8 okt. 1975)
Monument bleef voor Gemeente behouden.

Destijds waren, aldus dhr.Visser, die 40 jaar voorzitter en secretaris van het kerkbestuur was, kerk en staat nog niet van elkaar gescheiden. De bouw van een kerk moest dan ook door burgemeesteren van Edam (toen 4 in getal) worden goedgekeurd. In het gemeente-archief van Edam vond hij het officiële verzoek, dat aan de Staten van Holland en West Friesland werd gedaan
'Aan de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raeden vande Staten van Hollant ende Westfrieslant ende Noorderquartiere. Geven met behoorlijcke reverentie te kennen met consent vande Heeren Burgemeesteren ende Raden der stede Eedam, de inwoonders van Volendam, hoe dat het de voornoemde Heeren Burgemeesteren belieft heeft met kennisse van Uwe Edele Mogende een preek- ende schoolhuys te laten bouwen. Daarvoor goed ook gelieft hebben door Uwe een milde subsidie te verlenen-.

Nadat bouwvergunning en een subsidie ter grootte van 1300 gulden waren gekomen, werden een kerk en school gebouwd door de Hoornse molenmaker Jan Adriaens Jzn Neijing.
Na voltooiing bleken de totale kosten f 1900, te bedragen, zodat burgemeesteren nog een extra subsidie van ƒ 1000, verleenden. Het werd een zgn. 'stolpkerk', die in vorm doet denken aan een Noordhollandse boerderij. Lang werd gedacht dat het de enige kerk was met dit uiterlijk, totdat ook in Zuid Schermer een stolpkerk bleek te staan. In tegenstelling tot de uit hout opgetrokken kerk in Volendam, bleek deze laatste evenwel in steen uitgevoerd.

Datering:
ca. 1700
Datum vervaardiging:
ca. 1700
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Deelcollectie:
Fotoclub Volendams Verleden
Adres:
Volendam - Zuideinde
Notabene:
Gebouwd in 1685
@opm De hervormde Stolphoevekerk van Volendam.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10801-014 Affiche voor bazar in en voor de Doopsgezinde Gemeente te Purmerend
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Titel:
Bazar Doopsgezinde Gemeente Purmerend
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10801-013 De stoelen in de kerk worden geplaatst
Datering:
1970
Datum vervaardiging:
1970
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Notabene:
opschrift m.b. in potlood "in nieuwe kerk '70' en m.o. ïeder eigen stoel"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10801-015 Actie D.D.D. "Dat dak dicht"
Datering:
10-10-1978
Datum vervaardiging:
10-1978
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Verkoping ten bate van de lekkend St. Nicolaaskerk te Purmerend
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10801-001 Interieur met preekstoel in de kerk van Stompetoren.
Illustratie bij artikel Stompetoren blijft Stompetoren, De speelwagen 1955, pag. 67.
Datering:
1955
Datum vervaardiging:
1955
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Titel:
In oude luister.
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Stompetoren
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10502-007 Mensen zijn doende grote vellen papier te plakken over de kerk in Haringhuizen
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Titel:
Kerk in Haringhuizen in goudfolie verpakt
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-430 Brug in Driehuizen met Hervormde Kerk op de achtergrond
Illustratie bij artikel Driehuizen, Herinneringen uit mijn kinderjaren"van G.Kooyman in De Speelwagen van 1953 blz 180
Datering:
1953
Datum vervaardiging:
ca. 1953
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Titel:
Driehuizen
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Driehuizen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-045 Kanaalstraat met Doopsgezinde kerk en rechts daarvan de Johanna kleuterschool. Waar de paardenkar staat is de kolenhandel de Bruijn, later van Oostrom..
Datering:
1935
Datum vervaardiging:
1965
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Purmerend Kanaalstraat Ao 1965
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-232 Ransdorp met kerk en toren langs de Dorpsweg.
Datering:
29-03-1986
Datum vervaardiging:
29-03-1986
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Ransdorp
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Ransdorp
Notabene:
Opschrift r.o. in potlood: "29 mrt '86"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-224 NH-kerk te Monnickendam met kosterswoning
Datering:
04-1975
Datum vervaardiging:
04-1975
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Monnickendam - Zarken
Notabene:
Opschrift r.o. in potlood : "april 1975"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-085 Doorkijkje vanuit de Kerksteeg naar de Kaasmarkt met op de achtergrond de kerk.
Datum vervaardiging:
1986
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Kaasmarkt Purmerend vanuit Kerksteeg
Techniek:
Penseel in kleur (aquarel)
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Purmerend - Kerksteeg
Notabene:
Opschrift l.o. in potlood: "gesloopt '86"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-411 Kerk in Stompetoren
Datering:
1950
Datum vervaardiging:
ca. 1950
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Stompetoren
Techniek:
Pen in zwart tegen zachtbeige achtergrond
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Stompetoren
Notabene:
R.o.: Speelwagen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-404 Compositietekening van de N.H.Kerk van De Rijp gezien vanaf de Tuingracht en een zeventiende eeuws (zeil)koopvaardijschip in het kerkinterieur., Daaronder het wapen van de Rijp.
Datering:
1980
Datum vervaardiging:
1980
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Ned. Herv. Kerk De Rijp 1980
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
De Rijp
Notabene:
Ned. Herv. Kerk De Rijp 1980
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-221 Dorpsgezicht Jisp vanuit het oosten. Links de Jisperkerk en rechts daarvan het raadhuis en brug. De jeugd verzamelt kerstbomen.

Datering:
01-1976
Datum vervaardiging:
01-1976
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Jisp
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Jisp - Dorpsstraat
Notabene:
Opschrift r.o. in potlood "jan. '76" Opgenomen in: Door Waterland en omstreken. - Purmerend : NNC, 1980
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-261 Schets c.q. voorstudie van een pinakel in het hekwerk en de klokken met hamers van de Speeltoren.
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart tegen zachtbeige achtergrond
Titel:
Edam
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Notabene:
Opschrift r.o.: Edam""
Adres:
Edam
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-222 Dorpsgezicht Jisp vanuit het westen. Rechts de Jisperkerk en raadhuis in het midden
Datering:
02-1985
Datum vervaardiging:
02-1985
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Jisp
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Jisp - Dorpsstraat
Notabene:
Opschrift in potlood: "febr. 85" .Opgenomen in: Door Waterland en omstreken : 2e serie van 50 tekeningen. - Purmerend : NNC, 1986
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO10801-009 Afbraak van het kerkje te Koedijk
Datering:
09-1947
Datum vervaardiging:
09-1947
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen en penseel in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Koedijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001021101 Doorsnede, projectie en aanzicht van de Nederlands-Hervormde kerk van Volendam, alsmede de tekeningen van een paneel van het doophek en een scheepsmodel
Schaal:
[1:50]
[1:100]
Datum vervaardiging:
1944
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Titel:
Ned. Herv. Houten Kerkje Volendam
Techniek:
pentekening
Adres:
Volendam
Notabene:
Schaalstok van 10 m. = 20cm. Projectie op halve schaal
Formaat binnen:
43 x 65 cm.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-412 Schermerhorn met boerenschuur en kerk in de steigers. Illustratie bij artikel In de steigers, De Speelwagen 1952, blz. 1
Datering:
1952
Datum vervaardiging:
ca. 1952
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Titel:
Schermerhorn
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Schermerhorn
Notabene:
Opschrift l.o.: "Speelwagen 45-50"
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-369 Brug met straatlantaarn en op de achtergrond de Westertoren
Datering:
11-1930
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Potlood in grijs, tegen een geelbruine achtergrond
Titel:
Westertoren
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Notabene:
opschrift l.o. : "Westertoren"
Adres:
Amsterdam - Prinsengracht
 
 
 
Pagina: 1
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten