xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Hier kunt u zoeken in de online beeldbank (collectie foto's, prenten, kaarten en dergelijke) van het Waterlands Archief. Zoekresultaten kunt u verder verfijnen met de filters op uiterlijke vorm, plaats/straat en vervaardiger. 
Veel afbeeldingen kunt u kosteloos downloaden voor eigen gebruik. Voor hergebruik van afbeeldingen en auteursrechten, lees hier meer.

Filter: kerkx
beacon
19 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001013758 Pieter Michlenbrink, geboren op 22 juli 1879 te Wormer. Hij was bode, doodgraver, koster, organist, klokkenluider... en wat al niet.
Datering:
1939
Datum vervaardiging:
circa 1939
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Piet Michlenbrink
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Dorpsstraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00400-034 Kerk op de Pormerbuurt met links daarvan garage en café Gerrit Zeilenmaker. en de smederij van E.P. Meijer. Uiterst rechts de achterkant van de school.

De aanduiding Jispersluis op de tekening is onbekend.
.
Datering:
1945
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart en potlood in grijs tegen lichtbeige achtergrond
Titel:
Kerk op de Purmerbuurt.
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Notabene:
Opschrift r.o. in potlood: "v/h Purmerkerk"en "tekening Jispersluis 1955 boek 10 "
Adres:
Purmer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CMO00300-035 Gezicht op Etersheim
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Tekenaar:
Oortwijn, Maarten
Techniek:
Pen in zwart
Deelcollectie:
Maarten Oortwijn
Adres:
Etersheim
Notabene:
opschriften: r.o. in potlood 'Etersheim (vanuit de pruthoek)' en l.o. 'Etersheim
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002720 Raadhuis te Jisp, Dorpsstraat 44 met rechts de Nederlandse Hervormde kerk te Jisp, Dorpsstraat 46.
Datering:
ca. 1905
Datum vervaardiging:
ca. 1905
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Nool, Bets
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp - Dorpsstraat 44 , 46
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002712 Links de Nederlandse Hervormde kerk en rechts het oude raadhuis, Dorpsstraat 44.
Achtergrondinformatie:
Nederlandse Hervormde kerk te Jisp.
De Jisperkerk, een zaalkerk met tongewelf uit 1822, behoort toe aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. Deze kerk verving de bouwvallig geworden, laatgotische kerk van 1542. De fraaie kansel, het doophek en de herenbanken stammen uit de 17e eeuw en zijn evenals de grafzerken afkomstig uit de vorige kerk. De grafzerken getuigen van de grote rijkdom van Jisp in de 17e eeuw. Zij dekten de graven van eigenaren van productiemolens, commandeurs van walvisvaarders en burgemeesters. Beroemd zijn de zerken van de Jisper leedzetters, die in de 17e eeuw door botbreuk ontstane vergroeiingen op kundige wijze verhielpen. De Staten van Holland lieten dor een contract uit 1609 gewonde soldaten door hen behandelen. Ook in gebruik als Cultureel Centrum, met vaak concerten en kleine tentoonstellingen. Kerk en historisch belangrijke grafzerkenvloer gerestaureerd 2009-2010, inclusief aanbrenging, binnen het gebouw, van functionelere nevenruimten.
Achtergrondinformatie:
Het Raadhuis te Jisp.
Gebouwd in 1650 op grond dat door de gemeente van de kerk was gekocht. Het Raadhuis draagt het wapen van Jisp (een gouden lepelaar in een blauw veld). De architect van het Raadhuis is nog steeds onbekend. Voor het Raadhuis stond vroeger een “kaeck”(=schandpaal). Op 10 maart 1663 werd hiervoor bij de Baljuw van Kennemerland een verzoek gedaan. Tussen 1851 en 1863 zijn diverse herstel werkzaamheden aan het pand gedaan. Rond 1900 verkeerde het pand in een zodanige toestand dat het ergste moest worden gevreesd. Er werd in de gemeente een commissie gevormd voor een waardige restauratie van het Raadhuis. In 1903 had deze commissie het benodigde bedrag voor restauratie en bestrijding van houtworm (fl 8000,=) bij elkaar.
In 1956 opperde men het Raadhuis grondig te renoveren. In 1963 kwam uiteindelijk de begroting en restauratie rond. Sinds 1948 was
Datering:
ca. 1950
Datum vervaardiging:
ca. 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Kuijper
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp - Dorpsstraat 44 , 46
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002002321 Zaangezicht met links de R.K. kerk aan de Markstraat.
Datering:
ca. 1936
Datum vervaardiging:
circa 1936
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Gorter
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormerveer - Zaan
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002001378 De Rooms Katholieke H. Maria Magdalenakerk, gebouwd in 1869 ter vervanging van een schuilkerk. De kerk is gebouwd in neoromaanse stijl naar ontwerp van de bekende architect H.J. van den Brink.
Datering:
ca. 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Dorpsstraat 351
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000650 Het dorpskerkje bevat een originele raadzaal en een kerkzaal waar burgerlijke huwelijken in stijl kunnen worden gesloten. De gewelven in de kerk zijn feestelijk versierd met motieven van veldbloemen. Ook de raadzaal is met bloemen en de 'Boom des levens' getooid.
Datering:
1920
Datum vervaardiging:
ca. 1920
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Beets 51
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000687 De eerste eredienst in de voormalige Hervormde kerk in de Nederlandse plaats Schardam werd in 1662 gehouden, de laatste in 1968. In de jaren 70 hebben de huidige bewoners, kunstenaarsechtpaar Mantje, de kerk gerestaureerd.
Datering:
ca. 1920
Datum vervaardiging:
ca. 1920
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Beets - Schardam 27
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000686 Aanzicht op een deel van Schardam dat voor 1970 tot de vroegere gemeente Beets behoorde. De afbeelding is van circa 1923. De kerk domineert.Links zien we timmerman Aalt van Beek (geb 11-02-1894) voor zijn huis op, het huidige nr 25, met op de trap zijn echtgenote Marie Tas (geb 30-10-1895) met hun zoontje Wim (28-12-1921). Achter de kruiwagen herkennen we Piet Groenhart (met strooien hoed). De weg heeft nog in het midden een paardepad van klinkers.Verderop verschijnt reeds de auto, vermoedelijk de vrachtauto van Willem Edel. Geheel rechts, buiten de afbeelding, bevindt zich de Hornsluis.
Datering:
ca. 1923
Datum vervaardiging:
ca. 1923
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Blokker, A.
Persoon op afbeelding:
Aalt van Beek
Wim van Beek
Pieter Groenhart
Anna Maria Catharina Tas
Adres:
Schardam - Schardam 25 , 27
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000674 Kerk van Beets.
De kerk van Beets is een laatgotische, eenbeukige kruiskerk gelegen aan de Beets 51 in het Noord-Hollandse dorp Beets. De kerk is in de eerste helft van de 15e eeuw gebouwd. Na de reformatie werd de kerk gedeeltelijk verbouwd voor gebruik als raadhuis en als school. In 1982 is de kerk door de Hervormde Gemeente Zeevang overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. In 2009 heeft de gemeente Zeevang hetzelfde gedaan met de bovenliggende raadszaal.De kerk is erkend als rijksmonument. (achtergrondinformatie: Wikipedia)
Adres: Beets nummer 51.
Datering:
ca 1950
Datum vervaardiging:
ca 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Beets
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001001427 Links voor: het Raadhuis van Jisp.
Raadhuis, gebouw uit 1650 met drie topgevels; een met natuurstenen klauwstukken en door twee beeldjes geflankeerd, twee trapgevels. Goed interieur: eiken paneelwerk, betegelde wanden. Schouw met gebeeldhouwde wangen, XVII. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Adres: Dorpsstraat nummer 44 in Jisp.
Rechts ervan: de Hervormde kerk van Jisp is een zaalkerk met tongewelf uit 1822 en staat op een door sloten omgeven terrein met een kerkhof. De huidige kerk is de derde kerk op deze plaats. De eerste werd gebouwd in 1434 (1438?). Deze werd in 1542 door brand verwoest, waarna een nieuwe kerk werd gebouwd: een laatgotisch gebouw met drie beuken. Deze kerk werd wegens voorschrijdend verval in 1820 afgebroken, waarna in 1822 een kleinere werd gebouwd, die tot op de dag van vandaag staat. Het meubilair is afkomstig uit de vorige kerk en dateert uit de zeventiende eeuw. Architect was Arend Latenstein en aannemers Klaas Jacobsz de Vries en Jan van der Meer uit Zaandijk. De eerste steen werd gelegd op 22 december 1822, de inwijding werd verricht door ds M. van der Veen (te Jisp 1821-1824). De vloer van het schip, de entree onder de toren en de keuken is belegd met grafzerken. Deze komen uit de vorige kerk en zijn slechts als plavuizen gebruikt. De kerk werd hersteld in 1956-1957, waarna de kerk in 1972 en 1974 door stormen werd beschadigd, waarna telkens een restauratie werd uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Klopper uit Jisp, die ook de grote restauratie van 1956 had uitgevoerd, welke onder leiding stond van de architect E.P. Messer, Amsterdam.
Achtergrondinformatie: reliwiki.
Adres: Dorpsstraat nummer 46.

Datering:
ca. 1960
Datum vervaardiging:
ca. 1960
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Jisp - Dorpsstraat 44 ,46
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001001424 Raadhuis in Jisp.
Raadhuis, gebouw uit 1650 met drie topgevels; een met natuurstenen klauwstukken en door twee beeldjes geflankeerd, twee trapgevels. Goed interieur: eiken paneelwerk, betegelde wanden. Schouw met gebeeldhouwde wangen, XVII. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Adres: Dorpsstraat nummer 44 in Jisp.
Rechts de Hervormde kerk van Jisp.
De Hervormde kerk van Jisp is een zaalkerk met tongewelf uit 1822 en staat op een door sloten omgeven terrein met een kerkhof. De huidige kerk is de derde kerk op deze plaats. De eerste werd gebouwd in 1434 (1438?). Deze werd in 1542 door brand verwoest, waarna een nieuwe kerk werd gebouwd: een laatgotisch gebouw met drie beuken. Deze kerk werd wegens voorschrijdend verval in 1820 afgebroken, waarna in 1822 een kleinere werd gebouwd, die tot op de dag van vandaag staat. Het meubilair is afkomstig uit de vorige kerk en dateert uit de zeventiende eeuw. Architect was Arend Latenstein en aannemers Klaas Jacobsz de Vries en Jan van der Meer uit Zaandijk. De eerste steen werd gelegd op 22 december 1822, de inwijding werd verricht door ds M. van der Veen (te Jisp 1821-1824). De vloer van het schip, de entree onder de toren en de keuken is belegd met grafzerken. Deze komen uit de vorige kerk en zijn slechts als plavuizen gebruikt. De kerk werd hersteld in 1956-1957, waarna de kerk in 1972 en 1974 door stormen werd beschadigd, waarna telkens een restauratie werd uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Klopper uit Jisp, die ook de grote restauratie van 1956 had uitgevoerd, welke onder leiding stond van de architect E.P. Messer, Amsterdam.
Achtergrondinformatie: reliwiki.
Adres: Dorpsstraat nummer 46.

Datering:
ca. 1920
Datum vervaardiging:
ca. 1920
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Jisp - Dorpsstraat 44 ,46
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001002279 Aanzicht op de Gereformeerde Kerk aan de Schoolstraat. In gebruik genomen in 1894
Aardige zaalkerk in neogotische stijl. Buiten gebruik 1966, toen elders, vlak buiten het het centrum, de nieuwe Gereformeerde Opstandingskerk in gebruik werd genomen.

De onderhavige oude kerk is nu een woning.

Bron: Reliwiki
Datering:
ca 1960
Datum vervaardiging:
ca 1960
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Monnickendam - Schoolstraat 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001002164 Foto; Zicht op de Haven met op de achtergrond De Speeltoren.
Datering:
ca. 1950
Datum vervaardiging:
ca. 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Monnickendam - De Haven
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001002163 Foto; Waag op de Middendam met op de achtergrond de Speeltoren.De straat links in het Noord Einde. Al sind 1382 had Monnickendam een waag. deze brandde af in 1666. De huidige waag is gebouwd in 1669. De gevel aan de Middendam is van bouwmeester Philip Vingboons.

Het wapen in de gevel van de waag aan de Middendam is het wapen van het graafschap Holland, het wapen van Monnickendam siert de gevel aan de beurskant.
Bron;stadsgidsenmonnickendam.
Datering:
ca. 1950
Datum vervaardiging:
ca. 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Monnickendam - Middendam 5 ,7.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001002162 Foto; Waag op de Middendam met op de achtergrond de Speeltoren. Al sind 1382 had Monnickendam een waag. deze brandde af in 1666. De huidige waag is gebouwd in 1669. De gevel aan de Middendam is van bouwmeester Philip Vingboons.

Het wapen in de gevel van de waag aan de Middendam is het wapen van het graafschap Holland, het wapen van Monnickendam siert de gevel aan de beurskant.
Bron;stadsgidsenmonnickendam.
Datering:
ca. 1950
Datum vervaardiging:
ca. 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Monnickendam - Middendam 5 ,7.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000186 Foto van de Middenweg met midden achter op de foto de Ned. Hervormde kerk. (Beemster kerk of de Keyser)
Datering:
ca 1955
Datum vervaardiging:
ca 1955
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Midden Beemster - Middenweg
Adres:
Beemster - Middenweg (Middenbeemster) 148
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
PR1_map-1_00006 De kerk van Oosthuizen, achter een rij huizen en bomen
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
schilder:
Bijl, Anna
Techniek:
aquarel
Adres:
Oosthuizen
Formaat binnen:
28,5 x 39 cm.
 
 
 
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten