xxx
Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Zoektips
beacon
38 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
WAT001002165 Foto v.l.n.r.; Pieter Jonges, Leny Klopper-Bruin en Jan KlopperOudheidskamer Jisp, Dorpsstraat nummer 19 ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001002165 Foto v.l.n.r.; Pieter Jonges, Leny Klopper-Bruin en Jan Klopper
Oudheidskamer Jisp, Dorpsstraat nummer 19 te Jisp.
Rechthoekig pand, volgens opschrift boven de dooddeur op de deurkalf uit 1656. 1-beukig, geheel met hout beschoten. Inwendig betegelde dubbele schouw, waarvan een met houten snuiver. Tevens, oorspronkelijke houten bedstede in de voorkamer. In de achterkamer oorspronkelijke houten kamer betimmering. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Rijksmonument nummer 22941.
Datering:
ca. 1950
Datum vervaardiging:
ca. 1950
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Monnickendam - De Haven
 
 
 
WAT001015808 Taborkerk.
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001015808 Taborkerk.
Datering:
1986
Datum vervaardiging:
november 1986
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruyn, Rob
Adres:
Purmerend
 
 
 
WAT001003496 Wherehuis geopend op zaterdag 23 september 1961, het werd eerst gebruikt als noodschool later als noodkerk ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001003496 Wherehuis geopend op zaterdag 23 september 1961, het werd eerst gebruikt als noodschool later als noodkerk door de Nederlands Hervormde gemeente.
Datering:
1961
Datum vervaardiging:
13 juli 1961
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Maasstraat
 
 
 
WAT001001393 De Dorpsstraat in Jisp met van links naar rechts nummer ;60, 58 K.Wester, 56 Husslage (later gesloopt), 54 ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001001393 De Dorpsstraat in Jisp met van links naar rechts nummer ;60, 58 K.Wester, 56 Husslage (later gesloopt), 54 R.Visser en 52 P.Klinkert.
Datering:
ca. 1960
Datum vervaardiging:
ca. 1960
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
K. Wester
P. Klinkert
R. Visser
Adres:
Jisp - Dorpsstraat 52 ,54,56,58,60.
 
 
 
WAT001010748 Rooms-katholieke kerk, gewijd aan Johannes de Doper en gebouwd in 1878-1879 naar ontwerp van H. Bijvoets ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001010748 Rooms-katholieke kerk, gewijd aan Johannes de Doper en gebouwd in 1878-1879 naar ontwerp van H. Bijvoets in Neo-gotische trant. Neo-gotische kruisbasiliek met toren, bekroond door frontalen en een naaldspits. De kerk heeft bunderpijlers en stenen kruisribgewelven. Verwantschap met het werk van Tepe, o.a. in de gedrukte lichtbeuk met de kleine bovenvensters, die invloed van de late Nederrijnse gotiek verraadt. Neo-gotische aankleding grotendeels nog intact. Orgel met Hoofdwerk, Zwelwerk en vrij Pedaal, in 1890 gemaakt door de Gebr. Franssen te Roermond. Rijksmonument. (Bron: Monumentenregister Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).
Datering:
1960
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Adres:
Beemster - Jisperweg (Westbeemster) 55
 
 
 
WAT001010742 1970
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001010742 1970
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Titel:
'Middelwijck' en Ned.Herv.Kerk.
Adres:
Beemster
Trefwoorden:
 
 
 
WAT001003026 Sloop van de gebouwen van het secretariaat Beemsterpolder. Links de Gereformeerde Kerk.
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001003026 Sloop van de gebouwen van het secretariaat Beemsterpolder. Links de Gereformeerde Kerk.
Datering:
1963
Datum vervaardiging:
januari 1963
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Hoogstraat
 
 
 
WAT001010744 Het Landje
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001010744 Het Landje
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Adres:
Beemster - Rijperweg (Middenbeemster)
Beemster - Het Landje (Middenbeemster)
Trefwoorden:
 
 
 
WAT001003338 R.K.kerk in aanbouw.
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001003338 R.K.kerk in aanbouw.
Datering:
1956
Datum vervaardiging:
ca. 1956
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Kerkstraat
Notabene:
Vijfde Rooms-katholieke Kerk aan de Kerkstraat.
 
 
 
WAT001000790 Aanzicht op het Havenrak met op de achtergrond de spitse toren van de Hervomde- of Sint-Nicolaaskerk, ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000790 Aanzicht op het Havenrak met op de achtergrond de spitse toren van de Hervomde- of Sint-Nicolaaskerk, Kerkplein nummer 13..
Datering:
ca 1970
Datum vervaardiging:
ca 1970
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Broek in Waterland - Havenrak
 
 
 
WAT001003228 Links de Kaaswaag en rechts de Koepelkerk met in het midden een optocht.
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001003228 Links de Kaaswaag en rechts de Koepelkerk met in het midden een optocht.
Datering:
1980
Datum vervaardiging:
ca. 1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Broerse, J.
Adres:
Purmerend - Kaasmarkt
Trefwoorden:
 
 
 
WAT120000083 Foto's Archief/DSC00927
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT120000083 Foto's Archief/DSC00927
Datering:
09-04-2007
Datum vervaardiging:
09-04-2007
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
De (voormalige) school (witte gebouw) met de (voormalige) kerk
Adres:
Warder 128
 
 
 
WAT002003074 Kerk van Etersheim.De eerste kerk van Etersheim is samen met het oude dorp verzwolgen in de toenmalige ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003074 Kerk van Etersheim.
De eerste kerk van Etersheim is samen met het oude dorp verzwolgen in de toenmalige Zuiderzee. Een nieuw dorp Etersheim, inclusief kerk, werd westelijker van de oorspronkelijke ligging, binnen de bescherming van de zeedijk, opnieuw opgebouwd. Ook deze 17e- of 18e-eeuwse kerk bestaat niet meer. De stenen van deze kerk werden hergebruikt bij de nieuwbouw die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw plaatsvond. Deze nieuwe kerk kwam gereed in 1901. In 1984 moest de toren, vanwege de bouwvallige staat, worden afgebroken. Er resteert van de toren nog slechts een afgeknot onderstuk. Links van de kerk ligt, op een hoger gelegen terrein, het kerkhof. Rechts van de kerk staat de voormalige pastorie.
Door het teruglopend aantal kerkbezoekers werd de kerk afgestoten voor het kerkelijk werk. Het gebouw deed vervolgens dienst als theater. Het gebouw is daarna geschikt gemaakt voor particuliere bewoning. Het gebouw doet tevens dienst als bed & breakfastaccommodatie.
(achtergrondinformatie: Wikipedia)
Etersheim nummer 10.
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Groeten uit Etersheim
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Etersheim
 
 
 
WAT001015810 Predikatie von Kerkebaum, monseigneur J. Stuiberts en bisschop Narlem.
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001015810 Predikatie von Kerkebaum, monseigneur J. Stuiberts en bisschop Narlem.
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Narlem
J. Stuiberts
Von Kerkebaum
Adres:
Purmerend
 
 
 
CPH_map3_163 De Purmer kerk van de Hervormde Gemeente. De gemeente is in 1860 gesticht en het eerste kerkgebouw (zie ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
CPH_map3_163 De Purmer kerk van de Hervormde Gemeente.
De gemeente is in 1860 gesticht en het eerste kerkgebouw (zie foto) is op 26
november 1865 in gebruik genomen.
In 1959 is de kerk helaas na restauratiewerkzaamheden afgebrand.
De huidige kerk is 23 maart 1961 in gebruikgenomen. Architect was Berend
Tobias Boeyinga (1886-1969). De kerk is een voorbeeld van gereformeerde
kerk in Egmond aan Zee.
Datum vervaardiging:
1930
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Piet Hetjes
Adres:
Purmer - Westerweg 50
 
 
 
WAT001019727 Gebrandschilderd glas aan de noordmuur. oostzijde (in de N.H. Kerk). Tekst: Och, dat die werelt hem eens ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019727 Gebrandschilderd glas aan de noordmuur. oostzijde (in de N.H. Kerk). Tekst:
Och, dat die werelt hem eens wende en een yder hem Selfs Kende en sach syn
eygen gebreken aan het soude veel beter in de wereld gaen Anno 1652
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
december 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Landsmeer - Dorpsstraat 28
Notabene:
Inhoud van envelloppe met tekst: Deze envelloppe wordt verzocht ten bate
van de restauratiekosten van de teruggekeerde gebrandschilderde ramen
in de Ned. Herv. Kerk te Landsmeer en bevat foto's van de vier ramen, de
17e eeuwse kansel, het Chili-kleed en één van de naamlijsten van
Predikanten daterende uit 1768. Landsmeer, Dec. 1990
 
 
 
WAT001015774 Tabor Purmerend. Op de jaarlijkse feestavond van de Waterlandbedrijven zijn zaterdag in het Taborcentrum ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001015774 Tabor Purmerend. Op de jaarlijkse feestavond van de Waterlandbedrijven zijn zaterdag in het Taborcentrum zestien jubilarissen gehuldigd. In het verleden werd dit individueel gedaan, maar de directie besloot de 'feestelingen' dit keer gezamenlijk te huldigen. De koperen jubilarissen ontvingen uit handen van directeur Ch. van Vuren onder meer een zilveren speldje. Staand v.l.n.r.: B. de Koning, A. Bouwer, A. Schilder, J. Taam, G. Samuels, W. Werkhoven, M. Janssen, M. de Jong. Zittend: W.Wildenburg, R. Glimmerveen, directeur Ch. van Vuren, K. Schaap, J. van der End, A. Prins. Vooraan: W. Visser, Fleur en Maud Samuels, J. Goezinne en S. van Zon.
Datering:
1988
Datum vervaardiging:
21 oktober 1988
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Giskes, Han
Persoon op afbeelding:
A. Bouwer
A. Schilder
J. Taan
G. Samuels
W. Werkhoven
M. Janssen
M de Jong
W. Wildenburg
R. Glimmerveen
CH. van Vuuren
K. Schaap
J. van der End
A. Prins
W. Visser
Fleur Samuels
Maud Samuels
J. Coezinne
S. van Zon
B. de Koning
Adres:
Purmerend - Maasstraat
 
 
 
WAT001019728 Gebrandschilderd glas aan de zuidmuur. oostzijde (in de N.H. Kerk). Tekst: Och, wist de mens wat hij ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019728 Gebrandschilderd glas aan de zuidmuur. oostzijde (in de N.H. Kerk). Tekst: Och, wist de mens wat hij verliest, Die tijtlijck goet voor eewich kiest. Want als men van hier moet scheyen, Soo heeft men dikwijls geen van beyen JAN JANSZ Lansmer, vroetschap en weesmeester 1652
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
december 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Landsmeer - Dorpsstraat 28
Notabene:
Inhoud van envelop met tekst: Deze envelloppe wordt verzocht ten bate
van de restauratiekosten van de teruggekeerde gebrandschilderde ramen
in de Ned. Herv. Kerk te Landsmeer en bevat foto's van de vier ramen, de
17e eeuwse kansel, het Chili-kleed en één van de naamlijsten van
Predikanten daterende uit 1768. Landsmeer, Dec. 1990
 
 
 
WAT001019726 Gebrandschilderd glas aan de noordmuur. westzijde (in de N.H. Kerk). Tekst: JACOB BEYNESEN, LAMMES VAN ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019726 Gebrandschilderd glas aan de noordmuur. westzijde (in de N.H. Kerk). Tekst:
JACOB BEYNESEN, LAMMES VAN RANSDORP Vroetschap 1652. Ghij heere en
Rechters alle gelijcken van weduwen en weesen van armen en Rijcken Geeft
een ijder Recht na Gods Woort gepreesen soo sult Ghij waerlijk sijn dienaers
weesen
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
december 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Landsmeer - Dorpsstraat 28
Notabene:
Inhoud van envelloppe met tekst: Deze envelloppe wordt verzocht ten bate
van de restauratiekosten van de teruggekeerde gebrandschilderde ramen
in de Ned. Herv. Kerk te Landsmeer en bevat foto's van de vier ramen, de
17e eeuwse kansel, het Chili-kleed en één van de naamlijsten van
Predikanten daterende uit 1768. Landsmeer, Dec. 1990
 
 
 
WAT001019725 Gebrandschilderd glas aan de zuidmuur, westzijde (in de N.H. Kerk). Tekst: Stantvaste Sterckheyt tot het ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019725 Gebrandschilderd glas aan de zuidmuur, westzijde (in de N.H. Kerk). Tekst: Stantvaste Sterckheyt tot het stuiten van het Het Quat Bevrijt het Volk van Leet end Overheyt van Smaet. PIETER CORNELISZ Burgemeester en Vroetschap 1652. Door Manhafte Vlijt en Raeden worden afgeweerd de Quaden door d'Hemelmacht alleen Blijft het Onheyl diep vertreen
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
december 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Landsmeer - Dorpsstraat 28
Notabene:
Inhoud van envelop met tekst: Deze envelloppe wordt verzocht ten bate van de restauratiekosten van de teruggekeerde gebrandschilderde ramen in de Ned. Herv. Kerk te Landsmeer en bevat foto's van de vier ramen, de 17e eeuwse kansel, het Chili-kleed en één van de naamlijsten van Predikanten daterende uit 1768. Landsmeer, Dec. 1990
 
 
 
WAT001019724 Naamljst (in de N.H. Kerk) van Predikanten die sedert de Reformatie in Landsmeer: den Dienst des Heiligen ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019724 Naamljst (in de N.H. Kerk) van Predikanten die sedert de Reformatie in
Landsmeer: den Dienst des Heiligen Evangelies hebben waargenomen. 1768
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
december 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Landsmeer - Dorpsstraat 28
Notabene:
Inhoud van envelloppe met tekst: Deze envelloppe wordt verzocht ten bate
van de restauratiekosten van de teruggekeerde gebrandschilderde ramen
in de Ned. Herv. Kerk te Landsmeer en bevat foto's van de vier ramen, de
17e eeuwse kansel, het Chili-kleed en één van de naamlijsten van
Predikanten daterende uit 1768. Landsmeer, Dec. 1990


Zaalkerk uit 1852 met ingebouwde toren, voorzien van een houten
bekroning. Gebeeldhouwde preekstoel met o.a. voorstelling van Mozes,
Aaron en de evangelisten, het geheel boven een pelikaan met jongen,
midden XVII. Twee lezenaars (XVIIc en XVIII A.) en een doopbekkenhouder
(XVIIc) van koper. Twee wandborden met namen der predikanten; 1766 en
1795. Klokkenstoel met klok van A. Koster, 1639, diam. 113,7 cm.
Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, 1919. Bron: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed
 
 
 
WAT001019723 Chili-kleed (in de N.H. Kerk). Vervaardigd door vrouwen uit Linares in Chili als dank voor de steun ook ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019723 Chili-kleed (in de N.H. Kerk). Vervaardigd door vrouwen uit Linares in Chili als
dank voor de steun ook van de kerk van Landsmeer ondervonden.
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
december 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Landsmeer - Dorpsstraat 28
Notabene:
Inhoud van envelloppe met tekst: Deze envelloppe wordt verzocht ten bate
van de restauratiekosten van de teruggekeerde gebrandschilderde ramen
in de Ned. Herv. Kerk te Landsmeer en bevat foto's van de vier ramen, de
17e eeuwse kansel, het Chili-kleed en één van de naamlijsten van
Predikanten daterende uit 1768. Landsmeer, Dec. 1990


Zaalkerk uit 1852 met ingebouwde toren, voorzien van een houten
bekroning. Gebeeldhouwde preekstoel met o.a. voorstelling van Mozes,
Aaron en de evangelisten, het geheel boven een pelikaan met jongen,
midden XVII. Twee lezenaars (XVIIc en XVIII A.) en een doopbekkenhouder
(XVIIc) van koper. Twee wandborden met namen der predikanten; 1766 en
1795. Klokkenstoel met klok van A. Koster, 1639, diam. 113,7 cm.
Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, 1919. Bron: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed
 
 
 
WAT001019722 Kansel (in de N.H. Kerk). Vermoedelijk daterend van 1632. Zeskantig, van eikehout. Rust op pelikaan met ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001019722 Kansel (in de N.H. Kerk). Vermoedelijk daterend van 1632. Zeskantig, van
eikehout. Rust op pelikaan met drie jongen. Op de schachten in reliëf
afgebeeld de drie evangelisten en Mozes en Aäron. Op de panelen cartouches,
waarin tulpen en -in het midden- de Waterlandse Zwaan
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
december 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Landsmeer - Dorpsstraat 28
Notabene:
Inhoud van envelloppe met tekst: Deze envelloppe wordt verzocht ten bate
van de restauratiekosten van de teruggekeerde gebrandschilderde ramen
in de Ned. Herv. Kerk te Landsmeer en bevat foto's van de vier ramen, de
17e eeuwse kansel, het Chili-kleed en één van de naamlijsten van
Predikanten daterende uit 1768. Landsmeer, Dec. 1990
Zaalkerk uit 1852 met ingebouwde toren, voorzien van een houten
bekroning. Gebeeldhouwde preekstoel met o.a. voorstelling van Mozes,
Aaron en de evangelisten, het geheel boven een pelikaan met jongen,
midden XVII. Twee lezenaars (XVIIc en XVIII A.) en een doopbekkenhouder
(XVIIc) van koper. Twee wandborden met namen der predikanten; 1766 en
1795. Klokkenstoel met klok van A. Koster, 1639, diam. 113,7 cm.
Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, 1919. Bron: Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
 
 
 
WAT001004032 Oude Sluisbrug met op de achtergrond de waag en rechts een stukje van de toren van de Koepelkerk. Links ...
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001004032 Oude Sluisbrug met op de achtergrond de waag en rechts een stukje van de toren van de Koepelkerk. Links achteraan de vijfde Katholieke kerk.
Datering:
1900
Datum vervaardiging:
ca. 1900
Uiterlijke vorm:
Foto's
Uitgever:
Rozekrans, R
Adres:
Purmerend - Sluisbrug
 
 
 
WAT001010746 Nederlands Hervormde Kapel
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001010746 Nederlands Hervormde Kapel
Datering:
1970
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Ansichten
Titel:
Beemster, N.H. Kapel.
Adres:
Beemster
Trefwoorden:
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Chat
In gesprek
Offline

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten