xxx
Uw zoekacties: Beeldbank (2)

Beeldbank (2)

Filter: kerkenx
beacon
573 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT120003373 Purmerkerk, in gebruik bij de Hervormde Gemeente De Purmer aan de Westerweg nummer 50.
Datering:
ca. 2010
Datum vervaardiging:
ca. 2010
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schepers, Gerrit
Deelcollectie:
Gerrit Schepers
Adres:
Purmer - Westerweg 50
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT120000105 Foto's Archief/DSC01436
Datering:
03-06-2007
Datum vervaardiging:
03-06-2007
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Waterputten bij doopsgezinde kerk Middelie
Adres:
Middelie - Middelie
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT120000104 Foto's Archief/DSC01431
Datering:
03-06-2007
Datum vervaardiging:
03-06-2007
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Aanlegsteiger achterzijde doopsgezinde kerk Middelie. Hier legden de kerkgangers met hun roeiboten aan
Adres:
Middelie - Middelie
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001001338 Rechts: raadhuis, gebouw uit 1650 met drie topgevels; een met natuurstenen klauwstukken en door twee beeldjes geflankeerd, twee trapgevels. Goed interieur: eiken paneelwerk, betegelde wanden. Schouw met gebeeldhouwde wangen, XVII. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Dorpsstraat nummer 44.
Links: De Hervormde kerk van Jisp is een zaalkerk met tongewelf uit 1822 en staat op een door sloten omgeven terrein met een kerkhof. De huidige kerk is de derde kerk op deze plaats. De eerste werd gebouwd in 1434 (1438?). Deze werd in 1542 door brand verwoest, waarna een nieuwe kerk werd gebouwd: een laatgotisch gebouw met drie beuken. Deze kerk werd wegens voorschrijdend verval in 1820 afgebroken, waarna in 1822 een kleinere werd gebouwd, die tot op de dag van vandaag staat. Het meubilair is afkomstig uit de vorige kerk en dateert uit de zeventiende eeuw. Architect was Arend Latenstein en aannemers Klaas Jacobsz de Vries en Jan van der Meer uit Zaandijk. De eerste steen werd gelegd op 22 december 1822, de inwijding werd verricht door ds M. van der Veen (te Jisp 1821-1824). De vloer van het schip, de entree onder de toren en de keuken is belegd met grafzerken. Deze komen uit de vorige kerk en zijn slechts als plavuizen gebruikt. De kerk werd hersteld in 1956-1957, waarna de kerk in 1972 en 1974 door stormen werd beschadigd, waarna telkens een restauratie werd uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Klopper uit Jisp, die ook de grote restauratie van 1956 had uitgevoerd, welke onder leiding stond van de architect E.P. Messer, Amsterdam. Achtergrondinformatie: reliwiki. Dorpsstraat nummer 46.
Datering:
ca. 2000
Datum vervaardiging:
Ca. 2000
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Jisp - Dorpsstraat 44 ,46
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003049 Kerk van Etersheim.
De eerste kerk van Etersheim is samen met het oude dorp verzwolgen in de toenmalige Zuiderzee. Een nieuw dorp Etersheim, inclusief kerk, werd westelijker van de oorspronkelijke ligging, binnen de bescherming van de zeedijk, opnieuw opgebouwd. Ook deze 17e- of 18e-eeuwse kerk bestaat niet meer. De stenen van deze kerk werden hergebruikt bij de nieuwbouw die eind 19e eeuw, begin 20e eeuw plaatsvond. Deze nieuwe kerk kwam gereed in 1901. In 1984 moest de toren, vanwege de bouwvallige staat, worden afgebroken. Er resteert van de toren nog slechts een afgeknot onderstuk. Links van de kerk ligt, op een hoger gelegen terrein, het kerkhof. Rechts van de kerk staat de voormalige pastorie.
Door het teruglopend aantal kerkbezoekers werd de kerk afgestoten voor het kerkelijk werk. Het gebouw deed vervolgens dienst als theater. Het gebouw is daarna geschikt gemaakt voor particuliere bewoning. Het gebouw doet tevens dienst als bed & breakfastaccommodatie.
(achtergrondinformatie: Wikipedia)
Etersheim nummer 10.
Datering:
ca. 1999
Datum vervaardiging:
ca. 1999
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Etersheim
Oosthuizen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001003316 Doopsgezinde kerk, Kanaalstraat 10, gebouwd in 1861-1862,architect Dorland.
Bouwstijl : electricisme. Gemeentemonument.
De kerk is buiten gebruik 1988, toen de Doopsgezinde Gemeente haar intrek
nam in de voormalige R.K. Kapel uit de jaren 1950 van het St.
Liduinaziekenhuis. Het uit 1864 daterende orgel in in 1989 gedemonteerd en
verplaatst naar de Koepelkerk, waar het als koororgel dienst doet.
Datering:
1998
Datum vervaardiging:
ca. 1998
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Kanaalstraat 10
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001003315 Achtergevel Doopsgezinde kerk, Kanaalstraat 10, architect Dorland.
Buiten gebruik 1988, toen de Doopsgezinde Gemeente haar intrek nam in de voormalige R.K. Kapel uit de jaren 1950 van het St. Liduinaziekenhuis. Orgel verplaatst naar de Koepelkerk, waar het als koororgel dienst doet.
Datering:
1998
Datum vervaardiging:
ca. 1998
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Kanaalstraat 10
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001003056 Hoek Kaasmarkt, Hoogstraat met links een slagerij, in het midden de toren van de Lutherse kerk en rechts een winkel met de naam Valkenberg.
Datering:
1998
Datum vervaardiging:
ca. 1998
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Hoogstraat
Purmerend - Kaasmarkt 4
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001002761 Hoek Achter de Kerk en de Kaasmarkt met rechts de Koepelkerk.
Datering:
1997
Datum vervaardiging:
10 oktober 1997
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Achter de Kerk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000184 Foto van het schilderij schuilkerk 't Hofje.
Achtergrondinformatie:
In de protestantse droogmakerij Beemster ontstond in West-Beemster een katholieke enclave. Vanaf 1624 werd het regelmatig door een priester van buiten de Beemster bezocht. Tussen 1636 en 1647 werd een Rooms-Katholieke Statie gesticht, geleid door Theodorus Verwijnen, van het Klooster der Dominicanen in het nabije Avenhorn. Er werd gekerkt in enkele schuilkerkjes, ingericht in de nieuwe stolpboerderijen, namelijk in Vrederust en 't Hofje. (Bron: Geschiedenislokaal Waterland)
Datering:
ca 1997
Datum vervaardiging:
ca 1997
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Beemster - Middenweg (Middenbeemster)
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000098 Rooms-katholieke KERK, gewijd aan Johannes de Doper en gebouwd in 1878-1879 naar ontwerp van H. Bijvoets in Neo-gotische trant.Neo-gotische kruisbasiliek met toren, bekroond door frontalen en een naaldspits. De kerk heeft bunderlpijlers en stenen kruisribgewelven. Verwantschap met het werk van Tepe, o.a. in de gedrukte lichtbeuk met de kleine bovenvensters, die invloed van de late Nederrijnse gotiek
verraadt. Neo-gotische aankleding grotendeels nog intact. Orgel met Hoofdwerk, Zwelwerk en vrij Pedaal, in 1890 gemaakt door de Gebr. Franssen te Roermond. Rijksmonument. (Bron: Monumentenregister Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).
Datering:
ca 1997
Datum vervaardiging:
ca 1997
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Beemster - Jisperweg (Westbeemster) 55
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001001581 Foto: de Nederlands-hervormde kerk. Zaalkerk met spitsboogvensters en een houten torentje op de westgevel. Preekstoel, XVII. Doophek, XVIII A. Koperen doopboog met bekroning in Lodewijk XIV-stijl, 1741. Koperen lezenaar, XVIII. Tweeklaviers orgel, in 1866 gemaakt door P. Flaes. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts, elektrisch opgewonden. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Adres: Kwadijk nummer 87.
Datering:
1995
Datum vervaardiging:
29 december 1995
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Kwadijk - Kwadijk 87
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020987 Gezicht op het dorp Watergang met schaatsers.
Datering:
1994
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
etser:
Room, Frans
Titel:
Watergang.
Techniek:
ets, 21/75
Notabene:
uit de serie "De Waterlandetsen", 12 afbeeldingen van de Waterlandse steden en dorpen door Frans Room, 1993-1994.
Uit de serie "De Waterlandetsen", 12 afbeeldingen van de Waterlandse steden en dorpen door Frans Room, 1993-1994.
Adres:
Watergang
Formaat binnen:
16 x 21 cm
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001020872 Gezicht op Oosthuizen met pakhuis en op de achtergrond de kerk.
Datering:
1993
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Vervaardiger:
Room, Frans
Titel:
Oosthuizen.
Techniek:
ets, 21/75
Notabene:
Uit de serie 'De Waterlandetsen', 12 afbeeldingen van de Waterlandse steden en dorpen, 1993-1994.
Adres:
Oosthuizen
Formaat binnen:
16 x 24,5 cm
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002001694 Links voor: café Moriaanshoofd. Midden achter de Nederlands-hervormde kerk aan de Kerkstraat nummer 8.
Midden voor; Durk Cornelis Koomen, overleden 26 oktober 1991.

Café met woning, kolfbaan alsmede een vrijstaand voormalig stal en rijtuiggebouw.
De exacte bouwgeschiedenis is niet geheel duidelijk.
De gegevens gaan terug tot het begin van de 19e eeuw wanneer op deze plaats een huis, erf en kolfbaan worden vermeld.
De kolfbaan verdwijnt in 1867 en wordt vervangen door een schuur. In 1905 wordt de kolfbaan opnieuw gebouwd. De stal dateert van 1900. Het complex is gesitueerd op de hoek van de Dorpsstraat-Kerkstraat. Het pand waar het café annex woning en de kolfbaan gehuisvest staat op een L-vormig plattegrond, is opgetrokken uit baksteen (café en woning) en hout (kolfbaan en achtergevel woning). Het gebouw telt één bouwlaag onder een schilddak met aankapping wat betreft de kolfbaan. De kolfbaan is direct verbonden met het woonhuis, het mansardedak grijpt in het schilddak in. Informatie; Monumenten in Wormer op de kaart, Historisch genootschap Wormer bladzijde 11-1Datering:
ca. 1991
Datum vervaardiging:
ca. 1991
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Durk Cornelis Koomen
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Dorpsstraat 417
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001004001 De Gereformeerde 'Singelkerk' geopend in 1890, verbouwd in 1920. Buiten gebruik in 1988 en daarna gesloopt.
Datering:
1991
Datum vervaardiging:
1991
Uiterlijke vorm:
Foto's
Adres:
Purmerend - Gedempte Singelgracht 10
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003095 Hervormde kerk Avenhorn.
Hervormde Kerk. Eenschepig kerkje uit 1642, vijfzijdige sluiting; westelijke travee, westgevel en dakruiter van een restauratie in 1914. Jaartalsteen met opschrift in westgevel 1642. Preekstoel XVII A, doophek en doopbanken XVII; met snijwerk versierde herenbank, midden XVIII, drie kleine twaalfarmige kronen XVII, psalmbordje met gesneden bekroning XVIII A.
(bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Adres: West nummer 19.

Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Avenhorn
Oosthuizen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003092 Kerk in Warder;
De voormalige Hervormde kerk is een in 1847 gebouwd kerkgebouw in het Nederlandse dorp Warder, in de Noord-Hollandse gemeente Edam-Volendam. Het huidige gebouw werd op 18 mei 1967 als rijksmonument ingeschreven in het monumentenregister. De zaalkerk is het enige rijksmonument van het dorp Warder. De kerk is sinds 1975 in gebruik als sporthal en gymzaal voor onder andere de lokale basisschool.
Geschiedenis:
Het huidige gebouw is in 1847 gebouwd ter vervanging van een vervallen 16e-eeuwse kruiskerk. Begin jaren 70 van de 20e-eeuw begon de ontkerkelijking zo groot te worden en was het pand zo zwaar vervallen dat er sprake van was om de kerk te slopen. Het dak stortte deels in en er groeiden planten in de kerk.
De kerk werd uiteindelijk voor ƒl.1 gekocht van de gemeente Zeevang, alleen de toren bleef van de gemeente. De Stichting Sporthal Warder werd opgericht om het beheer over het pand te voeren. In 1975 werd de verbouwde kerk als sporthal in gebruik genomen.
(achtergrondinformatie: Wikipedia)
Adres: Warder nummer 122.
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Groeten uit Warder
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Warder
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003092 De Hervormde kerk van Kwadijk is een rijks monumentaal kerkgebouw in de Noord-Hollandse plaats Kwadijk, gemeente Edam-Volendam. De kerk is vorm gegeven als een zaalkerk met op de westelijke muur een houten toren.
Geschiedenis:
Een eerste vermelding van een kerk in het dorp werd rond het jaar 1300 gemaakt. Die kerk lag op een eiland en was ongeveer 400 jaar lang alleen per boot te bereiken. De kerk was een kruiskerk met kruisingstoren. Daarmee leek de kerk dus op de kerk van Oosthuizen. De kruiskerk werd in 1835 vervangen door de huidige zaalkerk, die wel is opgebouwd uit materiaal van de voorgaande kerk. Zo bestaat de vloer uit zerken die in de kruiskerk lagen en is de oude preekstoel, het doophek en de lezenaar overgegaan naar de zaalkerk.
De kerk kwam in 1959 in nationale belangstelling, want op 20 september dat jaar werd voor het eerst een dienst gehouden onder leiding van een vrouwelijke dominee: Ds I.C. Jansen. Ook in 1963 werd er verslag gedaan van een dienst door dominee Jansen, ditmaal ging het om een live radioverslag van een doop van drie kinderen.
In 1982 kocht de Stichting Oude Hollandse Kerken het gebouw, als eerste liet de stichting de kerk volledig restaureren. Sindsdien worden er in de kerk kerkdiensten, tentoonstellingen, concerten en meer in gehouden.
(achtergrondinformatie: Wikipedia)
Adres: Kwadijk nummer 87.
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Groeten uit Kwadijk
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Kwadijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003090 Kerk in Warder;
De voormalige Hervormde kerk is een in 1847 gebouwd kerkgebouw in het Nederlandse dorp Warder, in de Noord-Hollandse gemeente Edam-Volendam. Het huidige gebouw werd op 18 mei 1967 als rijksmonument ingeschreven in het monumentenregister. De zaalkerk is het enige rijksmonument van het dorp Warder. De kerk is sinds 1975 in gebruik als sporthal en gymzaal voor onder andere de lokale basisschool.
Geschiedenis:
Het huidige gebouw is in 1847 gebouwd ter vervanging van een vervallen 16e-eeuwse kruiskerk. Begin jaren 70 van de 20e-eeuw begon de ontkerkelijking zo groot te worden en was het pand zo zwaar vervallen dat er sprake van was om de kerk te slopen. Het dak stortte deels in en er groeiden planten in de kerk.
De kerk werd uiteindelijk voor ƒl.1 gekocht van de gemeente Zeevang, alleen de toren bleef van de gemeente. De Stichting Sporthal Warder werd opgericht om het beheer over het pand te voeren. In 1975 werd de verbouwde kerk als sporthal in gebruik genomen.
(achtergrondinformatie: Wikipedia)
Adres: Warder nummer 122.
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Groeten uit Warder
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Warder
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003088 De doopsgezinde kerk van Middelie;
De doopsgezinde kerk van Middelie, in de Nederlandse gemeente Edam-Volendam (Noord-Holland), is een in 1899 gebouwde vermaning. De kerk is gebouwd ter vervanging van een houten voorganger die achter het huidige gebouw stond. Het huidige gebouw werd op 16 september 1997 aangewezen als rijksmonument om op 23 december dat jaar ingeschreven te worden in het monumentenregister.
Geschiedenis;
De huidige vermaning werd gebouwd naar aanleiding van een legaat van J.D. Bark sr. Hij liet na zijn overlijden een stuk land en 6.000 gulden na, dit zou later ongeveer de helft van de bouwkosten blijken te zijn. Voorwaarden waren wel dat op de grond nooit huizen gebouwd zouden worden en dat, mocht de huidige vermaning in verval raken, er een nieuwe gebouwd zou worden. Ook schonk hij 200 gulden aan de gemeente om tot in de eeuwigheid zijn graf te onderhouden.
Doordat de eerste kerk een schuilkerk was heeft ook de nieuwbouw geen kerktoren gekregen.
(achtergrondinformatie: Wikipedia)
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Middelie - Middelie 79
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003081 Kerk van Beets.
De kerk van Beets is een laatgotische, eenbeukige kruiskerk gelegen aan de Beets 51 in het Noord-Hollandse dorp Beets. De kerk is in de eerste helft van de 15e eeuw gebouwd. Na de reformatie werd de kerk gedeeltelijk verbouwd voor gebruik als raadhuis en als school. In 1982 is de kerk door de Hervormde Gemeente Zeevang overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. In 2009 heeft de gemeente Zeevang hetzelfde gedaan met de bovenliggende raadszaal.De kerk is erkend als rijksmonument. (achtergrondinformatie: Wikipedia)
Adres: Beets nummer 51.
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Groeten uit Beets
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Beets
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003081 Kerk van Beets.
De kerk van Beets is een laatgotische, eenbeukige kruiskerk gelegen aan de Beets 51 in het Noord-Hollandse dorp Beets. De kerk is in de eerste helft van de 15e eeuw gebouwd. Na de reformatie werd de kerk gedeeltelijk verbouwd voor gebruik als raadhuis en als school. In 1982 is de kerk door de Hervormde Gemeente Zeevang overgedragen aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. In 2009 heeft de gemeente Zeevang hetzelfde gedaan met de bovenliggende raadszaal.De kerk is erkend als rijksmonument. (achtergrondinformatie: Wikipedia)
Adres: Beets nummer 51.
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Groeten uit Beets
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Beets
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT002003075 Kerk Schardam.
De eerste eredienst in de voormalige Hervormde kerk in de Nederlandse plaats Schardam werd in 1662 gehouden, de laatste in 1968. In de jaren 70 hebben de huidige bewoners, kunstenaarsechtpaar Mantje, de kerk gerestaureerd. De kerk is nu hun woning en atelier. Onder het rijksmonumentnummer van de kerk vallen het pand, doophek, lezenaar voor de predikanten, twee kandelaars en de preekstoel. De toren, een dakruiter is een apart rijksmonument. Hier vallen ook het uurwerk en de luidklok uit 1497 onder.
In 1499 werd voor het eerst een kerkgebouw in het dorp Schardam vermeld.[1] Het betrof een laatgotische kerk. De toren van de kerk fungeerde mogelijk ook als baken voor de schepen op de Zuiderzee. In 1662 werd de kerk vervangen door het huidige exemplaar. De dakruiter op de huidige kerk is niet origineel, tot 1860 stond op die plek een kleine kerktoren. De kerkklok in de dakruiter is vervaardigd door Geert van Wou, hij heeft ook de kerkklok van de kerk van Oosthuizen op zijn naam staan.

Na de laatste dienst in 1968 kwam de kerk leeg te staan. In 1971 werd de kerk tot rijksmonument verklaard. Twee jaar later kocht het kunstenaarsechtpaar Mantje de kerk met de intentie er een woon- en atelierruimte van te maken. Het echtpaar heeft de kerk in fases gerestaureerd. Een groot aantal dakpannen was weg en vrijwel alle ramen waren kapot. Ook een groot deel van het dakbeschot moest vervangen worden.[2]

Het echtpaar heeft in 1973 de kerk, zonder dakruiter, overgekocht. In de Franse Tijd werden veel kerktorens eigendom van de burgerlijke gemeentes, zo ook de kerktoren van het kerkje van Schardam. In 2009 is de oude dakruiter vervangen vanwege bouwvalligheid. De kerkklok uit 1497 is ook ditmaal behouden gebleven.
Bron: Wikipedia
Datering:
ca. 1990
Datum vervaardiging:
ca. 1990
Uiterlijke vorm:
Foto's
Titel:
Groeten uit Schardam
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Schardam - Schardam 27
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001021051 De Grote Kerk van Monnickendam.
Datering:
1990
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Prenten, tekeningen
Vervaardiger:
Porto
Titel:
Grote kerk Monnickendam anno 1626.
Techniek:
drukwerk
Adres:
Monnickendam
Formaat binnen:
50 x 70 cm
Trefwoorden:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten