xxx
Uw zoekacties: Beeldbank (2)

Beeldbank (2)

beacon
16 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000906 Grafstenen op de Joodse begraafplaats.
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000905 Joodse begraafplaats Edam
Grafsteen links: ?
Grafsteen midden: grafsteen van Anna (Johanna, Naatje) Mossel, geboren in 1760 te Amsterdam, overleden op 31-01-1834 te Edam. Ze was getrouwd met Aron Lezer Hart.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
Hoe goed en hoe aangenaam Waren haar eigenschappen Zij deed giften aan velen, pleegde weldadigheid met de levenden en hare doden Hare ziel keerde terug naar hare plaats Geprezen zijn/worden in de poorten haar werken* De godvrezende vrouw Mevrouw Hanne dochter van Natti de vrouw van Aharon zoon van Lazi zij overleed in goede naam Op de vooravond van de Heilige Sjabbat 21 Sjewat En zij werd begraven op zondag 23 van dezelfde maand Van het jaar 5694 Haar rechtvaardigheid zal in eeuwigheid standhouden.
Grafsteen rechts:
grafsteen van Saartje Moses Berlijn, geboren in 1753 te Amsterdam, overleden op 26-10-1835 te Amsterdam, begraven te Edam. Ze was getrouwd met Izaak(Isaac) Isaac Berlijn.
Vader van Saartje: Mozes Marcus Mordechai Zamesht.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
Hier ligt geborgen Een bescheiden vrouw Mevrouw Sarele De vrouw van de geachte heer Heza Berlijn. Zij overleed op dinsdag 4 Chesjwan 5596 T.N.Ts.B.H.
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Persoon op afbeelding:
Anna Mossel
-
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000904 Joodse begraafplaats.
Grafsteen van David Levie Muller, geboren op 12-02-1839 te Edam, overleden op 02-02-1884 begraven te Edam.
David zoon van: Jehuda Halevi.
David was getrouwd met Sophia Cohen.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
Hier rust David de zoon van Yehudah ha-Levi En de naam van zijn moeder is Sarah Hij overleed op de Heilige Shabbat 6 Sjevat 5644 T.N.Ts.B.H.
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Bevolkingsregister Edam en Amsterdam.
Datering:
1989
Datum vervaardiging:
1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Persoon op afbeelding:
David Levie Muller
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000903 Grafsteen op de Joodse begraafplaats.
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000902 Joodse begraafplaats.
Grafsteen van Abraham Levie Bierman, geboren in 1806 te Amsterdam, overleden op 29-10-1851 begraven te Edam.
Abraham Levie was getrouwd met Mietje Salomon Catz.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
Toen stond Abraham des morgens vroeg op* En hij ging naar de plaats die God hem gezegd had** Hier ligt het stoffelijk overschot Van een rechtvaardig en godvrezend man die rechtvaardig handelde voor zijn gemeente Deze was de ge'eerde heer, een eerbaar mens die het kwade ontweek, De ge'eerde Abraham zoon van de ge'eerde Levi Bierman. Zijn ziel is in het paradijs. Leidsman van de gemeente Edam Zijn ziel ging heen in reinheid op de dag 3 Chesjwan En hij ging terug naar zijne aarde op de vijfde van dezelfde maand in het jaar 5612 T.N.Ts.B.H.
Commentaar bij de Hebreeuwse tekst:
Gen 22:3 . Toen stond Abraham des morgens vroeg op,[ en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongeren met zich, en Izak zijn zoon; en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op,] en ging naar de plaats, die God hem gezegd had.
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Bevolkingsregister: Edam
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Persoon op afbeelding:
-
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000901 Joodse begraafplaats.
Grafsteen van Levie Muller, geboren op 02-02-1802 te Edam, overleden op 30-04-1875 te Edam, begraven te Edam.
Levie was getrouwd met Sara Marchand.
Ouders: Salomon Levie Muller & Catharina Muller.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
En God zei: Juda zal optrekken Hier ligt geborgen Een rechtschapen en godvrezend man deze is de heer Jehud genoemd Leib zoon van de heer Kalonimus Genoemd Kalman Segal[= Levie] En de naam van zijn moeder is Malkah Hij overleed in goede naam op de vooravond van de heilige Sabbat (vrijdag) 25 Nisan 5635 T.N.Ts.B.H.
Commentaar bij de Hebreeuwse tekst:
De bovenspreuk is uit Richteren, hoofdstuk 1, vers 2:- En God zeide: Juda zal optrekken;[ ziet, Ik heb dat land in zijn hand gegeven]. De naam Jehuda is weergegeven zonder de letter hee, waardoor vermeden wordt de volle naam van God (joed, hee, vav, hee) uit te schrijven.
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Bevolkingsregister: Edam
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Persoon op afbeelding:
Levie Muller
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000900 Grafsteen van Saartje Muller-Machand op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ze was geboren in 1810 in Hoorn.
Tekst: Hier Rust SAARTJE MULLER-MARCHAND overleden te Hoorn 12 Februari 1874
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
En het leven van Sarah was [...] jaren en Sarah stierf Hier ligt geborgen Een flinke vrouw mevrouw Sarah Dochter van de heer Nathan Segal [= Levie] De vrouw van de heer Leib Muller En de naam van haar moeder is Fegela Zij stierf in de stad Hoorn op 25 Sjevat En zij werd hier begraven op de 26e van die maand Van het jaar 5634 T.N.Ts.B.H.
(achtergrondinformatie:http://www.stenenarchief.nl )
Datering:
februari 1989
Datum vervaardiging:
februari 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Persoon op afbeelding:
Saartje Muller-Machand
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000899 Joodse begraafplaats.
Grafsteen van Izaak Berlijn, geboren circa 1757 te Berlijn, overleden op 29-12-1830 te Edam, begraven te Edam.
Izaak was getrouwd met Saartje Mozes Berlijn.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
En Izak was uitgegaan om te wandelen in het veld Hier rust Een ongekunsteld en rechtschapen man De ge'eerde heer Heza zoon van de ge'eerde heer Rabbi Itschak Zamesht. Hij overleed in de vooravond van woensdag 13 Tevet van het jaar 5591 T.N.Ts.B.H.
Commentaar bij de Hebreeuwse tekst:
De bovenspreuk is uit Genesis, hoofdstuk 24, vers 63. Andere vertalingen van de bovenspreuk:- De Statenbijbel:- En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld [ tegen het naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kemelen kwamen!] Pentateuch vertaling Rabbijn Vredenburg:- "Toen nu Izak ging om te bidden in het veld [tegen het vallen van de avond, etc....] Het betreft hier een unieke uitdrukking in de Tenach, waarvoor vele uitleggingen en varianten bestaan. Terwijl de oorspronkelijke betekenis waarschijnlijk is "wandelen tussen de struiken van het veld" is de tweede gegeven betekenis van bidden in het veld (als middaggebed) vermoedelijk van latere oorsprong, deze uitleg heeft echter inmiddels de overhand gekregen. Moshe Mossel (Jeruzalem) tekent hierbij aan:-: het is verbazingwekkend dat als bovenschrift genoemde pasoek (vers) wordt gebruikt. Zo'n pasoek (vers) slaat altijd terug op de hebreeuwse voornaam v/d overledene, die in dit geval alleen burgerlijk kennelijk Isaac is!
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Persoon op afbeelding:
-
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000898 Grafsteen op de Joodse begraafplaats.
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000897 Grafsteen op de Joodse begraafplaats.
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000896 Grafsteen op de Joodse begraafplaats.
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000895 Grafsteen op de Joodse begraafplaats.
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000894 Foto links: grafsteen van Mietje de Jongh, geboren op 05-1--1830 te Naarden, overleden op 17 Kislew/28 November 5681, 28-11-1920 te Edam, 90 Jaar oud, begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Mietje was getrouwd met Benjamin Levie Berlijn.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
Hier ligt geborgen een dierbare en ge'eerde vrouw Mevrouw Merele Dochter van de ge'eerde heer Eli' de Jongh Weduwe van de ge'eerde heer Benjamin Berlijn En de naam van haar moeder is Hindele Zij overleed op op zondag 17 Kislev 5681 T.N.Ts.B.H.

Grafsteen rechts: grafsteen van Benjamin Berlijn, geboren op 27 Sjewat//19 Februari 5677, oud 81 jaar, begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
Hier rust een dierbaar en eerbaar man De ge'eerde Benjamin Zoon van de ge'eerde Juda Berlijn En de naam van zijn moeder is Fegele Hij overleed op maandag 27 Sjewat 5677 T.N.Ts.B.H.
Grafsteen rechts: grafsteen van Benjamin Levie Berlijn,geboren op 15-05-1835 te Edam, overleden op 19-02-1917, 81 jaar oud.
Begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een dierbaar en eerbaar man De ge'eerde Benjamin Zoon van de ge'eerde Juda Berlijn En de naam van zijn moeder is Fegele Hij overleed op maandag 27 Sjewat 5677 T.N.Ts.B.H.
Hebreeuwse tekst: ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿' ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿' ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿' ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿"¿ ¿¿"¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
(achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl )
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Persoon op afbeelding:
-
Mietje de Jongh
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000893 Grafsteen links: Salomon Levie , overleden op 16-1-1833, begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
Hier rust Zijn gemeente leidde hij vele jaren om hen te sterken in goed en aangenaam gemoed Van zijn brood deelde hij aan De armen en de behoeftigen Zijn ziel ruste in de tuinen van Eden. Deze is de dierbare Bestuurder en Leider Kalonimus zoon van de ge'eerde Jehudah Muller ha-Levi De herinnering aan de Vrome zal tot zegen zijn Hij overleed in goede naam in de Heilige Gemeente Edam op 25 Tevet 5593 en de volgende dag keerde hij terug naar zijne aarde T.N.Ts.B.H.


Grafsteen rechts: Philip Joseph de Haan, geboren op 2-4-1777, overleden op 27-12-1834 , begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
En een man van het huis van Levi ging
Hier Rust
Een rechtschapen en eerlijk man
Hij bewandelde een ongekunstelde weg
De ge'eerde Uri zoon de ge'eerde Yoseef Segal
Hij overleed in goede naam
Op de eerste dag Chanoeka 5595
T.N.Ts.B.H.
(achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl )
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Persoon op afbeelding:
Salomon Levie
Philip Joseph de Haan
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000892 Grafsteen van Hanna d.v. Eliyahuh, overleden op 28-11-1804 , begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
De Here doet sterven en Hij doet leven Hier is geborgen De bescheiden en vrome vrouw Zij bedreef weldadigheid met haar handen Zij ging in goede naam naar haar Hiernamaals Het uiterste verlangen van haar ziel was Godsvrezendheid De dochters van Israel zullen wenen over Het overlijden van de vrouw mevrouw Hanah Dochter van de ge'eerde heer Eliyah' Overleden woensdag in de vroegte de 1e dag van Chanukah en zij werd diezelfde dag begraven In het jaar Haar zonen staan op, en roemen haar[=5565] T.N.Ts.B.H.
(achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl )
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Persoon op afbeelding:
Hanna d.v. Eliyahuh
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
WAT001000891 Grafstenen op het Joodse begraafplaats in Edam.
Joodse begraafplaats.
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Adres:
Edam - Oorgat
 
 
 
Chat
Chat
Chat

Onze chat is offline

U kunt met ons chatten iedere werkdag van 09:00 tot 12:30 uur; dinsdag en donderdag tot 16:00 uur. Zie ook onze  Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

In gesprek

Onze medewerkers zijn op dit moment in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
Zie ook onze Veel gestelde vragen, of stuur een e-mail: info@waterlandsarchief.nl

Sluiten

Wij zijn online!

Heeft u een vraag? Wij helpen u via de chat graag op weg!
Voor de veelgestelde vragen klikt u hier.
Heeft u een verdiepende vraag? Die kunt u stellen via : info@waterlandsarchief.nl

Chat openen Sluiten