Het Waterlands Archief en GMS hebben een contract afgesloten voor het scannen van de bouwvergunningen van de zes aangesloten gemeenten en hun rechtsvoorgangers. In de periode 2019-2023 wordt bij elkaar 1000 strekkende meter archief gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld aan medewerkers van gemeenten en publiek op de studiezaal. Waar mogelijk wordt het archief ook via de website ontsloten. De papieren versies worden – uitgezonderd het cultureel erfgoed – na het scannen vernietigd.

Het project is ontstaan vanwege het toekomstig ruimtegebrek in de depots van het Waterlands Archief. Om ruimte te maken voor de toekomst maar ook vanwege een betere toegankelijkheid wordt het bouwarchief gedigitaliseerd. Het betreft ongeveer 500 meter archief bij het Waterlands Archief en 500 meter archief bij de gemeenten. Daarbij wordt gewerkt ‘van nieuw naar oud’ omdat het meest recente archief het meest geraadpleegd wordt door medewerkers en publiek. Kwaliteitseisen en -controles garanderen dat de scan dezelfde informatie bevat dan het origineel. De scans worden opgenomen in het elektronisch depot van het Waterlands Archief, de digitale versie van het fysieke depot. In het e-depot worden de bestanden duurzaam toegankelijk gehouden.

Mogelijk ontsluiting via de website is afhankelijk van de privacy- en auteurswetgeving. Hier moet nog nadere studie van worden gemaakt. Na het scannen worden de stukken met erfgoedwaarde zoals dossiers van monumenten apart gezet voor tentoonstellingen. De overige stukken worden na een jaar vernietigd. Daarmee is het proces van ‘vervanging’ formeel afgerond. De digitale versie is dan het archiefstuk geworden.