Zoeken door alles
Zoeken door alles
Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Zoeken in Beeldbank
Beeldbank
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

958 zoekresultaten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 2
 
 
thumbnail
FotoWAT001014263 Eerste autotocht bejaarden Purmerend.
Georganiseerd door:
Jorritsma, J.Raadt, S. Rijser, H.v.Beek en B.Cruijff
Datering:
1929
Datum vervaardiging:
augustus 1929
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Jorritsma
B. Cruijff
S. Rijser
-
J. Raadt
Adres:
Purmerend - Kaasmarkt
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001004605 Trouwdag van Peter Brugge en Maria Afra Josephina (Monkey) Heideman.
Datering:
1946
Datum vervaardiging:
ca. 1946
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Maria Afra (Monkey) Heideman
Peter Brugge
Adres:
Purmerend
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001003760 Kapel op de Rooms katholieke begraafplaats aan de Overweerse Polderdijk nummer 24 .
In 1875 schonk Nicolaas Brantjes, wethouder, lid van de Kamer van Koophandel en kerkmeester in Purmerend, een stuk weiland van een halve hectare aan de katholieke kerk. Voor die tijd werden de katholieken in een hoek van de algemene begraafplaats begraven. Daar moesten de kerkelijke plechtigheden, zoals de katholieke dienst die voorschrijft, achterwege blijven.
Drie jaar later schonk de familie Brantjes-Truffino geld voor de bouw van een kapel. De architect was H.P. van den Aardweg. De familie Brantjes speelde in die tijd een toonaangevende rol in Purmerend. Behalve eigenaar van een grote houthandel richtte Nicolaas Brantjes ook een cementfabriek en een plateelfabriek op.
In 1998 besloot de gemeente Purmerend de kapel en het monumentale toegangshek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
(informatie: Stichting Overweerse begraafplaats.
www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl/-

Datering:
ca. 1998
Datum vervaardiging:
ca. 1998
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
-
Adres:
Purmerend - Overweerse Polderdijk 24
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001003757 Rooms katholieke begraafplaats aan de Overweerse Polderdijk nummer 24 .
In 1875 schonk Nicolaas Brantjes, wethouder, lid van de Kamer van Koophandel en kerkmeester in Purmerend, een stuk weiland van een halve hectare aan de katholieke kerk. Voor die tijd werden de katholieken in een hoek van de algemene begraafplaats begraven. Daar moesten de kerkelijke plechtigheden, zoals de katholieke dienst die voorschrijft, achterwege blijven.
Drie jaar later schonk de familie Brantjes-Truffino geld voor de bouw van een kapel. De architect was H.P. van den Aardweg. De familie Brantjes speelde in die tijd een toonaangevende rol in Purmerend. Behalve eigenaar van een grote houthandel richtte Nicolaas Brantjes ook een cementfabriek en een plateelfabriek op.
In 1998 besloot de gemeente Purmerend de kapel en het monumentale toegangshek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
(informatie: Stichting Overweerse begraafplaats.
www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl/-

Datering:
1998
Datum vervaardiging:
ca. 1998
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
-
Adres:
Purmerend - Overweerse Polderdijk 24
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001003740 Kapel op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Overweerse Polderdijk, nummer 24.
In 1875 schonk Nicolaas Brantjes, wethouder, lid van de Kamer van Koophandel en kerkmeester in Purmerend, een stuk weiland van een halve
Kapel en toegangshek van de R.K. Begraafplaats. Aangelegd in 1875 in opdracht
van de R,K.Parochie te Purmerend. De kapel is gebouwd in neoromaanse stijl.
Gemeentemonument.

Datering:
29-10-1964
Datum vervaardiging:
29-10-1964
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
-
Notabene:
In 1875 schonk Nicolaas Brantjes, wethouder, lid van de Kamer van
Koophandel en kerkmeester in Purmerend, een stuk weiland van een halve
hectare aan de katholieke kerk. Voor die tijd werden de katholieken in een
hoek van de algemene begraafplaats op de Nieuwstraat begraven. Daar
moesten de kerkelijke plechtigheden, zoals de katholieke dienst die
voorschrijft, achterwege blijven.
Drie jaar later schonk de familie Brantjes-Truffino geld voor de bouw van
een kapel. De architect was H.P. van den Aardweg. Gemeentemonument.
(informatie: Stichting Overweerse begraafplaat.
www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl/-)

De familie Brantjes speelde in die tijd een toonaangevende rol in
Purmerend.
Behalve eigenaar van een grote houthandel richtte Nicolaas Brantjes ook
een
cementfabriek en een plateelfabriek op.

@ann In 1875 schonk Nicolaas Brantjes, wethouder, lid van de Kamer van Koophandel en kerkmeester in Purmerend, een stuk weiland van een halve hectare aan de katholieke kerk. Voor die tijd werden de katholieken in een hoek van de algemene begraafplaats op de Nieuwstraat begraven. Daar moesten de kerkelijke plechtigheden, zoals de katholieke dienst die voorschrijft, achterwege blijven.Drie jaar later schonk de familie Brantjes-Truffino geld voor de bouw van een kapel. De architect was H.P. van den Aardweg. Gemeentemonument. (informatie: Stichting Overweerse begraafplaat. www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl/-)De familie Brantjes speelde in die tijd een toonaangevende rol in Purmerend. Behalve eigenaar van een grote houthandel richtte Nicolaas Brantjes ook een cementfabriek en een plateelfabriek op.
Adres:
Purmerend - Overweerse Polderdijk 24
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001001546 Foto van felicitatie door het college B&W, burgermeester A.F. de Groot en wethouders A. Middelbeek en T. Buys voor de geboorte vam Katwoudes 300ste inwoner: ouders Jaap en Jacqueline Roos
Datering:
27-04-1967
Datum vervaardiging:
27-04-1967
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Jaap Roos
T. Buys
A.F. de Groot
A. Middelbeek
Jaqueline Roos
Adres:
Katwoude
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001000899 Joodse begraafplaats.
Grafsteen van Izaak Berlijn, geboren circa 1757 te Berlijn, overleden op 29-12-1830 te Edam, begraven te Edam.
Izaak was getrouwd met Saartje Mozes Berlijn.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
En Izak was uitgegaan om te wandelen in het veld Hier rust Een ongekunsteld en rechtschapen man De ge'eerde heer Heza zoon van de ge'eerde heer Rabbi Itschak Zamesht. Hij overleed in de vooravond van woensdag 13 Tevet van het jaar 5591 T.N.Ts.B.H.
Commentaar bij de Hebreeuwse tekst:
De bovenspreuk is uit Genesis, hoofdstuk 24, vers 63. Andere vertalingen van de bovenspreuk:- De Statenbijbel:- En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld [ tegen het naken van den avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en ziet, de kemelen kwamen!] Pentateuch vertaling Rabbijn Vredenburg:- "Toen nu Izak ging om te bidden in het veld [tegen het vallen van de avond, etc....] Het betreft hier een unieke uitdrukking in de Tenach, waarvoor vele uitleggingen en varianten bestaan. Terwijl de oorspronkelijke betekenis waarschijnlijk is "wandelen tussen de struiken van het veld" is de tweede gegeven betekenis van bidden in het veld (als middaggebed) vermoedelijk van latere oorsprong, deze uitleg heeft echter inmiddels de overhand gekregen. Moshe Mossel (Jeruzalem) tekent hierbij aan:-: het is verbazingwekkend dat als bovenschrift genoemde pasoek (vers) wordt gebruikt. Zo'n pasoek (vers) slaat altijd terug op de hebreeuwse voornaam v/d overledene, die in dit geval alleen burgerlijk kennelijk Isaac is!
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Persoon op afbeelding:
-
Adres:
Edam - Oorgat
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001000905 Joodse begraafplaats Edam
Grafsteen links: ?
Grafsteen midden: grafsteen van Anna (Johanna, Naatje) Mossel, geboren in 1760 te Amsterdam, overleden op 31-01-1834 te Edam. Ze was getrouwd met Aron Lezer Hart.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
Hoe goed en hoe aangenaam Waren haar eigenschappen Zij deed giften aan velen, pleegde weldadigheid met de levenden en hare doden Hare ziel keerde terug naar hare plaats Geprezen zijn/worden in de poorten haar werken* De godvrezende vrouw Mevrouw Hanne dochter van Natti de vrouw van Aharon zoon van Lazi zij overleed in goede naam Op de vooravond van de Heilige Sjabbat 21 Sjewat En zij werd begraven op zondag 23 van dezelfde maand Van het jaar 5694 Haar rechtvaardigheid zal in eeuwigheid standhouden.
Grafsteen rechts:
grafsteen van Saartje Moses Berlijn, geboren in 1753 te Amsterdam, overleden op 26-10-1835 te Amsterdam, begraven te Edam. Ze was getrouwd met Izaak(Isaac) Isaac Berlijn.
Vader van Saartje: Mozes Marcus Mordechai Zamesht.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
Hier ligt geborgen Een bescheiden vrouw Mevrouw Sarele De vrouw van de geachte heer Heza Berlijn. Zij overleed op dinsdag 4 Chesjwan 5596 T.N.Ts.B.H.
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Persoon op afbeelding:
Anna Mossel
-
Adres:
Edam - Oorgat
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001000902 Joodse begraafplaats.
Grafsteen van Abraham Levie Bierman, geboren in 1806 te Amsterdam, overleden op 29-10-1851 begraven te Edam.
Abraham Levie was getrouwd met Mietje Salomon Catz.
Nederlandse vertaling Hebreeuwse tekst grafsteen:
Toen stond Abraham des morgens vroeg op* En hij ging naar de plaats die God hem gezegd had** Hier ligt het stoffelijk overschot Van een rechtvaardig en godvrezend man die rechtvaardig handelde voor zijn gemeente Deze was de ge'eerde heer, een eerbaar mens die het kwade ontweek, De ge'eerde Abraham zoon van de ge'eerde Levi Bierman. Zijn ziel is in het paradijs. Leidsman van de gemeente Edam Zijn ziel ging heen in reinheid op de dag 3 Chesjwan En hij ging terug naar zijne aarde op de vijfde van dezelfde maand in het jaar 5612 T.N.Ts.B.H.
Commentaar bij de Hebreeuwse tekst:
Gen 22:3 . Toen stond Abraham des morgens vroeg op,[ en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongeren met zich, en Izak zijn zoon; en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op,] en ging naar de plaats, die God hem gezegd had.
Achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl
Bevolkingsregister: Edam
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Schoonheim, F.
Bruel, P.
Persoon op afbeelding:
-
Adres:
Edam - Oorgat
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001000894 Foto links: grafsteen van Mietje de Jongh, geboren op 05-1--1830 te Naarden, overleden op 17 Kislew/28 November 5681, 28-11-1920 te Edam, 90 Jaar oud, begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Mietje was getrouwd met Benjamin Levie Berlijn.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
Hier ligt geborgen een dierbare en ge'eerde vrouw Mevrouw Merele Dochter van de ge'eerde heer Eli' de Jongh Weduwe van de ge'eerde heer Benjamin Berlijn En de naam van haar moeder is Hindele Zij overleed op op zondag 17 Kislev 5681 T.N.Ts.B.H.

Grafsteen rechts: grafsteen van Benjamin Berlijn, geboren op 27 Sjewat//19 Februari 5677, oud 81 jaar, begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen:
Hier rust een dierbaar en eerbaar man De ge'eerde Benjamin Zoon van de ge'eerde Juda Berlijn En de naam van zijn moeder is Fegele Hij overleed op maandag 27 Sjewat 5677 T.N.Ts.B.H.
Grafsteen rechts: grafsteen van Benjamin Levie Berlijn,geboren op 15-05-1835 te Edam, overleden op 19-02-1917, 81 jaar oud.
Begraven op het Joodse begraafplaats in Edam.
Ned. vertaling Hebr. tekst grafsteen: Hier rust een dierbaar en eerbaar man De ge'eerde Benjamin Zoon van de ge'eerde Juda Berlijn En de naam van zijn moeder is Fegele Hij overleed op maandag 27 Sjewat 5677 T.N.Ts.B.H.
Hebreeuwse tekst: ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿' ¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿' ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿' ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿"¿ ¿¿"¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
(achtergrondinformatie: http://www.stenenarchief.nl )
Datering:
ca. 1989
Datum vervaardiging:
ca. 1989
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Bruel, P.
Schoonheim, F.
Persoon op afbeelding:
-
Mietje de Jongh
Adres:
Edam - Oorgat
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001000823 Foto: Tweeduizendste inwoner van de Gemeente Broek in Waterland, Ronald Schoon (baby) In het midden staand; Han (H.G.M.) te Boekhorst (burgemeester van 1957 tot 1977).
Datum vervaardiging:
na januari 1965
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Han G.M. te Boekhorst
Ronald Schoon
Adres:
Zuiderwoude
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT006004251 Ant en Gaartje Bond (Muw).
Antje Bond (van de Muw), geboren 30-07-1914, overleden 22-01-1999 te Volendam, dochter van Cornelis Bond (de Muw) en Maartje Tuijp (van de Keuning).
Gaartje Bond, geboren 02-07-1918, overleden 03-07-2007 te Volendam, dochter van Cornelis Bond (de Muw) en Maartje Tuijp (van de Keuning)
Datering:
1980
Datum vervaardiging:
Ca. 1980
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Gaartje (Muw) Bond
Antje (Muw) Bond
Deelcollectie:
Fotoclub Volendams Verleden
Adres:
Volendam
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002000161 Paard en wagen voor winkel van kruidenier Andriga met slager Kooiman?
Datering:
1935
Datum vervaardiging:
circa 1935
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Kooiman
Kooiman
Titel:
Handkar, gebruikt als paardekar, voor de winkel van kruidenier Andringa
Deelcollectie:
Jan Vink
Notabene:
Handkar gebruikt als paardekar. Of slager Oldeburg uit knollendam.
Adres:
Wormer - Verlengde Zandweg
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002001258 Links de dokterswoning waarin dokter Willem de Booij (1858) zijn praktijk uitoefende.
Eén van de dames in het wit is Bregje Rond, de grootste man is Cor Battum.
Datering:
1910
Datum vervaardiging:
circa 1910
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Bregje Rond
Cor Battum
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - dorpsstraatDorpsstraat;dorpsstraat 309
Notabene:
later huis van dokter Berkel
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT003003245 Afsluiting culturele week met prijswinnaars fotowedstrijd, in bibliotheek
Datering:
1993
Datum vervaardiging:
1 juni 1993
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Giskes, Han
Persoon op afbeelding:
Theo Schaagen
Truus Rijnders
Adres:
Landsmeer
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002000812 Achter bij ome Jan Molennaar.
Foto v.l.n.r. Jacoba (Coba) Roozendaal (1887), weduwe Rozendaal (meisjesnaam Grietje Bierenbroodspot (1864)overleden in 1939), Klaas de Ruijter en Willem Jongert.
Datering:
1938
Datum vervaardiging:
circa 1938
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Jan Molenaar
Willem Jongert
Roozendaal
Klaas de Ruijter
Coba Roozendaal
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Dorpsstraat
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002000773 Dubbel woonhuis, links familie De Ruijter voor de wegsloot.
Datering:
1910
Datum vervaardiging:
circa 1910
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
de Ruijter
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Dorpsstraat 68 ,66
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002000451 Foto: een "buurtfoto" uit 1930. Het echtpaar Humme met drie kinderen, het echtpaar H. Ofman, mevrouw Rem met de tweelingen Gerbr. en Klaas en de dochters Aagje en Nel. De vrouw rechts is niet bekend.
Datering:
1930
Datum vervaardiging:
circa 1930
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Humme
H. Ofman
Klaas Rem
Aagje Rem
Nel Rem
Rem
Uitgever:
Forte
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zandweg
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002000314 Groepje buren van de Zandweg bij elkaar.
V.l.n.r. een zuster van de naast haar staande mevrouw Battem, mevrouw Hartog, T.Battem, Jan Koomen, Azn ( met kwast, aan het werk aan huizen aan de Zandweg) , mevrouw Versteeg, Arie Rozemeijer ( schilder met pet) , mevrouw Kok-Boon, Cor Hartog, Cor Kok en Marie Kok.
Voor het hek zitten Rie Hartog, C. van Velzen, Dirk van het Kaar en Tr. Vink.
Datering:
1930
Datum vervaardiging:
circa 1930
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Hartog
T. Battem
Jan Koomen
Versteeg
Arie Rozemeijer
Kok-Boon
Cor Hartog
Cor Kok
Marie Kok
Rie Hartog
Dirk van het Kaar
Vink, Tr.
Battem
C. van Velzen
Uitgever:
Forte
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Zandweg
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT003006469 Rien onderscheidt Jan
Datering:
1995
Datum vervaardiging:
10 juni 1995
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Giskes, Han
Persoon op afbeelding:
Jan Talsma
Rien Stout
Adres:
Edam
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT003004732 Han van Stroe gehuldigd door Roel Boy
Datering:
1992
Datum vervaardiging:
29 november 1992
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Giskes, Han
Persoon op afbeelding:
Roel Boy
Han van Stroe
Adres:
Landsmeer - Wijdewormer
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT003003912 Jubilarissen Ilpendamse fanfare, 1e rij van links naar rechts: Aart Box, Lou Knijn, Jaap Broers. 2e rij van links naar rechts: Cor Ransijn, Cor Spil en Jan Groot.
Datering:
22-03-1993
Datum vervaardiging:
21 maart 21-03-1993
Uiterlijke vorm:
Foto's
Vervaardiger:
Giskes, Han
Persoon op afbeelding:
Aart Box
Lou Knijn
Cor Ransijn
Spil, Cor
Jan Groot
Jaap Broers
Adres:
Ilpendam
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002002746 Foto achterste rij v.l.n.r.; mevrouw A. Ploeger-Pauw (meisjesnaam Antje Pauw, geboren op 29-04-1911 te Purmerend en haar man Nicolaas (Nico) Ploeger, geboren op 29-12-1907 te Wormerveer en mevrouw Kwadijk.
Voorste rij v.l.n.r. Tini Ploeger en Cees Kwadijk.
Datering:
circa 1970
Datum vervaardiging:
circa 1970
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Antje Pauw
Cees Kwadijk
Kwadijk
Tini Ploeger
Nico Ploeger
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002002661 Bakker Jaap Groot.

Zeker tien jaar hebben Jisper vrouwen de woning en bakkerij van de vrijgezel Jaap Groot één maal per jaar grondig schoongemaakt. Tussen 1950-1960.
Jaap zijn bijnaam was ''stopneild'' en de ''vogeltjesman''
Jaap Groot werd 79 jaar. 54 jaar lang strooide hij trouw broodkruimels en zwermden er soms wel 200 vogelklantjes om hem heen.
Jaap Groot was van zijn elfde tot zijn 65 e bakker.
De woning met bakkerij stond aan de Dorpsstraat 21 te Jisp. In 1983 is door de volgende eigenaar Dirk de Vries 3 meter van de woning afgesloopt en werd het restant van de woning, bakkerij met oven gebruikt als expositieruimte en bouwde de familie de Vries ernaast hun woning onder nr 21A. Op de foto staan van links naar rechts boven:
Neeltje van Splunter Praag, Antje Ploeger-Pauw, G.E. Wezel van den Oever, Clasien Bruijn Praag, Ali van de Laan Fontijn, Grietje Saft Slooten, De bakker Jb (Jaap) Groot Clara Remelink Rol, Maartje Veken Bakker, Nel Bark Bakker, Riek Schoute Wester, onder: Grietje Witkamp Praag, Griet Colijn de Haan, Grietje Langenberg Rot, Trien Klopper Muts. De ploeg staat voor de bakkerij van Jaap Groot.
Datering:
circa 1960
Datum vervaardiging:
circa 1960
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Grietje Witkamp-Praag
Nel Bark-Bakker
Grien Colijn-de Haan
Jaap Groot
Trien Klopper-Muts
Ali van de Laan-Fontijn
Grietje Langenberg-Rot
Antje Ploeger-Pauw
Remelink -Rol, Clara
Grietje Saft-Slooten
Schoute -Wester, Riek
Neeltje van Splunter-Praag
Maartje Veken-Bakker
G.E. Wezel-van den Oever
Clasien Bruijn-Praag
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Jisp - Dorpsstraat 21
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT002001922 Huis van Siemes van der Laan richting Jisp 'hoek van bos' op de fiets links Barend (Bab) Binken (geboren in 1930 te Wormer, overleden 1992) en rechts Arien Punt (geboren in 1927 te Wormer, overleden in 2004)
Datering:
circa 1938
Datum vervaardiging:
circa 1938
Uiterlijke vorm:
Foto's
Persoon op afbeelding:
Adriaan Punt
Bab Binken
Deelcollectie:
Jan Vink
Adres:
Wormer - Oosteinde
Trefwoorden:
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS