Zoeken door alles
Zoeken door alles
Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Zoeken in Beeldbank
Beeldbank
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: trefwoord:percelen
16 zoekresultaten
sorteren op:
weergave:
 
 
 
 
thumbnail
FotoNOC-057000006 Kaart met het erf van Pieter Aelbertszoon, koperslager te Zaandam, en omgeving aan de oostzijde van de Zaan.
Datering:
1634
Datum vervaardiging:
14 april 1634
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirck Gerritszoon
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan, De
Zaan
Notabene:
Met uitgebreide beschrijving van de kaart.
lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.56)
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
Foto33_KA00950 Kaart met het erf van Gerrit Stoffelsoon en omgeving aan de oostzijde van de Zaan.
Datering:
1631
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirck Gerritszoon
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan, De
Zaan
Notabene:
Met uitgebreide beschrijving van de kaart. lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.56)
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
Foto33_KA00949 Kaart met het erf van Gerrit Stoffelsoon en omgeving aan de oostzijde van de
Zaan.
Datering:
1631
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirck Gerritszoon
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan, De
Zaan
Notabene:
Met uitgebreide beschrijving van de kaart. lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect
Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer,
1994. (cat.nr.57)
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
Foto33_KA00957 Proceskaart met drie situatieschetsen van percelen langs de Zaan waarvan de erven in korte tijd waren aangeplempt.
Datering:
1640
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirk Gerritsz.
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan, De
Zaan
Notabene:
lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.63)
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
Foto33_KA00956 Extract uit de grote kaart van de Zaan en aanliggende bebouwing van Dirck Gerritsz. Langedijk uit juli 1626, met aangegeven het nu uitstekende erf van Jan Claesz. Ooms en Dirck ende Walich Jansz.
Datering:
1639
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirk Gerritsz.
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Titel:
EXTRACT UT DEN GROOTTE CHAERTE BIJ MIJ ONDERGESCHREVEN GEADMITTEERDE LANTMEETER GEMEETEN ENDE GETEECKENT, INDE MAENT JULIJ ANNO 1626...etc.
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
onderaan nadere uitleg. lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994. (cat.nr.62)
Adres:
Zaan, De
Zaan
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
Foto33_KA00952 Kaart met de Zaan en aangrenzende huizen en percelen met opgave van de
breedte van de Zaan inzake de keur op de uitwatering.
Datering:
1619
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Gerrit Dirksz.
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur op perkament
Titel:
Caarte over den wijtte vanden Sanen bewesten den sluijs tot Saanredam, ende
benorden als tot elcke plaets is geteyckent, actum iii maij 1619.
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Notabene:
Met de kerk van Zaandam en de namen van eigenaren van te grote percelen.
lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands
Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994.(cat.nr.54)
Adres:
Zaan, De
Zaan
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
Foto33_KA00951 Kaart met het erf en de aangebrachte palen in de Zaan van Pieter Gerritsoon Bleecker.
Datering:
1637
Datum vervaardiging:
26-7-2001
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Langedijck, Dirck Gerritszoon
Techniek:
tekening, pen in inkt, penseel in kleur
Deelcollectie:
Uitwaterende Sluizen
Adres:
Zaan, De
Zaan
Notabene:
Met opgeplakte compasroos en uitgebreide beschrijving. lit: Frouke Wieringa, e.a.; Perfect Gemeten; landmeters in Hollands Noorderkwartier ca. 1550-1700. Wormerveer, 1994.(cat.nr.58)
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001020161 Pre-kadastrale kaart van de verdeling van een stuk land in acht gelijke delen, gelegen ten zuiden van de Neckerweg buiten de Neckerpoort in de Beemster.
Datering:
1653
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Backer, Jan Janss. (landmeter)
Titel:
KAERTE ENDE AFTEIJKENING VAN'T VERGRAVEN LANTIE BIJ DE NECKER POORT BEZUIJDEN DE VOORSS. WECH GELEGEN.......etc.
Techniek:
manuscript ; tekening op perkament
Notabene:
per stuk land 48 roeden, Purmerender maat, totaal 386 roeden.
Adres:
Purmerend
Beemster
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019984 Kaartboek met thematische kaarten betreffende de Beemster en kaarten van andere polders, 15 stuks ; kaart 13, kavelkaart van de Heerhugowaard.
Datering:
1631
Datum vervaardiging:
1720, ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Metius, A.
Titel:
No.13 CAARTE VANDE HEER-HUYGEN-WAART.
Techniek:
kopergravure, ingekleurd
Adres:
Heerhugowaard
Notabene:
Met register. kaarten fraai ingekleurd. Zie tevens nr. KA02011 in ander kaartboekje
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019983 Kaartboek met thematische kaarten betreffende de Beemster en kaarten van andere polders, 15 stuks ; kaart 12, kavelkaart van de Schermer.
Datering:
1635
Datum vervaardiging:
ca. 1720
Uiterlijke vorm:
Kaarten
landmeter:
Wils, Mr. Pieter, landmeter
Drukker:
-
Techniek:
kopergravure, ingekleurd
Titel:
No.12 CAERTE VANDE SCHER-MEER.
Notabene:
Met register. kaarten fraai ingekleurd. Zie ook nr. KA01010 in ander
kaartboekje.
Met register. kaarten fraai ingekleurd. Zie ook nr. KA01010 in ander kaartboekje.
Adres:
Schermer
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019922 Situatiekaart van landerijen met namen van eigenaren of gebruikers.
Datering:
ca. 1970
Datum vervaardiging:
ca.
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Titel:
MENNINGWEERP NOORDERMEER SAPMEER GRAFTERMEER KAMERHOP EILANDSPOLDER (ZONDER MEREN).
Techniek:
fotocopie, gedeeltelijk ingekleurd
Adres:
Schermer
De Rijp
Graft
Notabene:
gemaakt t.b.v de ruilverkaveling?
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019933 Kaart van de Beemster binnen de dijken met aanduiding van de verkaveling, molens, sloten en wegen.
Datering:
1640
Datum vervaardiging:
1769
Uiterlijke vorm:
Kaarten
landmeter:
Switzers, Jan
Titel:
BEEMSTERLANTS CAERTE ...etc. BEEMSTER LANDS KAERTE VOLGENS RESOLUTIE VAN DE HEEREN HOOFD-INGELANDEN OP PAASCH VERGADERING 1769 GENOMEN...etc.
Techniek:
kopergravure
Adres:
Beemster
Notabene:
verkleinde en bijgewerkte kaart van de zesbladige wandkaart van Van Berckenrode / 6 exemplaren waarvan 1 van het Streekarchief Waterland
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019931 Kaart van de Beemster binnen de dijken met aanduiding van de verkaveling, molens, sloten en wegen.
Datering:
1640
Datum vervaardiging:
1658
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Florisz. van
Titel:
BEEMSTERLANTS CAERTE MET ZYNE DYCKEN, RINGSLOTEN, WEGEN, WATERINGEN, POLDERS, POLDERCADEN, MOLENS EN MOLENTOCHTEN...ETC.
Techniek:
kopergravure
Adres:
Beemster
Notabene:
verkleinde en bijgewerkte kaart van de zesbladige wandkaart 5 exemplaren waarvan 1 op perkament met aantekeningen
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019931 Kaart van de Beemster binnen de dijken met aanduiding van de verkaveling, molens, sloten en wegen.
Datering:
1640
Datum vervaardiging:
1658
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Florisz. van
Titel:
BEEMSTERLANTS CAERTE MET ZYNE DYCKEN, RINGSLOTEN, WEGEN, WATERINGEN, POLDERS, POLDERCADEN, MOLENS EN MOLENTOCHTEN...ETC.
Techniek:
kopergravure
Adres:
Beemster
Notabene:
verkleinde en bijgewerkte kaart van de zesbladige wandkaart 5 exemplaren waarvan 1 op perkament met aantekeningen
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019931 Kaart van de Beemster binnen de dijken met aanduiding van de verkaveling, molens, sloten en wegen.
Datering:
1658
Datum vervaardiging:
1640
Uiterlijke vorm:
Kaarten
Vervaardiger:
Berckenrode, Balthasar Florisz. van
Titel:
BEEMSTERLANTS CAERTE MET ZYNE DYCKEN, RINGSLOTEN, WEGEN, WATERINGEN, POLDERS, POLDERCADEN, MOLENS EN MOLENTOCHTEN...ETC.
Techniek:
kopergravure
Adres:
Beemster
Notabene:
verkleinde en bijgewerkte kaart van de zesbladige wandkaart 5 exemplaren waarvan 1 op perkament met aantekeningen
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoWAT001019933 Kaart van de Beemster binnen de dijken met aanduiding van de verkaveling, molens, sloten en wegen.
Datering:
1640
Datum vervaardiging:
1769
Uiterlijke vorm:
Kaarten
landmeter:
Switzers, Jan
Titel:
BEEMSTERLANTS CAERTE ...etc. BEEMSTER LANDS KAERTE VOLGENS RESOLUTIE VAN DE HEEREN HOOFD-INGELANDEN OP PAASCH VERGADERING 1769 GENOMEN...etc.
Techniek:
kopergravure
Adres:
Beemster
Notabene:
verkleinde en bijgewerkte kaart van de zesbladige wandkaart van Van Berckenrode / 6 exemplaren waarvan 1 van het Streekarchief Waterland
Trefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS