Op 10 oktober  2019 organiseerde het Waterlands Archief haar eerste regiobijeenkomst na de zomerperiode. Het thema: Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). In 2021 doet de nieuwe Omgevingswet haar intrede. Om goed voorbereid te zijn, treffen overheden momenteel maatregelen. Maar er zijn ook veel vragen en behoefte aan kennisuitwisseling.

Het Waterlands Archief gaf hieraan gehoor en bracht medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en archiefinstellingen bij elkaar. Verschillende vraagstukken passeerden de revue. In dit verslag krijg je een impressie van de bijeenkomst.

Voorbereiden, hoe doe je dat?

Gemeente Purmerend zette uiteen hoe ze in de praktijk aan de slag zijn gaan met de Omgevingswet. Medewerkers Carin en Henry vertellen: ‘De voorbereiding op de Omgevingswet startte na de vaststelling van het bestuursakkoord.’ De gemeente is in tien ruimtelijke ontwikkelingsprojecten gaan experimenteren met een andere manier van samenwerken met inwoners en bedrijven. ‘Hiermee werd ervaring opgedaan met mogelijkheden om ideeën meer van ‘buiten’ te laten komen’, vertelt Carin. Parallel heeft de gemeente verkend wat nodig is voor goede informatievoorziening. Dit gebeurde vooral in de zogenaamde DSO-kwartaalsessies waarvoor het initiatief bij Bedrijfsvoering lag. ‘Dat was essentieel, omdat het DSO niet alleen leidt tot andere systemen, maar ook inhoudelijk tot een andere manier van werken bij de planontwikkeling en vergunningverlening. Veel meer dan voorheen hebben de systemen hierbij een dwingende werking’, vertelt Henry.

Informatie duurzaam toegankelijk

Antal, Adviseur Recordkeeping bij het Nationaal Archief, ging in op de resultaten van de DUTO-scans op het DSO-LV. Een DUTO-scan is een analyse waarmee bepaald wordt welke informatie duurzaam toegankelijk moet blijven, op welke manier dat moet gebeuren en hoe lang informatie bewaard moet blijven. ‘De DUTO-scan levert aanbevelingen op voor de bouw, inrichting en het beheer van het DSO-LV. Van de 4 scans zijn er 3 uitgevoerd’, vertelt Antal. De eindrapportages van de scans zijn te lezen in:
• Opstellen, indienen en ophalen verzoek (PK01)
• Het beheer van algemene informatieobjecttypen binnen alle procesketens die DSO-LV ondersteunt
• Samenwerkvoorziening DSO – “Samenwerken aan behandelen” (binnen de interbestuurlijke bedrijfsprocessen “Behandelen vergunningaanvraag” en “Behandelen Melding activiteit”.)
Met de komst van de Omgevingswet wordt een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden gevraagd. Om daarvoor inspiratie op te doen, heeft Antal nog een goede tip: MOOC Anders samenwerken door de Omgevingwet.

Oproep

Binnenkort gaat de laatste DUTO-scan van start onder leiding van het Nationaal Archief. Deze scan richt zich op de keten 'Van Plan tot Publicatie'. Hiervoor is het Nationaal Archief op zoek naar primaire en secundaire gebruikers van informatieobjecten binnen de keten. Denk bijvoorbeeld aan juridische medewerkers, GIS-specialisten, architecten, functioneel beheerders en adviseurs informatievoorziening die betrokken zijn bij de implementatie van de Omgevingswet binnen jouw organisatie. 

De scan bestaat uit 2 workshops van ongeveer 3 uur. Ben jij of ken je iemand die deel wilt nemen? Meld je aan/laat degene zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ruimtelijke plannen en het DSO-LV

Roland, directeur/archivaris Waterlands Archief, ging in op de uitdagingen m.b.t. de duurzame toegankelijkheid van ruimtelijke plannen. Hij vertelt: ‘De verwachting is dat er door de invoering van de Omgevingswet en het gebruik van het DSO-LV geen verandering komt in de archivering van Ruimtelijke plannen (Omgevingsplan etc.).’ Dat wil zeggen dat bevoegde gezagen/zorgdragers verantwoordelijk blijven voor de archivering en duurzame toegankelijkheid van digitale Ruimtelijke plannen. De website www.ruimtelijkeplannen.nl blijft gehandhaafd als toegang, maar biedt geen voorziening voor het bewaren. ‘Daarmee blijft het voor zorgdragers een uitdaging om voorzieningen te treffen voor blijvend te bewaren digitale Ruimtelijke plannen. Wat betekent dat bij het raadplegen van die archiefbescheiden, na ten minste honderd jaar, geen noemenswaardige achteruitgang zal zijn te constateren*’, vertelt Roland. 

Plansoftware en archivering

Ruimtelijke plannen blijven ook binnen de Omgevingswet complexe informatieobjecten, bestaande uit meerdere bestanden en bestandtypen die in een bijbehorende viewer het plan tonen. Leveranciers van plansoftware leveren ‘archiveringsmodules’, echter deze zijn niet bedoeld voor duurzame toegankelijkheid zoals bedoeld in het Archiefbesluit. Leveranciers benadrukken juist dat zorgdragers aan zet zijn om vigerende Ruimtelijke plannen duurzaam toegankelijk te maken vóór invoering van de Omgevingswet.

Deze problematiek wordt geadresseerd in het project Duurzame toegankelijkheid op orde. Op 1 November is er een VNG Realisatie Leveranciersdag. Daar worden de tussenresultaten getoond en besproken met leveranciers. 

* Archiefbesluit, Artikel 11, Lid 1: de zorgdrager treft zodanige voorzieningen ten aanzien van de door hem opgemaakte archiefbescheiden die ingevolge een voor hem geldende selectielijst voor bewaring in aanmerking komen, dat bij het raadplegen van die archiefbescheiden na ten minste honderd jaar geen noemenswaardige achteruitgang zal zijn te constateren.