Zoeken door alles

U kunt met ons chatten op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur.

Misschien wordt uw vraag ook beantwoord in onze Veel gestelde vragen

Zoeken door alles
Uw zoekacties: Kranten
xKranten
Zoeken in Kranten
Kranten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
6 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
De Waterlander, 1917-02-03; p. 6
Naam krant:
De Waterlander
Datum:
1917-02-03
Jaar:
1917
Pagina:
6
n in zilver o.a. aan: J, Larneijer, rijksveld¬ wachter, brigadier, brigade-commandant te Purmerend; F. van Gelderen, rijksveldwach¬ ter brigadier-titulair te Buiksloot :A. J. Ren¬ ders, idem idem te Oostzaan; H. Steen, idem idem te Zaandam; M. C Uittenbroek, idem idem te Sehellingwoude; jbr. O. J. A. Rei¬ gersman, c. i., hoofdingenieur van den Pro¬ vincialen Waterstaat in Nooirl Holland, in, Haarlem; J. W. Thierry e. i. ingenieur, als voren; C. ThomMe, c. i, ingenieur, als voren;' J. Nieuwdorp -Vs., opzichter, a's voren; P. do Regt, opzichter, als voren; K. Breebaart Jz., te Winkel, dijkgraaf van der, polder Waard en Groet; G. Haremaker, te Koog aan de Zaan, waarnemend dijkgraaf van den pol¬ der Westzaan; K. Kaaskooper, te Oosthtüzcn, dijkgraaf van den polder de Zeevang; W. J. Kernkamp, te Edam, dijkgraaf van den Zuid¬ polder bij Edam; D. Cz. Rezelman, te Anna Paulowna, heemraad, waarnemend dijkgraaf van den Anna Patriownapolder; J. Versteeg Jr., te Monnikendam, secretaris van bet hoog¬ heemraadschap Waterland en burgemeester van Monnikendam en Katwoude; C. Martens, te Monnikendam, opzichter van het hoog¬ heemraadschap Waterland; W. van Enge¬ lenburg, secretaris der gefneente Broek in Waterland; C. Bakker, gemeente-geneesheer té Broek irl Waterland; A. Schoemaker, hoofd der openbare lagere school te Broek in Waterland; J. M. van Beek JE, burge¬ meester van Buiksloot en Landsmeer; P. Pauw, secretaris der gemeente Buiksloot; H. J. Calkoen, burgemeester van Edam; C. J, Eeltink, wethouder van Edam; W. Stolp, burgemeester van Ilpendam; G. Kalf, schil¬ der en lid van den Raad der gemeente Ilpen¬
b. in brons o.a. aan: II. Hansma, rijksveld¬ wachter te Monnikendam; A. D. da Zwart, idem te Edam; C. Conijn, idem te Alkmaar; O. van Dam, opzichter bij den dienst van publieke werken, te Amsterdam, tijdelijk in dienst van de provincie Noord-Hoiland; B. C. Koole, opzichter bij de plaatselyke werken te Rotterdam, tijdelijk in dienst van het hoog¬ heemraadschap Waterland; J. J Laan, op¬ zichter bjj de plaatselijke werken te Rotter¬ dam, tijdelijk m dienst van uen polder Kat¬ woude; G. Groot Pzn.f te, Edam, oprichter van den Zuidpoldor bij Edam; Geertruida Hoogland, echtgenoote van J. Riikenberg, bediende van liet gemaal van den polder Katwoude aan den Lagedijk; J. Ditmars, hoofd der school te Dur^erdam, thans te Wormer; J. Omis Czn., vissoher te Vierin¬ gen; L. Molenaar, particulier bouwkundige te Zaandam; R. Sehreuders, idem, idem; II. du Gardyn, smid, te Broek in Waterland; Jb. Haringhuizen, gemeente-opzichter „te Broek in Waterland, F. Kamminga, gomeente-veld- wdohter te Broek in Waterland; G, Mulder, koopman te Broek in Waterland; Th. do Haas, arbeider te Buiksloot; P. Hartog, koop¬ man te Buiksloot; N. de Vries, veehouder te Katwoude: S. de Vries, te Landsmeer; S. Verhoef, idem; N. Bloem, leerling in de vee- hoadery te Monnikendam; J. van der Din¬ gen, tumman te Monnikendam; H. Bernard, scheepsbouwer en lid van den gemeenterauu .van Nieuwendaraj H. Gelder, timmerman te Niouwendam; G. Hottentot, nachtwacht te Oostzaan; J. Veen Jansz., vischhandelaar te Oostzaan; V. Moerbeek, te Purmerend; A. Fijma, te. Zaandam; M. Goezinne, los werk¬ man te Zaandam; J. P. C. van Scheyen, te Zaandam; A. Bakker, sluismeester aan de Willemsluizen te Amsterdam; 3. L. G. Ahaus, arbeider bij de Rjjkswaterstaatswerken te
Gevonden alinea's: 4
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS