Zoeken door alles

U kunt met ons chatten op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur.

Misschien wordt uw vraag ook beantwoord in onze Veel gestelde vragen

Zoeken door alles
Uw zoekacties: Kranten
xKranten
Zoeken in Kranten
Kranten
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Goedkoope Purmerender Courant, 1910-08-31; p. 2
Naam krant:
Goedkoope Purmerender Courant
Datum:
1910-08-31
Jaar:
1910
Pagina:
2
Broek in Waterland. Vrijdagavond j.l. had in het café „de Zwaan" alhier eene buitengewone vergadering plaats van onze afd. van „hfet Witte Kruis," onder voorzitterschap van den heer A. Schoemaker. Tegenwoordig waren 22 leden. Na opening der vergadering en lezing der notulen, deelde de voorzitter mede, dat Dr. C. Bakker, de vergadering niet zal bijwonen. Als voornaamste punt van be¬ handeling op de agenda staat vermeld een ingekomen stuk over de cursus „eerste hulp bij ongelukken". In dit request, onderteekend door onderscheidene leden van de afdeeling, werden inlichtingen gevraagd omtrent den in¬ houd van de publicatie van het Bestuur, waarbij gegadigden ter bijwoning der cursus werden opgeroepen. Vooral ging het om de volgende 2 puBtê'n: lo wilde het Bestuur, dat door iedere deelnemer bij de aanvang der cursus f3 wordt gestort, waarvan bij geregelde bijwoning f 1.50 bij het einde der cursus zal gorestitueord. 2o, een leergeld van f 1.50 per leerling. Het bestuur zegt, dat punt 1 een waarborg zal geven voor geregelde bjjwoning der cursus, terwijl hij het niet gewenscht vindt, het onderwijs kosteloos te verstrekken. Omtrent deze twee punten concentreert zich do discussie van verschillende leden. Men beroept zich op andere, gemeenten, b v. Monnickendam, Nieuwendam enz. waar een dergelijke cursus kosteloos kan worden bijgewoond en waar zeer goede resultaten zijn verkregen. Het Bestuur heeft er niet mee noodig, hoe andere afdeelingen deze zaak hebben geregeld. Het persisteert bij zijn voorstel, dat het beffen van eenig lesgeld, zij het dan geen f 1.50 dan toch f 1.— gewenscht is. Dit is het principe van het Bestuur en mocht bij de stemming over het voorstel blijken, dat deze meening niet door de vergadering wordt ge¬ deeld, dan zal het Bestuur hierin aanleiding vinden, en bloc af te treden.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS