Voor de Brugklas

Voor dit programma brengt de klas een bezoek aan het Waterlands Archief in Purmerend. Het bezoek duurt max. 1,5 uur en is gratis.

Met het programma leren de leerlingen om zelf een ‘stamboom’ te maken in de vorm van een zogenaamde kwartierstaat. Het programma bestaat uit een korte inleidende digitale presentatie en het maken van gevarieerde opdrachten.

De leerlingen krijgen een blanco kwartierstaat op A3-formaat mee om later thuis of op school actief aan de slag te gaan met hun familiegeschiedenis.

Groepsgrootte: max. ca 30 leerlingen en 1 of 2 begeleiders van de school.