Zoeken door alles

U kunt met ons chatten op maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur.

Misschien wordt uw vraag ook beantwoord in onze Veel gestelde vragen

Zoeken door alles

Archiefstukken met openbaarheidsbeperkingen

In principe geldt dat de archieven die naar het Waterlands Archief zijn overgebracht, openbaar zijn. Maar er kunnen ook beperkingen aan die openbaarheid gesteld zijn. Om duidelijkheid te geven over de omgang met dit soort archiefstukken bij het Waterlands Archief, zijn een tweetal documenten te lezen: een waarin uitleg wordt gegeven over de openbaarheidsbeperkingen, en een waarmee u toestemming kunt vragen om archiefstukken waarop openbaarheidsbeperkingen van kracht zijn, in te mogen zien.

       Uitleg over openbaarheidsbeperkingen (pdf)

       Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven (pdf)