Zoeken naar Personen op deze website

Met de knop Personen kunt u zoeken in de database met namen van personen die voorkomen in geïndexeerde bronnen van het Waterlands Archief.
U kunt op twee manieren zoeken: Zoeken op naam en bladeren in de Scans van genealogische bronnen.

Bedenk daarbij dat:
- lang niet alle archiefstukken zijn gedigitaliseerd;
- van lang niet alle bronnen zijn de namen ingevoerd in de database.

1. Zoeken op naam

Via de zoekingang Personen kunt zoeken in:

 • de bevolkingsregisters van 1850-1939 van de regio Waterland;
 • een groot deel van de doop- en trouwboeken tot 1811;
 • de notariële akten van Purmerend 1843-ca. 1900;
 • de afbeeldingen in de Beeldbank, voor zover de personen met naam beschreven zijn (let op, nog niet alle foto's zijn beschreven);
 • de nadere toegangen van enkele archiefstukken (maar lang niet alle archiefstukken!)

Afbeelding van zoekformulier Personen

1=Zoekformulier eenvoudig of uitgebreid;
2=Filter eventueel het zoekresultaat op Soort bron, Rol, Plaats.  
3=Sorteer het zoekresultaat op achternaam, voornaam, datum, enz.; oplopend of aflopend;
4=Kies tabelweergave of detailweergave;
5=Sorteer het zoekresultaat op achternaam, voornaam, datum, enz. door op de kop van de kolom te klikken. Door nogmaals te klikken wordt de sortering omgedraaid.

Tips bij het invullen van het zoekformulier

 • Denk om variaties in spelling; men nam het vroeger niet zo nauw met de 'juiste' spelling van (achter)namen. Probeer verschillende variaties uit!
  Als u twijfelt over de juist schrijfwijze, gebruik dan een * sterretje. P*ter* levert bijv. onder andere Pieter, Peter en Pieter C. op. Ant*on* levert zowel Anton als Antoon op, en ook Anthonius, Anthonis, Anthonij, Anthonia, Antonetta...
 • Bij het invoeren van namen in de database is aanvankelijk gekozen voor: eerste voornaam voluit, tweede voornaam afgekort: Maria Geertruida Johanna werd genoteerd al Maria G. Later is ervoor gekozen om álle voornamen voluit te schrijven. Beide variaties komen dus voor! Met Maria G* vindt u beide varianten.
 • Patroniemen: In DTB's komen ook patroniemen voor. Hier is geen apart zoekveld voor. Vul het patroniem in in het veld 'Alle velden'.
 • Filters gebruiken: Aan de linkerkant staan filters op Soort bron, Rol, Plaats. hiermee kunt u de zoekresultaten verder verfijnen. 
 • Scans bekijken: Door op een naam in de resultaatlijst te klikken, komt u in de detailweergave van de inschrijving.

Afbeelding van de scanstrip, met in groen aangegeven de betreffende scanOnderaan ziet u de scans van de archiefstukken; de aan de inschrijving gekoppelde scan(s) zijn in groen weergegeven. Klik hierop om in te zien.

 

 

 

 

 

Afbeelding met de downloadknop voor scansU kunt de scans ook downloaden en opslaan, met de knop linksboven.

 

 

2. Scans van genealogische bronnen

Hiermee kunt u bladeren door de archiefstukken die al zijn gedigitaliseerd, maar die u nog niet op naam kunt doorzoeken. Bijvoorbeeld DTB’s (Doop-, trouw- en begraafregisters, tot 1811), aanvullingen op de DTB's uit kerkarchieven, lidmatenregisters, volkstellingsregisters, militieregisters, enkele registers van de Burgerlijke stand (alleen Purmerend 1923-1959)*.
Ook de archiefstukken die wel op naam doorzoekbaar zijn, kunt u hier doorbladeren: de bevolkings- en dienstbodenregisters (1850-1940), notariële akten en repertoria (alleen Purmerend 1843-1868 resp. 1843-1894.

* Overige registers van de Burgerlijke Stand zijn niet gedigitaliseerd door het Waterlands Archief. U kunt ze in de studiezaal op microfiche raadplegen. Voor digitaal zoeken in deze registers verwijzen wij u naar externe websites als Wiewaswie, FamilySearch, MyHeritage e.d.

Afbeelding van het zoekformulier Scans van genealogische bronnen

1 = Zoekformulier eenvoudig of uitgebreid;
2 = Filter eventueel het zoekresultaat op Plaats, Genealogisch gebied, Soort bron, Religie;
3 = Sorteer eventueel het zoekresultaat op Laatste wijziging, Beschrijving, Plaats, Datering; oplopend of aflopend;
4 = Kies tabelweergave of detailweergave;
5 = Sorteer eventueel het zoekresultaat op achternaam, voornaam, datum, enz. door op de kop van de kolom te klikken. Door nogmaals te klikken wordt de sortering omgedraaid;
6 = In deze kolom ziet u of u in deze bron kunt Zoeken op naam Ja/Nee;
7 = Klik in de regel en u ziet meer informatie over de bron;
8 = Klik op Inzien en u gaat naar de gescande bron. Klik in de scanstrip om de scans te bekijken.

Overzicht genealogische bronnen  (pdf)

Klappers op de DTB’s

Ook een gedeelte van de DTB's (Doop-, trouw- en begraafregisters) is op naam doorzoekbaar. Welke dat betreft kunt u zien in het  Overzicht scans van genealogische bronnen,DTB's  (Zoeken op naam ja/nee).
Op veler verzoek zijn van deze DTB's óók de klappers omgezet naar PDF en op deze website geplaatst. Ga naar de pagina   Klappers op de DTB’s
In deze PDF's kunt u namen zoeken met Control + F . Hiermee opent u een simpel zoekschermpje, waarmee u de PDF kunt doorzoeken. Met de gevonden gegevens (namen, datum, eventueel bladzijdenummer) kunt u in de lijst met Scans van genealogische bronnen de originele inschrijving terugvinden.

Dan zijn er nog de oude, papieren klappers die vroeger op studiezaal stonden. Deze zijn gedigitaliseerd en worden tussen de DTB’s aangeboden onder Scans van genealogische bronnen. Ze zijn ook hier te vinden:  Plaatsingslijst archief 1629. In de gescande, papieren klappers kan niet worden gezocht met Control+F, er kan alleen worden gebladerd. 

‘Ontbrekende’ notariële akten

Bij het zoeken naar notariële akten ziet u soms de melding: 'De akte is in originali uitgegeven en is niet aanwezig'. Destijds is de akte door de notaris aan de belanghebbende overhandigd. Het is dan alleen in het repertorium van dat jaar terug te vinden, via Scans van genealogische bronnen.

Fouten melden: graag!

Ongetwijfeld bevat helaas ook onze database fouten. U kunt fouten melden door te klikken op de knop 'Stuur een reactie naar Waterlands Archief'. Uw reactie of verbetering wordt beoordeeld door het Waterlands Archief, en na goedkeuring verwerkt in de database. Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Werk in uitvoering

Het aantal namen in onze Personendatabase wordt nog altijd uitgebreid.