In de bevolkingsregisters vindt u informatie over inwoners van een gemeente, zoals namen, geboortedata en -plaatsen. Personen die verhuisden of overleden werden doorgehaald. Na een bepaalde periode werd een deel afgesloten en werd met een nieuw deel gestart. Dan werden meestal alle inwoners van dat moment doorgehaald en overgeschreven naar het nieuwe deel.

De bevolkingsregister van de gemeenten in het werkgebied van het Waterlands Archief zijn gedigitaliseerd tot en met 1939, en zijn op naam doorzoekbaar via Personen. De scans uit de periode 1850-1920 kunnen vrij gedownload worden.

Gezinskaarten

De bevolkingsregisters van circa 1920 tot en met 1939, de zogenaamde gezinskaarten,  zijn gescand en op naam doorzoekbaar, maar vanwege het voorkomen van bijzondere persoonsgegevens zijn zij nog niet openbaar zolang personen nog in leven kunnen zijn. Van de gemeenten Beemster, Monnickendam (deels), Broek in Waterland (deels), Purmerend (deels), Edam, Landsmeer, Wormer zijn die gezinskaarten waarvan alle voorkomende geregistreerden meer dan 110 jaar geleden geboren zijn (dus voor 1912) vrijgegeven voor publicatie; de resterende kaarten zijn nog niet openbaar. Ieder jaar in januari worden die kaarten online gepubliceerd waarvan de jongste geregistreerde in het voorafgaande jaar 110 jaar oud geworden zou zijn.

Het Waterlands Archief streeft ernaar ook de gezinskaarten van de overige gemeenten waarvan de geregistreerden meer dan 110 jaar geleden geboren zijn (voor 1912) vrij te geven voor online publicatie.

Als u in de scanstrip een groen gemarkeerde scan ziet, dan is deze openbaar en dus online in te zien. Als geen groen gemarkeerde scan te zien is, is de scan helaas nog niet openbaar. Jaarlijks worden updates uitgevoerd.

 

Kaart eerder vrijgeven

Wanneer u kunt aantonen dat alle personen op een gezinskaart inmiddels zijn overleden, kan de scan worden vrijgegeven. U bewijst een overlijden met een kopie of afbeelding van een overlijdensakte, overlijdenskaart, (rouw)advertentie, foto van een grafsteen of uit berichten van de burgerlijke stand (zoals een publicatie in een lokale krant). Dit bewijs stuurt u per e-mail naar ons op, onder vermelding van ‘Bewijs van overlijden’. Uw eigen gegevens mag u altijd inzien. Hiervoor moet u wel een geldig legitimatiebewijs aan ons kunnen laten zien.

Studiezaal

Met een ontheffing van de archivaris mag u niet-openbaar archief in de studiezaal inzien, zo ook de scans van gezinskaarten. De scans kunnen niet gedownload worden. Lees meer  over het inzien van niet-openbaar archief.