In de zoekingang Gebouwen kunt u opzoeken of het Waterlands Archief een bouwdossier,  (bouwvergunning plus bouwtekeningen), hinderwetvergunning of omgevingsvergunning van een bepaald adres heeft. 

De bouwtekeningen worden de komende jaren gedigitaliseerd (kijk hier hoe ver we zijn).

Gedigitaliseerde bouwdossiers

Steeds meer bouwtekeningen zullen de komende jaren digitaal beschikbaar komen. Nu zijn de volgende bouwtekeningen online te bekijken en te downloaden:

Archiefnummer 1670 Gemeente Zeevang bouwvergunningen 2000-2015 met adressen in Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam en Warder. 
Archiefnummer 1673 Gemeente Zeevang omgevingsvergunningen 2010-2015

Wegens privacyoverwegingen zijn niet álle gedigitaliseerde bestanden via de website te raadplegen en te downloaden. Het is mogelijk om bestanden die niet online raadpleegbaar zijn in te zien in de studiezaal van het Waterlands Archief. Deze bestanden kunnen echter niet worden gedownload vanwege de persoonsgevoelige gegevens die de bestanden bevatten.

Niet-gedigitaliseerde bouwdossiers

Met de zoekingang Gebouwen kunt u alleen opzoeken óf er een bouwdossier aanwezig is, door het invoeren van het adresVoor het aanvragen en inzien van het dossier zelf kunt u terecht in onze studiezaal. Maak daarvoor eerst een afspraak.
In de studiezaal kunt u grootformaat scans/ fotokopieën bestellen, zie  tarievenlijst.
U kunt, in overleg met de studiezaalmedewerker, ook zelf digitale foto’s (zonder flits) nemen.

Sinds in 1901 de Woningwet van kracht werd, moet voor iedere bouw/verbouw van een woning (of bedrijfsgebouw, kerk, etc.) bij de betreffende gemeente een bouwvergunning worden aangevraagd. Bij de aanvraag moeten een of meerdere bouwtekeningen worden meegestuurd. Deze bouwtekeningen worden in de gemeentearchieven bewaard, en zijn van grote waarde voor wie nu een bouwvergunning wil aanvragen: er moet immers een kopie van een bouwtekening van de bestaande situatie mee worden gestuurd.

Tips bij het zoeken naar bouwdossiers:

  • Lees de informatie bij Meer informatie boven het zoekscherm. 
  • Als u geen bouwdossier vindt op het ingevoerde adres, maak dan het huisnummerveld leeg. Blokken nieuwbouwwoningen staan vaak ingevoerd als bijv. "2 t/m 128", waarbij tussenliggende nummers niet worden gevonden. Kijk in de resultatenlijst of het door u gezochte huisnummer zich hier tussen bevindt.
  • De bouwdossiers staan ingevoerd op het oorspronkelijke adres; dit hoeft niet overeen te komen met het huidige adres. Gemeenten kunnen zijn samengevoegd, straten kunnen zijn hernoemd en hernummerd. Vóór 1940 werd er vaak niet met straat- en huisnummers gewerkt, maar met wijk- en huisnummers (in de dossiers geschreven als bijv. ‘E no 009’). Bij veel oudere bouwdossiers staat wel de (voormalige) gemeente en de straat genoemd, maar geen huisnummer. Daarom kan het nuttig zijn om in het zoekscherm geen huisnummer in te vullen, en in de zoekresultaten te kijken of u de gezochte woning kunt vinden. Soms zult u in de studiezaal op de (vele) bouwtekeningen moeten beoordelen of er een tekening van de gezochte woning aanwezig is.
  • Bouwvergunningen die in de afgelopen 20 jaar zijn verleend, zijn nog niet overgebracht naar het Waterlands Archief; hiervoor moet u zich tot de gemeente wenden. In het bouwvergunningenoverzicht kunt u zien over welke jaren en van welke (voormalige) gemeente wij bouwvergunningen in huis hebben.
  • Veel nieuwere bouwvergunningen zijn niet op één adres/huisnummer afgegeven, maar op hele blokken en zelfs over meerdere straten. Ook in deze gevallen is het nuttig om zonder huisnummer te zoeken. U kunt dan in de zoekresultaten kijken of de gezochte woning voorkomt in een reeks huisnummers die bij een dossier genoemd staat.

Als u van een bepaald adres/gebouw via Huizen en gebouwen geen bouwdossier vindt, wil dat nog niet zeggen dat zeker is dat er ook geen bouwvergunning aanwezig is. Het dossier kan bijv. zo recent zijn overgedragen dat het nog niet via de website te vinden is. Of het dossier zit ‘verstopt’ in een gemeentearchief, omdat het een school, woningwetwoning of ander ‘openbaar’ gebouw betreft, waarvoor geen vergunning werd aangevraagd. Nog niet al deze dossiers zijn toegevoegd aan het bouwvergunningenoverzicht. Daarnaast bevinden zich ook bouwtekeningen bij (vervallen) hinderwetvergunningen. De in het archief aanwezige hinderwetvergunningen worden niet altijd automatisch bij de bouwdossiers getoond. Het kan daarom zinvol zijn om ook de gemeentearchieven te raadplegen. Daarom kan het altijd zinvol zijn om contact op te nemen met het Waterlands Archief. In de studiezaal kunt u hulp krijgen met het uitzoeken of er toch een bouwdossier te vinden is.