Wat is open data?

Open data is een term voor informatie die vrij beschikbaar is met een minimum aan beperkingen. Bij overheden (en openbare archiefdiensten zoals het Waterlands Archief) gaat het om overheidsinformatie die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die is bekostigd met  publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Voor wie is open data bedoeld?

Het aanbieden van open data is vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.

Spelregels

Personen en organisaties kunnen de open data van het Waterlands Archief vrijelijk gebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden. Er geldt de licentie CC0 (no rights reserved), dat wil zeggen iedereen mag de gegevens vrij gebruiken zonder toestemming te vragen. Bronvermelding is niet nodig, maar wordt wel zeer op prijs gesteld.

Welke gegevens zijn beschikbaar als open data?

Nadere toegangen op bevolkingsregisters in het werkgebied van het Waterlands Archief
Nadere toegangen op (gedeelte van) de doop- en trouwboeken in het werkgebied van het Waterlands Archief
Nadere toegangen op notarieel archief Purmerend van na 1842
en enkele andere nadere toegangen

Techniek: downloadbare XML-bestanden
Formaat: A2A-standaard

De Open Data-sets van het Waterlands Archief zijn hier te downloaden.

Werk in uitvoering

Er wordt continue gewerkt aan het beschikbaar stellen en verbeteren van (nadere) toegangen. Zodra deze beschikbaar komen worden deze ook, mits de eventuele auteursrechten dit toelaten, als open data aangeboden op deze pagina.