De vragen waar u mee zit worden hier misschien al beantwoord.

Veelgestelde vragen

 • Sommige bouwdossiers zijn al gescand  (kijk hier welke dat zijn). Voor de overige bouwdossiers moet u langskomen in de studiezaal.  Maak hiervoor wel een afspraak!  U moet namelijk zelf beoordelen van welke bouwtekeningen u foto's of kopieën nodig heeft. 
  Het inzien van dossiers is gratis. Voor het laten maken van kopieën en scans betaalt u het tarief .  U mag in overleg met de studiezaalmedewerker ook zelf digitale foto's maken, zonder flits. 

 • Of van een bepaald adres een bouwdossier (bouwvergunning met -tekeningen) aanwezig is, kunt u opzoeken op deze website. De bouwvergunning is niet online in te zien; voor het bekijken van het bouwdossier moet u langskomen in de studiezaal.
  Klik op  Gebouwen  op deze website. Maak gebruik van Uitgebreid zoeken. Voer het adres in: plaats en straat is voldoende, eventueel ook huishummer.

  Mogelijke problemen waarop u kunt stuiten:

  • Bij dossiers van voor 1940 ontbreekt vaak het huisnummer of komt het adres niet overeen met het huidige adres (omnummeringen of afwijkende (wijk– en) huisnummering. Probeer dan te zoeken zonder huisnummer. Of probeer te zoeken op het kadastraal nummer (geschreven als bijv. A/2125) of op naam van de aanvrager (indien bekend), in het veld Alle velden. De datum die genoemd wordt is de datum waarop de gemeente de bouwvergunning heeft verleend; vaak ligt dit vóór het bouwjaar van de woning.
  • Bij nieuwbouwwijken met grote bouwprojecten worden vaak meerdere straatnamen vermeld, en huisnummers van/tot. Probeer dan te zoeken zonder huisnummer en/of zoek op straatnamen in de buurt.
  • Vul de straatnaam (zonder huisnummer) in onder 'Alle velden', om de kans op succes te vergroten.

  In het  Bouwvergunningenoverzicht  kunt u opzoeken van welke periodes de gemeenten hun bouwdossiers hebben overgedragen aan het Waterlands Archief.

 • Stuur een e-mail aan  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met daarin:

  • uw naam, adres en woonplaats en eventueel uw bezoekersnummer;
  • welke stukken u in wilt zien, of van welk adres u archiefstukken zoekt;
  • wanneer u langs wilt komen (op dinsdag t/m donderdag tussen 9 en 16 uur).

  U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging wanneer u bij ons terecht kunt.

  Lees meer over uw bezoek aan de studiezaal

 • U doet het onderzoek in de studiezaal in principe zelf. De medewerker in de studiezaal zal u zo goed mogelijk op weg helpen.

 • Helaas hebben wij geen mogelijkheid tot scanning-on-demand (archiefstukken laten scannen op verzoek). Hiertoe ontbreken ons de middelen.
  Archiefstukken die nog niet zijn gedigitaliseerd, kunt u komen inzien in onze studiezaal.
  Wel kunt u verzoeken om scans voor eigen gebruik te laten maken van een bouwtekening, maar deze komt niet voor iedereen digitaal beschikbaar. Dit verzoek kunt u doen als u in de studiezaal bent om de bouwdossiers in te zien. Maak eerst een afspraak!

 • Nee, lang niet alle. Van de bij het Waterlands Archief aanwezige archieven van gemeenten, waterschappen, kerken en andere particulieren kunt u de aanwezige inventarissen en plaatsingslijsten online doorzoeken. Dit doet u via  Vrij zoeken  in de archieven  of via  Systematisch zoeken  in de archieven.
  Vooral veelgevraagde bronnen zijn gedigitaliseerd, zoals foto’s, kaarten, kranten, DTB's, bevolkingsregisters, een groeiend aantal bouwdossiers, enz.  Andere gedigitaliseerde (top)stukken vindt u via de inventarissen en plaatsingslijsten. De meeste andere archiefstukken zijn niet gedigitaliseerd; u kunt u in de studiezaal aanvragen en inzien, mits er geen  openbaarheidsbeperkingen  op rusten. 

 • Alleen als uw voorouders op enig moment in hun leven in een van de Waterlandse steden of dorpen geregistreerd zijn geweest (tot ca. 1940) of een van de regionale kranten hebben gehaald, bestaat de kans hun namen aan te treffen. Houd u rekening met de vele spellingsvarianten die vroeger gangbaar waren.
  Aangezien de meest recente vermeldingen in de archieven uit de jaren 1940-1950 stammen, is het aan te bevelen om eerst zoveel mogelijk 'recente' gegevens over uw familie te verzamelen voor u met het archiefonderzoek begint. Zoals (complete) namen van ouders (en hun broers/zussen) en grootouders, data en plaatsen van geboorte, huwelijk en eventueel overlijden, adresgegevens. 

 • Voor een overzicht van de bij het Waterlands Archief aanwezige akten van de burgerlijke stand, 
  klik hier  (pdf)

 • Voor een overzicht van de bij het Waterlands Archief aanwezige, veelgebruikte genealogische bronnen, klik hier  (pdf)

 • Notarissen stellen in akten rechtsovereenkomsten op, vaak met betrekking tot:

  • families en personen (huwelijksvoorwaarden, testamenten e.d.)
  • zakelijke overeenkomsten (contracten, eigendomsovereenkomsten e.d.)
  • rechtspersonen (statuten van organisaties e.d.)
  • getuigenverklaringen (attestaties), in oudere notariële archieven.

  De akten zijn gebundeld in protocollen en bevatten een schat aan historische informatie. In het Waterlands Archief worden notariële archieven bewaard vanaf 1575 tot 1935.

  Digitaal beschikbaar?

  Alleen de archieven van Purmerendse notarissen van 1842-1925 (archiefnummer 0698, inventarisnummers 1-95) zijn  gescand  en  op naam doorzoekbaar  gemaakt. 
  Voor het inzien van overige akten kunt u inzien op studiezaal  (per e-mail een afspraak maken).

 • Nee, er bestaat geen index op ons notarieel archief. Wel wordt er bij het Noord-Hollands Archief al jarenlang gewerkt aan een index op álle Noordhollandse notariële akten, waaronder dus ook een deel van de akten die bij het Waterlands Archief worden bewaard. Een overzicht van de  plaatsen in de index  kunt u hier vinden. Voor het zoeken in de index zelf kunt u in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief terecht. Voor het inzien van de akten zelf kunt u dan weer terecht bij het Waterlands Archief.

  Nieuw Notarieel archief Purmerend

  De archieven van notarissen met de standplaats Purmerend 1842-1925 is deels op naam toegankelijk gemaakt. Momenteel zijn de akten tot en met 1888 doorzoekbaar. Ga naar de  zoekingang op Personen.

  Register Pont

  Voor een gedeelte van het oud-notarieel archief van Edam bestaat het register Pont, een toegang dat gemaakt is ten behoeve van het stamboomonderzoek van de Familie Pont. De klapper bevat daarom alleen samenvattingen van de archiefstukken waarin gegevens voorkomen met betrekking tot dit stamboomonderzoek en beperkt zich tot de inventarisnummers 481 t/m 677. Dit is de periode 1575 t/m 1783. Door de uitgebreide samenvatting en de vele namen is het echter ook een bron voor andere 
  gegevens over het notarieel archief van Edam. 
  U vindt het register Pont in 4 delen onder  Nadere toegangen, Edam.

 • U kunt in onze studiezaal de online Kadaster Archiefviewer raadplegen.  Lees meer  hierover.
  Voor het online opzoeken van kadastrale overzichtskaarten en minuutplans: raadpleeg de website van de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  Er is een actuele inventaris van het Kadastraal archief van het Waterlands Archief:  klik hier (pdf). Deze inventaris is nog niet verwerkt in het archievenoverzicht. 

  De kadastrale leggers en kaarten die de Waterlandse gemeenten vroeger gebruikten voor de eigendomsadministratie binnen de gemeentegrenzen (o.a. in verband met de inning van onroerend goedbelasting), zijn met de gemeentearchieven overgedragen aan het Waterlands Archief en kunnen nu dus worden gebruikt voor huizenonderzoek. Een deel van de kadastrale kaarten is via deze website te bekijken in de beeldbank. Online kunt u zich voorbereiden op verder onderzoek door het lezen van deze handleiding (PDF). Ook kunt u de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bezoeken (deze website staat los van het Waterlands Archief). Voor recente kadastrale gegevens moet u zich uiteraard wenden tot de dienst Kadaster.

 • De beeldbank van het Waterlands Archief bevat ruim 52.000 afbeeldingen. Helaas zijn nog niet alle afbeeldingen beschreven, d.w.z. voorzien van een omschrijving van wat er op de afbeelding te zien is. In veel gevallen zijn alleen een plaats en/of rubriek toegekend, maar nog geen jaartal of omschrijving. Dat houdt in dat de afbeelding NIET gevonden wordt zoekt met zoektermen of als u filtert op jaartal, plaats en/of uiterlijke vorm.
  Als u weinig zoekresultaat heeft, zou u opnieuw kunnen zoeken zonder zoekterm in te geven, en alleen een of meer filters te plaatsen. 
  Er wordt nog altijd door vrijwilligers, onder meer van historische verenigingen, gewerkt aan het beschrijven  van foto's en andere afbeeldingen in onze beeldbank.

 • Niet alle kranten van het Waterlands Archief zijn gedigitaliseerd. Voor een overzicht van alle kranten die aanwezig zijn bij het Waterlands Archief klikt u op het  Krantenoverzicht.
  De jaargangen van 1945 tot en met 2002 van het NNC (Nieuwe Noordhollandse Courant), later Noordhollands Dagblad, zijn gedigitaliseerd,  maar zijn vanwege auteursrechten alleen in te zien de studiezaal van het Waterlands Archief. Van latere jaargangen kunt u de originelen aanvragen en inzien.
  Ook van de overige, niet-gedigitaliseerde kranten kunt u de originelen in de studiezaal aanvragen en inzien.